Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 235/1946 Sb.Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

Částka 105/1946
Platnost od 28.12.1946
Účinnost od 28.12.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

235.

Zákon

ze dne 18. prosince 1946,

kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 1 zní:

"Na podporu soustavné elektrisace venkova, pokud takto podporované stavby jsou v souladu se zásadami celostátního plánování, povolují se na rok 1946 částka 16 000 000 Kčs, na rok 1947 částka 80 000 000 Kčs a na rok 1948 částka 100 000 000 Kčs. Tyto částky buďtež až do vydání zákona o úpravě působnosti jednotlivých ministerstev zařazovány do rozpočtu ministerstva průmyslu."

2. V § 2, odstavec 1, první věta zní:

"Povolené roční částky se použije:"

3. Ustanovení § 2, odst. 3 zní:

"Při udělování příspěvků a podpor budiž v první řadě přihlíženo k územím, poškozeným okupací nebo válkou, k hospodářsky slabým oblastem a místům a ke krajům, které se osidlují nebo v nichž by se elektrisací dosáhlo zvýšení zaměstnanosti anebo zvýšení výroby zemědělské nebo živnostenské."

4. V § 3 se připojuje nový odstavec tohoto znění:

"(3) Na stavby elektrovodných zařízení v územích poškozených okupací nebo válkou může býti poskytnut stavební příspěvek až do výše 75 % stavebního nákladu."

5. § 5 se zrušuje.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr průmyslu v dohodě s ministry financí a zemědělství .


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Přesunout nahoru