Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 153/1946 Sb.Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

Částka 64/1946
Platnost od 17.07.1946
Účinnost od 17.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

153.

Ústavní zákon

ze dne 10. července 1946,

jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

(1) V § 2 ústavního dekretu č. 1/1945 Sb. ve výpočtu ministerstev se provádějí tyto změny:

1. za ministerstvo dopravy zařazuje se ministerstvo techniky,

2. ministerstvo ochrany práce a sociální péče označuje se jako ministerstvo sociální péče,

3. na konci výpočtu připojuje se ministerstvo pro sjednocení zákonů.

(2) V § 3 téhož ústavního dekretu připojuje se na konci tato věta: "Místo státního tajemníka může zůstati neobsazeno".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vošahlík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru