Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 46/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkám pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby

Částka 22/1946
Platnost od 14.03.1946
Účinnost od 14.03.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

46.

Vládní nařízení

ze dne 15. února 1946,

jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1, a § 17, odst. 3, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):


§ 1

Ustanovení přílohy § 1 vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva spravedlnosti zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby, se mění a bude zníti takto:

 
V oboru státní správy (resortu)ve služeb. tříděv kategorii úředníků službyse stanoví zvláštní podmínky pro:
1. ustanovení
2. povýšení   
a) čekatelem
 b) úředníkem
Ministerstvo spravedlnostiII.vyšší pomocné soudní1. a) absolvování gymnasia kteréhokoli typu, reálky nebo vyššího obchodního učiliště,
b) úspěšný výkon první kancelářské zkoušky, zkoušky knihovní a ustanovovací zkoušky aktuárské. V nedostatku způsobilých uchazečů s předepsaným vzděláním (č. 1, písm. a) může ministr spravedlnosti prominouti do 31. prosince 1948 nedostatek před běžného vzdělání uchazečům, kteří byli aspoň 8 roků nepřetržitě s úspěchem skutečně zaměstnáni v soudní kanceláři a plně se osvědčili v pracech odpovídajících vyšší pomocné soudní službě. 
III.soudní kancelářské1. b) absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech úspěšný výkon první zkoušky kancelářské a zkoušky knihovní. Ze zvláště závažných služebních důvodů může ministr spravedlnosti prominouti nedostatek předběžného vzdělání ucha- zečům, kteří již jsou nebo budou do 31. prosince 1948 ustanoveni v justiční pomocné kancelářské službě a vykonali nebo vykonají s úspěchem uvedené zkoušky 2. pro propůjčení služebního místa v 5. nebo vyšší platové stupnici úspěšný výkon povyšovací zkoušky, ke které lze připustiti jen plně se osvědčiv šího soudního kancelářského úředníka, jemuž bylo propůjčeno služební místo 6. platové stupnice.

§ 2

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

Gottwald v . r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Přesunout nahoru