Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 218/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

Částka 95/1946
Platnost od 07.12.1946
Účinnost od 07.12.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

218.

Vyhláška ministra financí

ze dne 18. listopadu 1946

o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to, pokud jde o Slovensko, v dohodě s pověřencem financí:


§ 1

Částky, jimiž se podle §§ 543 a 544 trestního zákona důchodkového, §§ 3 a 4 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851, č. 52 ř. z., jakož i podle § 18 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, řídí příslušnost finančních úřadů ve věcech upouštěcího řízení, se zvyšují, a to

a) u silničních celních úřadů na 1 000 Kčs,

b) u ostatních celních úřadů na 2 000 Kčs,

c) u důchodkových kontrolních úřadů na 2 000 Kčs a

d) u finančních úřadů I. stolice pro správu nepřímých daní a poplatků na 50 000 Kčs.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru