Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 192/1946 Sb.Zákon o dvouletém hospodářském plánu

Částka 84/1946
Platnost od 29.10.1946
Účinnost od 29.10.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192.

Zákon

ze dne 25. října 1946

o dvouletém hospodářském plánu

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část první

Stanovení dvouletého hospodářského plánu

Oddíl I

Základní úkoly všeobecně

§ 1

Pro obnovu a výstavbu hospodářství v republice Československé a tím i pro zvýšení životní úrovně lidu se stanoví pro léta 1947 a 1948 dvouletý hospodářský plán (dále jen dvouletý plán) s těmito základními úkoly:

a) v průmyslu překročiti koncem roku 1948 celkovou úroveň výroby z roku 1937 o 10 %;

b) v zemědělství dosáhnouti koncem roku 1948 úrovně výroby předválečné;

c) ve stavebnictví opatřiti potřebný počet bytů, provésti velké stavby pro průmysl a zemědělství, obnovovati a doplňovati veřejné komunikace a zařízení, zahrnujíc v to zařízení k účelům zdravotním, provésti a zlepšiti vodohospodářské stavby a zařízení asanační a zajistiti provedení naléhavých staveb samosprávních;

d) v celkové dopravě dosáhnouti dopravního výkonu z roku 1937;

e) přispěti k urychlenému vyrovnání hospodářské úrovně Slovenska s českými zeměmi, zejména dokonalejším využitím jeho surovinových a energetických zdrojů a pracovních sil, jakož i vytvořením nových pracovních příležitostí na Slovensku;

f) povznésti hospodářsky slabé kraje českých zemí.

Při plnění těchto základních úkolů se zvýší přiměřeně celková výroba spotřebních statků.

Oddíl II

Základní úkoly v jednotlivých hospodářských oborech

§ 2

V průmyslu

Výroba bude stupňována tak, aby v roce 1948 činila zejména:

a) Ve výrobě báňské především:

 
kamenného uhlí   17 746 000 tun,
hnědého uhlí 23 900 000 tun,
koksu 3 910 000 tun,
železné rudy 1 737 200 tun,
nafty   82 000 tun.

V roce 1947 se vytěží kamenného uhlí 16,374.000 tun, hnědého uhlí 21 822 000 tun a vyrobí se 3 740 000 tun koksu.

b) Ve výrobě energie především:

 
elektrického proudu     7 400 000 000 kWh,
svítiplynu     420 000 000 m3.

V roce 1947 se vyrobí 6 365 000 000 kWh elektrického proudu.

c) Ve výrobě hutnické především:

 
surového železa     1 460 000 tun,
surové oceli     2 400 000 tun,
odlitků     330 000 tun,
válcovaných výrobků     1 650 000 tun.

V roce 1947 se vyrobí surového železa 1 340 000 tun a surové oceli 2 200 000 tun.

d) V průmyslu železa a kovů především:

 
železničních vozů nákladních, osobních a motorových v jednotkách nákladních vozů     15240 kusů,
tramvajových vozů motorových a vlečných  143 kusů,
lokomotiv  290 kusů,
traktorů  9 000 kusů,
nákladních a osobních automobilů a autobusů v jednotkách automobilů nákladních  14 000 kusů,
hospodářských strojů v hodnotě  1 100 000 000 Kčs,
a to zejména:        
strojů pro obdělávání a přípravu půdy  80 000 kusů,
strojů secích a sázecích  10 000 kusů,
sklizňových strojů 24 000 kusů,
strojů na zpracování sklizně  8 000 kusů,
strojů na přípravu krmiv  48 000 kusů,
obráběcích strojů  12 500 kusů,
elektromotorů do 25 kW  220 000 kusů,
motocyklů  50 000 kusů,
jízdních kol  220 000 kusů,
šicích strojů  100 000 kusů,
rozhlasových přijímačů  150 000 kusů,
telefonních přístrojů 75 000 kusů,
žárovek  15 000 000 kusů,
kuchyňského nádobí  9 500 000 kg

V roce 1947 se vyrobí železničních vozů nákladních, osobních a motorových 16 750 kusů v jednotkách nákladních vozů, lokomotiv 230 kusů, traktorů 5 650 kusů, nákladních a osobních automobilů a autobusů v jednotkách automobilů nákladních 10 330 kusů, hospodářských strojů v hodnotě 1 000 000 000 Kčs, a to zejména strojů pro obdělávání a přípravu půdy 72 000 kusů, strojů secích a sázecích 9 000 kusů, sklizňových strojů 22 000 kusů, strojů na zpracování sklizně 7 000 kusů a strojů na přípravu krmiv 44 000 kusů.

e) Ve výrobě chemické především:

 
synthetických pohonných látek z domácích surovin  o 69 % více, než je dnešní stav výroby,
mazadel z minerálních olejů     o 130 % více, než je dnešní stav výroby,
benzolu a jeho homologů     o 60 % více, než je dnešní stav výroby,
fosforečných hnojiv     380 000 tun,
dusíkatých hnojiv     220 000 tun,
kyseliny sírové     205 000 tun,
sody     102 000 tun,
umělé stříže     11 700 tun,
umělého hedvábí     6 800 tun.

V roce 1947 se vyrobí mazadel z minerálních olejů o 103 % více, než je dnešní stav výroby, fosforečných hnojiv 380 000 tun a dusíkatých hnojiv 129 000 tun.

f) V průmyslu sklenářském především:

 
dutého skla     126 420 tun,
plochého skla    15 990 000 m2,
drobného skla     12 520 tun.

V roce 1947 se vyrobí plochého skla 17 310 000 m2.

g) V průmyslu kamene, zemin a keramiky především:

 
cementu     1 250 000 tun,
cihel     835 650 000 kusů,
tašek     133 000 000 kusů,
vápna     648 800 tun.

V roce 1947 se vyrobí cementu 1 050 000 tun, cihel 572 650 000 kusů, tašek 110 000 000 kusů a vápna 580 800 tun.

h) V průmyslu papírenském především:

 
buničiny     205 000 tun,
papíru     197 000 tun,
lepenky     59 200 tun.

i) V průmyslu dřeva především:

 
řeziva jehličnatého a listnatého     2 828 000 m3,
překližek     59 000 m3,
surových pražců     169.000 m3,
dýh     5 874 000 m2.

j) V průmyslu textilním a oděvním především:

 
bavlněné příze s přízí vigoňovou    58 200 000 kg,
česané příze    4 370 000 kg,
mykané příze    15 620 000 kg,
lněné příze     9 400 000 kg,
vlněných tkanin     14 800 000 kg příze,
bavlněných tkanin s tkaninami z umělého hedvábí     50 200 000 kg příze,
jutových tkanin     17 000 000 kg příze,
lněných tkanin     9 500 000 kg příze,
41 500 000 kusů pleteného a stávkového zboží     9 800 000 kg,
punčoch a ponožek     55 200 000 párů.

k) V průmyslu kožedělném a gumárenském především:

 
obuvi     45 520 000 párů,
obručí pro jízdní kola a motocykly     3 275 000 kusů,
obručí pro osobní a nákladní automobily     650 000 kusů.

V průmyslu výživy zvláště v těchto oborech:

l) V průmyslu cukrovarnickém především:

 
rafinovaného cukru     672 000 tun,
melasy     158 000 tun.

m) V průmyslu mlynářském především:

 
mlýnských jedlých výrobků z pšenice a žita     1 884 000 tun.

n) V průmyslu potravinářském především:

 
umělých jedlých tuků     70 000 tun,
másla     50 000 tun.

V roce 1947 se vyrobí 47 500 tun másla.

o) V průmyslu pivovarském a sladařském především:

 
sladu     268 000 tun,
piva     8 600 000 hl.

p) V průmyslu lihovarnickém především:

 
veškerého lihu      650 000 hl.

§ 3

V zemědělství

(1) V zemědělství se učiní taková opatření, aby při plánovaných hektarových výnosech a plánované užitkovosti domácích zvířat bylo vyrobeno:

 
     v roce 1947     v roce 1948
pšenice     1 474 900 tun     1 484 600 tun,
žita a soureže     1 278 200 tun     1 187 100 tun,
chlebového obilí celkem     2 753 100 tun     2 671 700 tun,
ječmene     1 056 200 tun     1 122 500 tun,
ovsa     935 200 tun     1 034 000 tun,
kukuřice     283 100 tun     277 600 tun,
luštěnin     56 900 tun     55 300 tun,
brambor     9 144.100 tun     8 781 600 tun,
cukrovky     4 826 800 tun     4 719 200 tun,
olejnin     165 000 tun     165 000 tun,
pícnin     5 716.000 tun     5 953 900 tun,
masa hovězího     140 200 tun     160 400 tun,
masa vepřového     199 100 tun     266 300 tun,
sádla     40 100 tun     53 300 tun,
mléka     25 640 000 hl     32 359 000 hl,
vajec    1 025 000 000 kusů     1 172 100 000 kusů

(2) Budou učiněna opatření, aby počet ovocných stromů byl zvýšen o 15 %.

§ 4

Ve stavebnictví

Úkolem stavebnictví bude zejména:

a) obnoviti, po případě nově postaviti 125 000 bytových jednotek nákladem 14 miliard Kčs;

b) odstraniti škody na veřejných budovách nákladem 1 300 milionů Kčs; dokončiti a nově postaviti veřejné a jiné budovy nákladem 2 370 milionů Kčs;

c) obnoviti, po případě dokončiti rozestavěné státní i nestátní silnice a mosty nákladem 3 980 milionů Kčs;

d) provésti vodní a vodohospodářské stavby nákladem 2 550 milionů Kčs;

e) poříditi stavby pro průmysl nákladem 7 530 milionů Kčs;

f) poříditi stavby pro zemědělství nákladem 1 540 milionů Kčs;

g) odstraňovati na železnicích stavební škody, způsobené v souvislosti s válečnými událostmi, a poříditi a obnoviti železniční stavby nákladem 4 470 milionů Kčs;

h) pokračovati v rozestavěných stavbách železničních, po případě je dokončiti, nákladem 1 150 milionů Kčs;

i) provésti stavby pro dopravu silniční, vodní, leteckou a poštovní nákladem 840 milionů Kčs.

§ 5

V dopravě

K dosažení dopravního výkonu stanoveného dvouletým plánem bude zapotřebí zejména:

1. V dopravě železniční:

a) zařaditi nových 300 lokomotiv, 250 motorových vozidel kolejových, 17 090 nákladních a 700 osobních vozů a doplniti park městských drah a malodrah novými 123 motorovými a 130 přívěsnými vozy; připraviti seriovou výrobu speciálních nákladních železničních vozů;

b) obnoviti a doplniti zabezpečovací a dorozumívací zařízení drah nákladem 200 milionů Kčs;

c) obnoviti a doplniti zařízení železničních dílen nákladem 100 milionů Kčs;

d) doplniti dopravní zařízení košicko-bohumínské dráhy tak, aby se zvýšila její výkonnost o 50 % proti roku 1937.

2. V dopravě silniční:

a) zařaditi nových 1 950 autobusů, 200 přívěsných vozů pro dopravu osob, 2 400 nákladních automobilů a 700 přívěsných vozů; připraviti seriovou výrobu speciálních nákladních automobilů;

b) vystavěti garáže a opravny motorových vozidel nákladem 150 milionů Kčs.

3. V dopravě říční:

a) zařaditi 45 nových člunů a 4 remorkéry a obnoviti plavební park, poškozený válečnými událostmi;

b) dobudovati přístavy bratislavský a komárenský.

4. V dopravě letecké:

a) zařaditi dalších 50 dopravních letadel;

b) rozšířiti a upraviti letiště, zejména v Praze-Ruzyni, Brně-Černovicích, Bratislavě-Vajnorech a Popradě, doplniti jejich zařízení a započíti se stavbou letišť v Brně-Tuřanech a Bratislavě-Ivánce.

5. V dopravě poštovní:

a) obnoviti provozní zařízení poštovní služby a obnoviti a rozšířiti telekomunikační zařízení úhrnným nákladem 933 milionů Kčs;

b) doplniti dílenská zařízení a stav poštovních motorových vozidel nákladem 140 milionů Kčs.

Oddíl III

Investice ve dvouletém plánu

§ 6

(1) V rámci dvouletého plánu se provedou investice nákladem nejvýše 70,232 miliardy Kčs.

(2) Z částky 70,232 miliardy Kčs připadne:

a) na průmysl a řemeslnou výrobu   25,732 miliardy Kčs,
z toho na průmysl výživy   2,950 miliardy Kčs,
b) na zemědělství     5,213 miliardy Kčs,
c) na dopravu     15,087 miliardy Kčs,
d) na opravu bytů zničených válkou a na opatření nových bytů   14,000 miliardy Kčs,
e) na pozemní, vodohospodářské, dopravní a jiné veřejné stavby   10,200 miliardy Kčs.

V těchto částkách jsou zahrnuty investice v oboru státní správy, samosprávy a státního, znárodněného i soukromého podnikání.

Vedle investic uvedených v odstavci 1 se provedou další investice nákladem nejvýše 8,433 miliardy Kčs.

Z částky 8,433 miliardy Kčs připadne:

a) na průmysl   4,750 miliardy Kčs,
z toho na průmysl výživy   0,151 miliardy Kčs,
b) na zemědělství     0,350 miliardy Kčs,
c) na dopravu     0,686 miliardy Kčs,
z toho na pošty   0,226 miliardy Kčs,
d) na pozemní, vodohospodářské, dopravní a jiné veřejné stavby   2,647 miliardy Kčs.

(3) Investice, neobsažené ve dvouletém plánu, mohou býti v letech 1947 a 1948 provedeny jen, bude-li potřeba surovin a pracovních sil pro ně kryta z místních zdrojů tak, že nebudou tyto suroviny a pracovní síly odňaty plnění úkolů, stanovených dvouletým plánem.

Oddíl IV

Hospodářský rozvoj Slovenska

§ 7

(1) Z celkových investic ve dvouletém plánu budou na Slovensku provedeny investice nákladem nejvýše 22,14 miliardy Kčs.

(2) Z částky 22,14 miliardy Kčs připadne:

 
a) na průmysl a řemeslnou výrobu     6,80 miliardy Kčs,
b) na zemědělství     2,10 miliardy Kčs,
c) na dopravu     4,71 miliardy Kčs,
d) na opravu bytů zničených válkou a na opatření nových bytů     4,80 miliardy Kčs,
e) na pozemní, vodohospodářské, dopravní a jiné veřejné stavby     3,73 miliardy Kčs.

(3) Bude dokončeno přemístění strojního zařízení pro průmyslové závody a řemeslnou výrobu z českých zemí na Slovensko v takovém rozsahu, aby byly vytvořeny pracovní příležitosti pro 26 000 osob.

Oddíl V

Pomoc hospodářsky slabým krajům v českých zemích

§ 8

(1) Do jižních Čech, do středního Povltaví a Podbrdska, na Českomoravskou vysočinu, na Valašsko a Slovácko se přemístí, po případě se tam založí průmysl, který využije místních surovinových zdrojů a místních pracovních sil.

(2) Z celkových investic ve dvouletém plánu budou v těchto krajích provedeny investice nákladem nejvýše 5,750 miliardy Kčs.

(3) Aby se dosáhlo účelného využití lignitu, nafty, zemních plynů a surovinových zdrojů, provedou se odborné průzkumy; provedou se též výzkumné a projekční práce pro nová energetická díla.

Oddíl VI

Některé předpoklady splnění dvouletého plánu

§ 9

Národní mobilisace pracovních sil

(1) Ke splnění úkolů stanovených v oddílech I až V bude pokračováno ve včleňování a přeřazování: do průmyslu asi 270 000, do stavebnictví asi 90 000 a do zemědělství a lesnictví asi 230 000 pracovních sil . Zároveň budou zjednány podmínky, aby se zvýšila výkonnost pracujících průměrně o 10 % ve srovnání s rokem 1937.

(2) Tohoto cíle bude dosaženo tím, že

a) osoby, které mohou býti na dosavadních pracovištích postrádány, přejdou do oborů, kde je jich naléhavě třeba;

b) kvalifikované síly se vrátí postupně do svého původního povolání;

c) zařadí se plánovitě dorost;

d) zařadí se osoby práce schopné a dosud nepracující do produktivní práce;

e) zvýší se počet žen výdělečně pracujících;

f) začlení se do práce osoby se sníženou pracovní schopností;

g) bude se podporovati reemigrace krajanů;

h) bude se organisovati pracovní soutěžení.

(3) Mobilisace pracujících bude se prováděti především na podkladě dobrovolnosti. Kdyby takto nebylo dosaženo potřebného počtu pracujících , budou učiněna opatření na podkladě zákonných ustanovení o pracovní povinnosti.

(4) Všichni zaměstnavatelé, včetně veřejných úřadů, ústavů, institucí a jednotlivců, budou zaměstnávati hospodárně, na vhodných místech a způsobem zabezpečujícím řádný výkon pouze takový počet pracujících potřebné kvalifikace, jehož je při nejlepší dosažitelné organisaci provozu a plném využití pracovní doby nezbytně třeba ke splnění daných úkolů.

(5) Všichni zaměstnavatelé, veřejné úřady, ústavy, instituce a jednotlivci budou dbáti, aby se přechody pracujících prováděly co nejúčelněji, aby se co nejvíce usnadnily a aby se zabezpečila slušná životní úroveň pracujících.

(6) Zásadně se předpokládá spravedlivá úprava pracovních podmínek, mezd, platů a cen ve všech odvětvích a povoláních.

§ 10

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod bude organisován a řízen tak, aby se zabezpečilo plnění úkolů stanovených dvouletým plánem. Podrobnosti upraví vláda nařízením.

§ 11

Výzkumnictví

Technický a vědecký pokrok bude se podporovati vybudováním a zabezpečením výzkumnictví a stanovením jeho pracovních úkolů s jednotného hlediska.

Část druhá

Provádění, plnění a kontrola dvouletého plánu

§ 12

(1) Vláda stanoví v rámci dvouletého plánu pro jednotlivé hospodářské obory dílčí úkoly, prostředky k jejich splnění a způsob jejich dalšího rozvrhu.

(2) Provádění jednotlivých úkolů dvouletého plánu s e časově stanoví tak, aby celý plán mohl býti plynule uskutečňován, jakož i aby se stále přihlíželo k finančním možnostem státu a k devisovým možnostem československého hospodářství. Přitom se zajistí stálý soulad mezi úkoly dvouletého plánu a možnostmi zahraničního obchodu.

§ 13

(1) Předsednictvo vlády soustavně sleduje s hlediska jednotnosti dvouletého plánu jeho provádění, kontroluje jeho plnění a podává o tom vládě zprávy.

(2) Předpisy o kontrole státního a jiného veřejného hospodářství, jmění a dluhu zůstávají nedotčeny.

§ 14

(1) Ústavodárné Národní shromáždění zvolí podle zásady poměrného zastoupení 36 členný výbor pro kontrolu provádění dvouletého plánu.

(2) Vláda je povinna podávati ústavodárnému Národnímu shromáždění zprávy o provádění a plnění dvouletého plánu, a to pravidelně každého čtvrt roku, nebo kdykoliv o to požádá výbor zřízený podle odstavce 1.

§ 15

(1) Provedení dvouletého plánu vyžaduje soustředěného úsilí všeho občanstva a proto je každý, jemuž připadá jakýkoliv úkol k splnění tohoto plánu, povinen jej vykonati svědomitě a hospodárně podle svých osobních a sociálních poměrů a podle svých hospodářských možností. Odpovídá proto za hospodárné používání surovin, energie, výrobních prostředků a pracovních sil a za nutnost, účelnost a hospodárnost investic, jakož i za dodržení obvyklé jakosti výrobků a za její postupné zlepšování.

(2) Všem druhům podnikání, ať státního či samosprávního či znárodněného nebo soukromého či družstevního, se zaručuje plná rovnoprávnost při provádění dvouletého plánu poskytováním stejných předpokladů a podmínek pro výkon jejich hospodářské činnosti .


Část třetí

Zmocnění vlády

§ 16

(1) Vláda může nařízeními činiti opatření nutná ke splnění úkolů dvouletého plánu, pokud k nim není třeba nového zákona.

(2) Opatření hospodářské povahy, pokud je jinak mohou činiti jednotliví ministři, vyžadují, týkají-li se provedení úkolů dvouletého plánu, schválení předsednictva vlády.

(3) Nastane-li podstatná změna v předpokladech, za nichž byl dvouletý plán sestaven, nebo budou-li toho vyžadovati jiné závažné důvody, může vláda dotčené úkoly a opatření k provedení dvouletého plánu (§§ 2 až 8) nově upraviti nařízením.

(4) Vláda stanoví, jak se použije věcných prostředků, přikázaných ke splnění úkolů dvouletého plánu, po případě dílčích úkolů a úkolů z dalšího rozvrhu dílčích úkolů podle § 12, pokud tyto prostředky nebudou vyčerpány v důsledku hospodárnějšího provedení úkolů nebo z jiného důvodu.

Část čtvrtá

Závěrečné ustanovení

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.,

Kopecký v. r. tiež za ministra Masaryka

Lichner v. r.

Přesunout nahoru