Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 209/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku

Částka 91/1946
Platnost od 26.11.1946
Účinnost od 26.11.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

209.

Vyhláška ministra financí

ze dne 8. listopadu 1946,

jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku

Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku:


Čl. I

(1) K přijetí přihlášky (přiznání) podle §§ 19 a 63 zákona č. 134/1946 Sb. od fysických osob, které změnily bydliště v době od 1. listopadu 1945 do 30. září 1946 (včetně), a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku těmto osobám se delegují berní správy, v jejichž obvodě měly tyto osoby bydliště dne 30. září 1946. Přihlášky (přiznání) podané u berní správy příslušné podle bydliště ke dni 1. listopadu 1945 postoupí tato berní správa berní správě delegované podle této vyhlášky.

(2) V případech delegace podle odstavce 1 se dávka z majetkového přírůstku a dávka z majetku platí a účtuje u berního úřadu, v jehož obvodě měla osoba povinná dávkou bydliště dne 30. září 1946, neoznámí-li tato osoba písemně berní správě delegované podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 1946, že dávky zaplatí bernímu úřadu, v jehož obvodě měla bydliště dne 1. listopadu 1945.


Čl. II

Ustanovení čl. I, písm. C vyhlášky č. 174/1946 Sb. se pozměňuje tak, že se obvod berní správy Piešťany vylučuje z obvodu delegované berní správy Bratislava-město (pol. 2) a zahrnuje do obvodu delegované berní správy Trenčín (pol. 6).


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru