Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných

Částka 67/1946
Platnost od 05.08.1946
Účinnost od 05.08.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

160.

Vyhláška ministra financí

ze dne 13. července 1946

o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných

Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské, vyhlašuji:


§ 1

Působnost úřadů, příslušných podle § 12 zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, k vyměření poplatkového ekvivalentu ze jmění podniků, jež byly znárodněny dekrety presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, se přenáší na úřady, které jsou příslušné k vyměření poplatkového ekvivalentu národním podnikům, na něž majetková podstata znárodněných podniků nebo její části byly převedeny.

§ 2

Přiznání znárodněných podniků, podaná u vyměřujících úřadů, jejichž působnost se přenáší podle § 1 této vyhlášky, mají účinky přiznání podaných u příslušných úřadů. To platí obdobně též o jiných podáních ve věcech poplatkového ekvivalentu podniků znárodněných.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru