Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 207/1946 Sb.Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského

Částka 90/1946
Platnost od 20.11.1946
Účinnost od 20.11.1946
Zrušeno k 01.09.1964 (171/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

207.

Zákon

ze dne 6. listopadu 1946

o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Vláda republiky Československé udělí každoročně, vždy k 31. prosinci, na návrh profesorského sboru novinářské fakulty Vysoké školy politických nauk, který sestaví terno, a na návrh vrcholné české a slovenské organisace novinářů, jež rovněž sestaví terno, státní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského ve výši 100 000 Kčs. Cena budiž udělena novináři slovanské národnosti a československé státní příslušnosti za vynikající službu, kterou prokázal tím, že svou novinářskou činností přispěl k povznesení úrovně mravní, kulturní, politické, hospodářské a branné republiky Československé v duchu lidové demokracie a jednoty českého a slovenského národa.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři školství a osvěty, informací a financí.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Dr . Dolanský v. r.

Přesunout nahoru