Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 226/1946 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín

Částka 99/1946
Platnost od 14.12.1946
Účinnost od 15.12.1946
Zrušeno k 20.04.1948 (155/1948 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

226.

Vládní vyhláška

ze dne 11. prosince 1946,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. prosince 1946 připojená dohoda, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jihoslavie v Praze o vyclívání jihoslovanských vín ex saz. čís. 109 československého celního sazebníku.

Gottwald v. r.

Ministerstvo zahraničních věcí

republiky Československé

Č. 215.207/IV-2/46. Praha, dne 15. listopadu 1946

Pane velvyslanče,

vyhovuje přání Vaší vlády týkajícímu se vyclívání jihoslovanských vín při jejich dovozu na československé celní území mám čest sděliti Vám, že vláda Československé republiky v zájmu rozšíření hospodářských styků mezi oběma našimi státy jest ochotna přiznati jihoslovanským vínům tento celní režim:

Vína ex saz. čís. 109 československého celního sazebníku, přicházející z Federativní lidové republiky Jihoslavie, a pocházející z Lidových republik Srbska, Chorvatska a Slovinska, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným jihoslovanským úřadem k tomu oprávněným, nebudou při dovozu do republiky Československé podrobena vyšším clům než těmto:

 
      Za 100 kg:
a) v sudech     210 Kčs
b) v lahvích     420 Kčs.

Zásilky jihoslovanských vín musejí býti při dovozu do Československé republiky doprovázeny nejen osvědčením původu, nýbrž i nálezem o rozboru.

Osvědčení o původu budou vydávati "Predstavništva Ministarstva spoljne trgovine" při shora uvedených Lidových republikách na základě potvrzení zemědělských oddělení okružních resp. oblastních Národních výborů, z nichž víno pochází, a nálezy o rozboru enologické, výzkumné a kontrolní stanice a jiné chemické laboratoře, určené ministerstvem zemědělství. Jihoslovanská vláda sdělí Československé vládě seznam těchto stanic a laboratoří.

Nálezy o rozboru budou zvláště obsahovati:

specifickou váhu,

alkoholovou stupňovitost,

obsah všech kyselin,

obsah těkavých kyselin,

obsah výtažku,

obsah cukru,

obsah výtažku bez cukru,

obsah popele (nerostných látek).

V nálezu o rozboru bude udáno, že se rozbor týká téže vinné zásilky, pro kterou bylo vydáno příslušné osvědčení.

Tato úprava podléhá v Československé republice schválení podle příslušných ustanovení jejího zákonodárství a vstoupí v platnost dnem notifikace jihoslovanské vládě o jejím schválení. Nicméně vláda Československé republiky jest ochotna uvésti ji v prozatímní účinnost dnem 15. prosince 1946.

Doba trvání této úpravy jest tatáž jako obchodní a plavební smlouvy ze dne 14. listopadu 1928, jejíž osud sdílí.

Pane velvyslanče, račte přijmouti i při této příležitosti projev mé nejhlubší úcty.

Arnošt Heidrich v. r.

Pan

Dr. Darko Černej,

velvyslanec Federativní

lidové republiky Jihoslavie,

Praha.

Ambasada

Federativne narodne republike

Jugoslavije

Br. 8664/46. Praha, 15. listopadu 1946.

Pane velvyslanče,

dovoluji si Vám sděliti, že jsem dostal Váš dopis č. 215.207/IV-2/46 ze dne 15. listopadu 1946 tohoto znění:

"Pane velvyslanče,

vyhovuje přání Vaší vlády týkajícímu se vyclívání jihoslovanských vín při jejich dovozu na československé celní území mám čest sděliti Vám, že vláda Československé republiky v zájmu rozšíření hospodářských styků mezi oběma našimi státy jest ochotna přiznati jihoslovanským vínům tento celní režim:

Vína ex. saz. čís. 109 československého celního sazebníku, přicházející z Federativní lidové republiky Jihoslavie, a pocházející z Lidových republik Srbska, Chorvatska a Slovinska, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným jihoslovanským úřadem k tomu oprávněným, nebudou při dovozu do republiky Československé podrobena vyšším clům než těmto:

 
    Za 100 kg:
a) v sudech     210.- Kčs
b) v lahvích     420.- Kčs.

Zásilky jihoslovanských vín musejí býti při dovozu do Československé republiky doprovázeny nejen osvědčením původu, nýbrž i nálezem o rozboru.

Osvědčení o původu budou vydávati "Predstavništva Ministarstva spoljne trgovine" při shora uvedených Lidových republikách na základě potvrzení zemědělských oddělení okružních resp. oblastních Národních výborů, z nichž víno pochází, a nálezy o rozboru enologické, výzkumné a kontrolní stanice a jiné chemické laboratoře, určené ministerstvem zemědělství. Jihoslovanská vláda sdělí československé vládě seznam těchto stanic a laboratoří.

Nálezy o rozboru budou zvláště obsahovati:

specifickou váhu,

alkoholovou stupňovitost,

obsah všech kyselin,

obsah těkavých kyselin,

obsah výtažku,

obsah cukru,

obsah výtažku bez cukru,

obsah popele (nerostných látek).

V nálezu o rozboru bude udáno, že se rozbor týká téže vinné zásilky, pro kterou bylo vydáno příslušné osvědčení.

Tato úprava podléhá v Československé republice schválení podle příslušných ustanovení jejího zákonodárství a vstoupí v platnost dnem notifikace jihoslovanské vládě o jejím schválení. Nicméně vláda Československé republiky jest ochotna uvésti ji v prozatímní účinnost dnem 15. prosince 1946.

Doba trvání této úpravy jest tatáž jako obchodní a plavební smlouvy ze dne 14. listopadu 1928, jejíž osud sdílí.

Pane velvyslanče, račte přijmouti i při této příležitosti projev mé nejhlubší úcty.

Dr. Arnošt Heidrich v. r.

Zároveň si Vám dovoluji oznámiti, že vláda Federativní Lidové Republiky Jugoslavije úplně souhlasí se shora uvedeným textem Vašeho dopisu.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, i při této příležitosti projev mé nejhlubší úcty.

Dr. Darko Černej v. r.

Pan

Dr. Arnošt Heidrich,

velvyslanec a generální sekretář

v Ministerstvu zahraničních věcí ČSR,

Praha.

Přesunout nahoru