Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 15/1946 Sb.Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

Částka 6/1946
Platnost od 13.02.1946
Účinnost od 01.12.1945
Zrušeno k 01.07.1950 (64/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

15.

Zákon

ze dne 24. ledna 1946

o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Státní příspěvek vyživovací, jehož výše byla naposledy stanovena v zemích České a Moravskoslezské vládním nařízením ze dne 10. července 1945, č. 29 Sb., o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, a na Slovensku ustanovením § 119 zákona ze dne 10. června 1943, č. 80 Sl. z., o úpravě některých právních poměrů souvisících s výkonem vojenské a jiné obdobné služby, se nově upravuje a činí pro osobu a den:

1. pro osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného k vojenské službě:

 
a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě      34 Kčs,
b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů     30 Kčs,
c) ve všech ostatních místech     26 Kčs.

2. pro ostatní oprávněné:

 
a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě     19 Kčs,
b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů     16 Kčs,
c) ve všech ostatních místech     13 Kčs.

(2) V mimořádných případech, hodných zcela zvláštního zřetele, zvyšují se vyživovací příspěvky, uvedené v odstavci 1, až o dalších 50 %. Ministerstvo vnitra vydá po dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí podrobné a závazné směrnice, kterými se upravují podmínky pro přiznání tohoto zvýšení.

(3) Úhrnné částky státního příspěvku vyživovacího, jež přísluší oprávněným členům rodiny povolaného k vojenské službě, nesmějí přesahovati tyto denní částky:

 
a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě   100 Kčs,
b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25 000 obyvatelů     85 Kčs,
c) ve všech ostatních místech   72 Kčs.

(4) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, žije-li s povolaným ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob majících nárok na vyživovací příspěvek.

§ 2

Výši státního příspěvku vyživovacího (§ 1, odst. 1 a 2) a výši úhrnných částek podle § 1, odst. 3 může vláda měniti nařízením.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry národní obrany a financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru