Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 174/1946 Sb.Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku

Částka 75/1946
Platnost od 27.09.1946
Účinnost od 30.09.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174.

Vyhláška ministerstva financí

ze dne 12. září 1946

o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku

Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku:


Čl. II

(1) K přijetí přihlášek (přiznání) podle ustanovení §§ 19 a 63 zákona č. 134/1946 Sb. od osob, které neměly dne 1. listopadu 1945 v tuzemsku bydliště ani sídlo (obchodní vedení), a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku těmto osobám se delegují tyto berní správy:

a) pro osoby, jejichž majetek jest v zemi České nebo Moravskoslezské, berní správa Praha I.,

b) pro osoby, jejichž majetek jest na Slovensku, berní správa Bratislava - mesto.

(2) Je-li majetek osob, uvedených v odstavci 1, jak v zemi České nebo Moravskoslezské tak na Slovensku, jest příslušna z delegovaných berních správ ta berní správa, v jejímž obvodu je nejcennější část majetku.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 1946.


Dr. Dolanský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Působnost přenesena na berní správu v České Lípě (§ 4, odst. 3 dekretu presidenta republiky č. 128/1945 Sb.).

Přesunout nahoru