Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 176/1946 Sb.Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní stavby státu

Částka 76/1946
Platnost od 02.10.1946
Účinnost od 01.08.1946
Zrušeno k 01.01.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

176.

Zákon

ze dne 13. září 1946,

jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu, se doplňuje takto:

Za dosavadní ustanovení § 4, které se označuje jako odstavec 1, se vsunuje nový odstavec 2 tohoto znění:

(2) Ministr sociální péče může však v případě naléhavé potřeby se souhlasem vlády vyhláškou v Úředním listě povinnost hlášení podle § 3 rozšířiti i na osoby, na něž by se jinak vztahovalo ustanovení odstavce 1.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1946, pozbude jí dnem 31. prosince 1947 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r. za ministra Dr. Nejedlého

Přesunout nahoru