Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 196/1946 Sb.Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům

Částka 86/1946
Platnost od 31.10.1946
Účinnost od 31.10.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196.

Zákon

ze dne 3. října 1946,

jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům, se doplňuje takto:

V § 2 se vkládá mezi odstavce 4 a 5 nový odstavec tohoto znění:

"Spojeneckým a spřáteleným armádám uvedeným v předchozích dvou odstavcích se klade na roveň Rudá armáda Svazu sovětských socialistických republik."

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru