Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 148/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah

Částka 61/1946
Platnost od 28.06.1946
Účinnost od 01.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 28. května 1946,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) ve smyslu § 20 vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah:


Čl. 1

§ 2, odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 105/1927 Sb. se doplňuje a mění takto:

(1) Titulové jméno úředníků se stanoví podle služebních tříd a platových stupnic takto:

 
v platové stupnici ve služební třídě
I.II.   III.   IV.
2.  ředitelský rada      
3.  vrchní rada  ústřední inspektor    
4.  rada  vrchní inspektor  vrchní revident  vrchní správce
5.  vrchní komisař  inspektor  revident  správce 
6.  komisař  vrchní adjunkt  vrchní asistent  vrchní oficiál 
7.    adjunkt  asistent  oficiál

(2) Titulovým jménem úřednického čekatele jest v I. služební třídě název "koncipista", ve II. služební třídě "elév", ve III. služební třídě "aspirant", ve IV. služební třídě "praktikant".

Čl. 2

§ 3 vládního nařízení č. 105/1927 Sb. se doplňuje a zní takto:

Titulové přídomky úředníků a úřednických čekatelů se stanoví se zřetelem k úřednickým kategoriím takto:

 
  v úřednické kategorii úředníků   titulový přídomek 
  právních   státních drah 
  technických   technický 
  zdravotních   zdravotní 
  měřických   měřický 
  provozních a administrativních   státních drah 
  vyšší pomocné technické služby   státních drah 
  pomocné technické služby   státních drah 
  pomocné provozní a administrativní služby   státních drah 
  nižší pomocné technické služby   státních drah 
  nižší pomocné provozní a administrativní služby   státních drah

Čl. 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr dopravy.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru