Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 254/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek

Částka 106/1946
Platnost od 30.12.1946
Účinnost od 01.01.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

254.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 20. prosince 1946

o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek

Podle § 3 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:


§ 1

Nerozvedení manželé československých státních občanek, jejichž sňatek byl uzavřen před 16. březnem 1939, mohou v době od 1. ledna 1947 do 30. června 1947 žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyli podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.

§ 2

Žádosti podané před počátkem lhůty stanovené v § 1 se považují za nepodané.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947.


Nosek v. r.

Přesunout nahoru