Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 211/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946

Částka 91/1946
Platnost od 26.11.1946
Účinnost od 26.11.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

211.

Vyhláška ministra financí

ze dne 20. listopadu 1946,

kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946


Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 29. října 1946.


Dr. Dolanský v. r.


Oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.

Národní banka Československá, vykonávajíc svoji působnost podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 139 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, počne dnem 27. listopadu 1946 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946.

V Praze dne 29. října 1946.

Národní banka Československá

Dr. Jaroslav Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.

Příloha

Popis bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946

Bankovka jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, který vytváří uvnitř tiskového obrazce u pravé strany (při pohledu s lícní strany platidla) vodotisk, v průhledu proti světlu dobře patrný: hlavu mladíka směrem do prostoru platidla hledící a téměř z profilu zobrazenou, jejíž tmavé vlasy zdobí světlá snítka vavřínu. Bankovka jest 95 mm široká a 165 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu jsou barvy hnědé a zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci bankovky jest hlavní tisk ohraničen na čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou z různé průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází uvnitř podél obou delších stran a při levé svislé straně širší ozdobný pás s výrazným světlým národním ornamentem z jablíček a květů na tmavém podkladě.

V levé části hlavního tisku jest v oválném rámci rytá podobizna slovenského básníka a buditele Jana Kollára, zobrazená v pohledu ze tří čtvrtin. Dole uvnitř oválného rámce jest drobný světlý nápis:

„Ján Kollár“.

Pod ovální podobiznou jest označení serie velkou písmenou a šestimístné číslo bankovky o výšce číslic 3 mm, vše ve žluté barvě. Totéž označení serie a čísla opakuje se v pravém horním rohu, avšak číslicemi 4 mm vysokými a v barvě světle červené. V pravém dolním rohu jest světlá číslice „500“.

Uprostřed ve vnitřní prostře hlavního rámce jest text:

„Národná banka Československá
táto bankovka platí
päťsto korún
Československých“

pod tím pak oranžový malý státní znak republiky uprostřed ozdoby z květů a guillochové růžice v barvách oranžové, zelené a hnědé, doleji pak

„V Prahe dňa 12. marca 1946.
Národná banka Československá
Dr. Jaroslav Nebesář
Dr. L. Chmela
Oliva“

a zcela dole podél vnitřní strany rámce trestní pohrůžka:

„Falšovanie bankoviek sa trestá podľa zákona“.

Podtiskem líce jest jednak síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů směřujících, zbarvená v duhových svislých pruzích, po stranách zeleně, vlevo od osy platidla hnědě, jednak jemný plošný vzorek ze střídajících se kvítků a číslic „500“. Tento vzorek jest převážně oranžový, při levé i pravé straně přechází v hnědofialovou a v místech podobizny Kollárovy vytváří svislou síťku hnědofialových přímek.

Hlavní tisk na rubu jest rovněž na všech čtyřech stranách ohraničen úzkou páskou z průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází na třech vnitřních stranách, s výjimkou svislé strany vlevo, široký ozdobný pás, nesoucí ve všech čtyřech rozích čtvercové růžice z jemných bílých vlnovek bez číslic. Čtvercové růžice se pak opakují v širokém pásu podél tří stran, střídány národními ornamenty, s výjimkou prostoru pásu nad a pod vodotiskem, kde jsou umístěny dvě velké číslice „500“.

Uvnitř rámce tvořeného ozdobným pásem jest vlevo prostor pro vodotisk; nahoře a dole jemně vyčárkovaný hnědými vodorovnými čarami a po obou svislých stranách ohraničený páskami ze stylisovaných vavřínových listů.

V pravé větší části vnitřní prostory rámce jest vyryt krajinný pohled na část masivu Vysokých Tater s horou Kriváněm v pozadí a s částí Štrbského plesa v popředí.

Podtiskem rubu jest síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů probíhajících. Zbarvení síťky přechází ve svislých duhových pruzích z modré vlevo v místech vodotisku ve žlutozelenou uprostřed v pozadí Tater a opět v modrou při pravé straně platidla.

Přesunout nahoru