Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 158/1946 Sb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

Částka 67/1946
Platnost od 05.08.1946
Účinnost od 01.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

158.

Zákon

ze dne 11. července 1946,

jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

V čl. I., § 1, odst. 1 a v čl. II. zákona č. 24/1946 Sb., se nahrazují slova "30. června 1946" slovy "31. prosince 1946".


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Přesunout nahoru