Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků

Částka 99/1946
Platnost od 14.12.1946
Účinnost od 14.12.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225.

Vyhláška ministra financí

ze dne 25. října 1946

o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků

Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:


Čl. 1

Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze vyvážeti

1. věci, které s sebou v cestovním styku vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, lodníci a letci ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu svého povolání, pokud jsou přiměřené poměrům těchto osob,

3. věci, sloužící v pohraničním styku výkonu zaměstnání nebo uspokojení denních potřeb pohraničních obyvatel.

Čl. 2

Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze dále vyvážeti

1. věcné dary, řády, vyznamenání, čestné ceny a pod., věnované nebo udělené do zahraničí československými veřejnými činiteli nebo československými úřady,

Čl. 3

Jiné předpisy, jimiž jest vývoz předmětů, uvolněných podle čl. 1 a 2 k výstupu do ciziny, vázán na zvláštní povolení, zůstávají nedotčeny.

Čl. 4

Jednání a opominutí příčící se ustanovením této vyhlášky se stíhají podle oddílu IV devisového zákona.


Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru