Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 146/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících

Částka 61/1946
Platnost od 28.06.1946
Účinnost od 01.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 28. května 1946,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


Díl I

Úředníci

Čl. 1

1. Úřednické kategorie uvedené v § 2, odst. 1 vládního nařízení č. 15/1927 Sb. ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících (dále jen vládní nařízení) se doplňují níže uvedenými kategoriemi a předpisuje se pro ustanovení v nich toto předběžné vzdělání:

 
Úřednické kategorie    Předběžné vzdělání předepsané pro ustanovení
6. vyšší pomocné technické službyabsolvování střední školy technického směru
7. pomocné technické služby   absolvování čtyř nižších tříd střední školy  nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a 
v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
8. pomocné provozní a administrativní služby   absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného  s občanskou školou 
nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
9. nižší pomocné technické služby   jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola
10. nižší pomocné ne provozní a administrativní služby   jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola

2. § 2, odst. 2 vládního nařízení se doplňuje takto:

d) do služební třídy III. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou (v úřednické kategorii pomocné technické služby v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky) nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy,

e) do služební třídy IV. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola.

3. § 2, odst. 3 vládního nařízení se mění a doplňuje takto:

(3) Podle toho patří kategorie úředníků právních, technických a zdravotních do služební třídy Ib, kategorie úředníků měřických do služební třídy Ic, kategorie úředníků vyšší pomocné technické služby a úředníků provozních a administrativních do služební třídy II, kategorie úředníků pomocné technické služby a kategorie úředníků pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy III a kategorie úředníků nižší pomocné technické služby a kategorie úředníků nižší pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy IV.

Čl. 2

Za § 2 vládního nařízení se vkládá § 2a tohoto znění:

§ 2a

(1) Do kategorie úředníků pomocné technické služby patří zaměstnanci konající tyto služby dosavadních železničních gážistů mimo služební třídy a podúředníků:

a) budovních mistrů, dělmistrů, mostmistrů, návěstních mistrů, strojmistrů a traťmistrů,

b) strojvůdců, vozových revisorů, garážmistrů, řidičů autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy.

(2) Do kategorie úředníků pomocné provozní a administrativní služby patří zaměstnanci konající služby dosavadní služební kategorie provozních oficiálů a služby revisorů automobilových a revisorů vlakových.

(3) Do kategorie úředníků nižší pomocné technické služby patří zaměstnanci konající služby dílovedoucích dílenské služby, dílovedoucích elektrikářů, dílovedoucích mostní služby, dílovedoucích telegrafní služby, dílovedoucích tiskařské služby, dílovedoucích traťové služby, jeřábních mistrů v říčních překladištích, vozmistrů, vrchních návěstních dozorců a vrchních řidičů motorových dresin.

(4) Do kategorie úředníků nižší pomocné provozní a administrativní služby patří zaměstnanci konající služby provozních mistrů, skladmistrů, topírenských mistrů, nádražních, vlakmistrů a vrchních železničních strážmistrů.

(5) Vlakoví revisoři se doplňují z vlakmistrů, vozoví revisoři z vozmistrů . Při tom se jim stanoví služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(6) Garážmistři a řidiči autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy se doplňují z podúředníků platové stupnice Ia, kteří skutečně ztrávili nejméně šest roků služby ve vlastnosti podúředníka. Při tom se jim stanoví služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(7) Úřednická služební místa IV. služební třídy dílovedoucích dílenské služby, dílovedoucích elektrikářů, dílovedoucích mostní služby, dílovedoucích telegrafní služby, dílovedoucích tiskařské služby, dílovedoucích traťové služby, jeřábních mistrů v říčních překladištích, vozmistrů, vrchních návěstních dozorců, vrchních řidičů motorových dresin, provozních mistrů, skladmistrů, topírenských mistrů, nádražních, vlakmistrů a vrchních železničních strážmistrů se propůjčují podúředníkům platové stupnice Ia pověřeným trvalým výkonem služby na místě systemisovaném pro IV. služební třídu, kteří skutečně ztrávili nejméně šest roků služby ve vlastnosti podúředníka. Při tom se jim stanoví služné podle pravidel platných pro stanovení služného při povýšení.

Čl. 3

§ 3, odst. 1 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Služební místa úřednická se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil v šesti platových stupnicích , a to

místa Ib služební třídy v 2. až 6. platové stupnici,

místa Ic služební třídy v 3. až 6. platové stupnici,

místa II. služební třídy v 3. až 7. platové stupnici,

místa III. služební třídy ve 4. až 7. platové stupnici,

místa IV. služební třídy ve 4. až 7. platové stupnici.

Čl. 4

§ 5, odst. 5 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(5) Pro čekatele na úřednická služební místa služebních tříd Ib, Ic a II se stanoví čekatelská doba třemi roky, služební třídy III čtyřmi roky.

Čl. 5

§ 6, odst. 2 vládního nařízení se doplňuje takto:

 
Služební 
třída
V první polovici stanovené čekatelské doby V druhé polovici stanovené čekatelské doby
 A  B C DACD
ve skupině míst
 ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní  ženatí  svobodní 
Kčs
 III.  20 400  17 400  19 584  16 704  18 768  16 008  17 952  15 312  21 840  18 216  20 976  17 496  20 100  16 764  19 224  16 032

Čl. 6

§ 9, odst. 1 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Služné úředníků se stanoví v ročních částkách takto:

 
v platové stupnici  ve služební  třídě služné
ve stupni služnéhos náslužným přídavkem (náslužným)
abcd  f 1.2.3.4.5.
Kčs
2.   Ib   64 800   72 480   80 160         
3.   Ib    Ic    II.   54.000    54 000    50 280   58 800    58 800    55 080   63 600    63 600    59 880   68 400    68 400    64 680                                
4.   Ib    Ic    II.    III.    IV.   45 120    45 120    40 320    36 720    35 280   49 440    49 440    44 280    40 080    38 040   53 760    53 760    48 240    43 440    40 800   57 120    57 120    51 480    46 440    43 200                                                        
5.   Ib    Ic    II.    III.    IV.   30 480    30 480    28 560    25 440    25 320   34 320    34 320    32 280    28 680    28 080   38 160    38 160    36 000    31 920    30 840   42 000    42 000    39 600    35 160    33 600   45 840    45 840    43 200    38 400    36 000            50 160    50 160         54 480    54 480                          
6.   Ib    Ic    II.    III.    IV.   23 520    23 520    22 320    19 440    19 320   26 160    26 160    24 960    21 600    21 480   28 680    28 680    27 600    23 760    23 640   31 200    31 200    30 000    25 920    25 800   33 720    33 720    32 400    28 080    27 960   36 240    36 240    34 800    30 240    30 120   39 720    39 720    37 200    32 160     43 200    43 200    39 600    34 080     46 680    46 680    42 000    36 000             
7.   II.    III.    IV.   14 400    13 320    13 320   17 040    15 240    15 240   19 680    17 160    17 160   22 320    19 080    19 080   24 960    21 000    21 000   27 600    22 920    22 920   29 880    24 240    24 240   32 160    25 560    25 560   34 440    26 880    26 880   36 720    28 200    28 200   39 000   29 520  29 52

Čl. 7

§ 10, odst. 3 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(3) Činovné úředníků se stanoví v ročních částkách takto:

 
v platové stupnici ve skupině míst v e služební třídě 
IbIcII. III. IV.
  Kčs
2.   A    B    C    D   22 800    19 608    16 416    13 224                       
3.   A    B    C    D   18 000    15 480    12 960    10 440   17 760    15 276    12 792    10 308   17 760    15 276    12 792    10 308         
4.   A    B    C    D   15 360    13 212    11 064    8 916   15 120    13 008    10 896    8 772   15 120    13 008    10 896    8 772   13 800    11 868    9 936    8 004   12 000   10 320   8 640   6 960
5.   A    B    C    D    A   13 320    11 460    9 600    7 728    12 600   13 200    11 352    9 504    7 656    12 240   13 200    11 352    9 504    7 656    12 240   11 400    9 804    8 208    6 612    10 440   11 040   9 504   7 956   6 408   10 320
6.   B    C    D   10 836    9 072    7 308   10 536    8 820    7 104   10 536    8 820    7 104   8 988    7 524    6 060   8 880   7 440   5 988
7.   A    B    C    D   -    -    -    -   -    -    -    -   11 760    10 116    8 472    6 828   10 200    8 772    7 344    5 916   9 840   8 472   7 092   5 712

Úředníkům na služebních místech služební třídy Ic přísluší při počátečním stupni služného šesté platové stupnice činovné ve výměře stanovené pro šestou platovou stupnici II. služební třídy.

Čl . 8

§ 22 vládního nařízení se doplňuje takto:

pro úředníky na služebních místech druhé platové stupnice šesti týdny.

Čl. 9

§ 71, odst. 1 a 2 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Pokud dosavadní předpisy týkající se zaměstnanců čsl. státních drah obsahují ustanovení o určitých služebních třídách a pokud se jinak nepodává z tohoto nařízení, odpovídají služební místa úřednická systemisovaná

ve 2. platové stupnici IV. služební třídě,

ve 3. platové stupnici V. služební třídě,

ve 4. platové stupnici VI. služební třídě,

v 5. platové stupnici VII. služební třídě,

v 6. platové stupnici VIII. služební třídě,

v 7. platové stupnici IX. a X. služební třídě.

(2) Ve smyslu § 152 platového zákona propůjčuje služební místa systemisovaná ve 2. a 3. platové stupnici president republiky a o propůjčení služebních míst systemisovaných ve 4. a 5. platové stupnici rozhoduje vláda.

Díl II

Podúředníci a zřízenci

Čl. 10

§ 41 vládního nařízení se mění a zní takto:

Podúřednické a zřízenecké kategorie

U čsl. státních drah se zřizují tyto podúřednické a zřízenecké kategorie:

čerpařů,

dílenských (dílenští dozorci, dozorci elektrikářů, strojníci, vozoví dozorci, dílenští),

mostních zámečníků (mostní dozorci, mostní zámečníci),

návěstních dozorců, pomocníků (poddílenští, pomocníci předáci, pomocníci),

posunovačů (vrchní dozorci posunu, dozorci posunu, posunovači),

provozních dozorců (vrchní provozní dozorci, provozní dozorci),

průvodčích automobilů, průvodčích vlaků (vlakvůdci a vlakoví manipulanti, průvodčí vlaků),

řidičů motorových dresin,

řidičů silničních motorových vozů,

skladníků (skladištní dozorci, skladníci),

staničních vrátných,

strážníků trati (vrchní strážníci trati, strážníci trati),

telegrafních dozorců (vrchní telegrafní dozorci, telegrafní dozorci),

topičů (vrchní strojní topiči, strojní topiči, topiči stabilních kotlů),

traťových řemeslníků (vrchní traťoví řemeslníci, traťoví řemeslníci),

typografů,

úpravčích trati (dozorci trati, úpravčí trati),

úředních pomocníků,

výhybkářů (vrchní hradlaři, hradlaři, dozorci výhybek, výhybkáři),

zapisovačů vozů (vrchní zapisovači vozů, zapisovači vozů),

zásobárenských řemeslníků (vrchní zásobárenští řemeslníci, zásobárenští řemeslníci),

železničních strážníků (železniční strážmistři, železniční strážníci).

Čl. 11

§ 42, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Služební místa podúředníků a zřízenců se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil v těchto platových stupnicích:

 
V platové stupnici
IaIbIIIII
s l u ž e b n í   m í s t a
podúředníků  zřízenců
dílenských dozorců   dílenských   čerpařů   pomocníků
dozorců elektrikářů   dozorců posunu   poddílenských  
dozorců trati   dozorců výhybek   pomocníků předáků  
mostních dozorců   hradlařů   posunovačů  
návěstních dozorců   mostních zámečníků   průvodčích automobilů  
řidičů motorových dresin   provozních dozorců   průvodčích vlaků  
řidičů silničních motorových   skladníků   staničních vrátných  
vozů   strojních topičů   strážníků trati  
skladištních dozorců   telegrafních dozorců   topičů stabilních kotlů  
strojníků   traťových řemeslníků   úředních pomocníků  
typografů   úpravčích trati   výhybkářů  
vlakvůdců a vlakových   vrchních strážníků   zapisovačů vozů  
manipulantů   trati   železničních strážníků  
vozových dozorců   zásobárenských    
vrchních dozorců posunu   řemeslníků    
vrchních hradlařů      
vrchních provozních dozorců      
vrchních strojních topičů      
vrchních telegrafních dozorců      
vrchních traťových řemeslníků      
vrchních zapisovačů vozů      
vrchních zásobárenských      
řemeslníků      
železničních strážmistrů      

Čl. 12

§ 43, odst. 4 a 5 vládního nařízení se mění a zní takto:

(4) Pro čekatele na podúřednická a zřízenecká služební místa se stanoví čekatelská doba v platové stupnici Ia, Ib a II. čtyřmi roky, ve III. platové stupnici pěti roky.

(5) V kategorii dílenských, mostních zámečníků, pomocníků, posunovačů, provozních dozorců, průvodčích vlaků, skladníků, strážníků trati, telegrafních dozorců, topičů, traťových řemeslníků, úpravčích trati, výhybkářů, zapisovačů vozů, zásobárenských řemeslníků a železničních strážníků se propůjčují služební místa systemisovaná ve vyšších platových stupnicích povýšením (§ 50) z nejblíže nižší příslušné platové stupnice. Služební místa staničních vrátných a úředních pomocníků se obsazují výhradně zaměstnanci jiných kategorií ustanovenými na služebních místech systemisovaných nejméně ve II. platové stupnici, kteří se stali neschopnými ke službě ve své kategorii.

Čl. 13

§ 45 vládního nařízení se mění a zní takto:

Služné

Služné se stanoví v ročních částkách takto:

 
Stupeň
služného
Platová stupnice
IaIb II III
Kčs Kčs Kčs Kčs
112240122401176011760
213860136401296012780
315480150601410013680
417100164401530014640
518720178201650015600
620340191401770016560
721960204001890017520
823580216602010018480
925200229802118019320
1026820242402226020160

Čl. 14

1. § 54, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Se služebními místy systemisovanými v platové stupnici Ia, Ib a II jest spojen úřední titul "podúředník", ve III. platové stupnici úřední titul "zřízenec". Označení služebních míst v jednotlivých platových stupnicích v § 42 platí za služební tituly.

2. § 56 vládního nařízení se pozměňuje tak, že o výměrách dovolené na zotavenou platí pro zřízence III. platové stupnice ustanovení písm. b), pro podúředníky II. platové stupnice ustanovení písm. c) a pro podúředníky Ia a Ib platové stupnice ustanovení písm. d).

Čl. 15

Za § 50 se vkládá § 50a tohoto znění:

§ 50a

Přestup do úřednické kategorie

Ustanovení § 16, odst. 1 platí též pro přestupy podúředníků nebo zřízenců do kategorie úřednické.

Díl III

Pomocní zaměstnanci

Čl. 16

1. § 113 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Služební plat se skládá z denního platu a výchovného.

(2) Služební plat náleží, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak, toliko za dny (hodiny) skutečné služby, jakož i za ustanovené dny pracovního klidu, připadající do doby služby.

(3) Nárok a výměra služebního platu pomocných zaměstnanců, kteří byli povoláni ke cvičení ve zbrani, se řídí obdobou předpisů platných pro definitivní podúředníky a zřízence.

(4) Po dobu cvičení ve zbrani se zachovává pomocným zaměstnancům služební místo, nastoupí-li opět službu neprodleně po skončeném cvičení ve zbrani.

(5) Nastala-li u pomocných zaměstnanců služební překážka odůvodněná nemocí, úrazem neb policejními zdravotními předpisy a řádně prokázaná, vyplácí se služební plat po dobu jejího trvání, nejdéle však po dobu jednoho roku. Doba jednoho roku se počítá podle zásad nemocenského pojištění zaměstnanců čsl. státních drah; onemocněl-li pomocný zaměstnanec, jemuž byl poskytován služební plat podle první věty tohoto odstavce, nejpozději do osmi týdnů po té, kdy uzdraviv se nastoupil opět službu, poznovu touže nemocí, jest toto onemocnění, pokud jest spojeno s neschopností k práci, považovati za pokračování onemocnění dřívějšího.

(6) Ustanovení § 64 platí obdobně.

2. § 114, odst. 1 a 2 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Denní plat pomocných zaměstnanců se stanoví podle služebních skupin (§ 110) a skupin míst A, B, C, D (§ 10, odst. 2) v měsíčních částkách takto:

I. služební skupina

 
Ve stupni ve skupině míst
AD
Kčs
1.   1 680   1 582   1 484   1 386
2.   1 710   1 612   1 514   1 416
3.   1 740   1 642   1 544   1 446
4.   1 770   1 672   1 574   1 476
5.   1 800   1 702   1 604   1 506
6.   1 830   1 732   1 634   1 536
7.   1 860   1 762   1 664   1 566
8.   1 890   1 792   1 694   1 596
9.   1 920   1 822   1 724   1 626
10.   1 950   1 852   1 754   1 656

II. služební skupina

 
Ve stupni ve skupině míst
D
Kčs
1.   1 650   1 552   1 454   1 356
2.   1 675   1 577   1 479   1 381
3.   1 700   1 602   1 504   1 406
4.   1 725   1 627   1 529   1 431
5.   1 750   1 652   1 554   1 456
6.   1 775   1 677   1 579   1 481
7.   1 800   1 702   1 604   1 506
8.   1 825   1 727   1 629   1 531
9.   1 850   1 752   1 654   1 556
10.   1 875   1 777   1 679   1 581

(2) Zvýšení denního platu se provádí z moci úřední vždy po třech rocích započitatelné služební doby ztrávené s dosavadním denním platem. Podmínkou zvýšení jest, aby pomocný zaměstnanec služebně vyhovoval.

Čl. 17

§ 116, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Pro zvýšení denního platu se nezapočítávají období, za která nepřísluší denní plat.

Čl. 18

§ 133, odst. 2 vládního nařízení se mění a zní takto:

(2) Propůjčiti služební místo systemisované v podúřednické platové stupnici Ia, Ib a II. lze jen, má-li pomocný zaměstnanec alespoň šest roků, a propůjčiti služební místo systemisované ve III. platové stupnici zřízenecké, má-li pomocný zaměstnanec alespoň sedm roků nepřerušené započitatelné služební doby pomocného zaměstnance. Podmínkou jest, aby zaměstnanec vykonával po dobu alespoň čtyř roků službu té kategorie, ve které má býti ustanoven.


DÍL IV

Přechodná ustanovení

Čl. 19

(1) Železniční gážisté mimo služební třídy služeb budovních mistrů, dělmistrů I. třídy, mostmistrů, návěstních mistrů, strojmistrů, traťmistrů a vrchních provozních oficiálů se převedou do III. služební třídy podle služební doby započitatelné (započtené) v gážistickém služebním poměru, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení, do 7. platové stupnice, mají-li méně než 11, avšak alespoň čtyři roky, a do 6. platové stupnice, mají-li alespoň 11 roků započitatelné (započtené) služební doby ve služebním poměru železničního gážisty mimo služební třídy; při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici podle započitatelné (započtené) služební doby 11 roků a podle tohoto služného se určí podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení služné v 6. platové stupnici a při tom se započte započitatelná (započtená) služební doba, pokud převyšuje 11 roků. Je-li pro některé z těchto zaměstnanců výhodnější, aby se jim při převodu určilo služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení než podle započitatelné (započtené) služební doby ve služebním poměru železničního gážisty mimo služební třídy, určí se jim služné podle těchto zásad. Čekatelé na služební místa prvopočátečního ustanovení železničních gážistů mimo služební třídy uvedených v první větě obdrží adjutum. Pro stanovení jeho výše jest rozhodná započitatelná služební doba v gážistickém služebním poměru.

(2) Železniční gážisté mimo služební třídy služeb dělmistrů II. třídy, garážmistrů, provozních oficiálů, strojvůdců, vlakových revisorů a vozových revisorů se převedou do III. služební třídy podle služební doby započitatelné (započtené) v gážistickém služebním poměru, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení, do 7. platové stupnice, mají-li méně než 13, avšak alespoň čtyři roky, a do 6. platové stupnice, mají-li alespoň 13 roků započitatelné (započtené) služební doby v gážistickém služebním poměru. Při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici podle započitatelné (započtené) služební doby 13 roků a podle tohoto služného se určí podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení služné v 6. platové stupnici a zároveň se započte započitatelná (započtená) služební doba, pokud převyšuje 13 roků. Je-li pro některé z nich výhodnější, aby se jim při převodu určilo služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení než podle započitatelné (započtené) služební doby, určí se jim služné podle těchto zásad. Čekatelé na služební místa prvopočátečního ustanovení železničních gážistů mimo služební třídy uvedených v první větě, kteří ze své čekatelské doby nedokonali alespoň čtyři roky, obdrží adjutum. Pro stanovení jeho výše jest rozhodná započitatelná služební doba. Čekatelé, kteří dokonali alespoň čtyři roky čekatelské doby, se převedou do 7. platové stupnice a stanoví se jim v ní služné podle započitatelné služební doby převyšující čekatelskou dobu, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení. Řidiči kolejových motorových vozů a řidiči autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy se převedou do 7. platové stupnice a obdrží v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(3) Železniční gážisté mimo služební třídy, jejichž služební místa se zařaďují do IV. služební třídy, se převedou do této třídy tak, že mají-li méně než 15 roků započitatelné (započtené) služební doby v gážistickém služebním poměru, převedou se do 7. platové stupnice, a mají-li alespoň 15 roků takové doby, do 6. platové stupnice a stanoví se jim v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení; při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici a podle tohoto služného služné v 6. platové stupnici. Je-li to pro zaměstnance výhodnější, převede se tak, že se určí jako pomůcka pro převod příslušný stupeň služného v platové stupnici Ia podúředníků, který by zaměstnanec obdržel podle čl. 21 převodem z I. platové stupnice podúředníků, kdyby nebyl býval ustanoven železničním gážistou mimo služební třídy; podle takto zjištěného služného se mu určí služné v příslušné platové stupnici IV. služební třídy podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení. Nádražní, strojníci obsluhující jeřáby v říčních překladištích a topírenští dozorci se převedou do 7. platové stupnice a obdrží v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(4) Železničním gážistům mimo služební třídy, kteří jimi byli ustanoveni z úředníků statu III a kteří se podle předchozích odstavců převádějí do stejné platové stupnice, ve které byli v den před ustanovením gážisty, náleží v ní služební pořadí, které měli před přestupem do služební kategorie železničních gážistů mimo služební třídy. Zásady pro určení služebního pořadí ostatních zaměstnanců převáděných podle tohoto paragrafu stanoví ministr dopravy.

Čl. 20

Dosavadní úředníci statu IIIa se stávají úředníky III. služební třídy, dosavadní úředníci statu IIIb úředníky IV. služební třídy, a to beze změny platové stupnice, platového stupně a služebního pořadí.

Čl. 21

(1) Ze svých dosavadních platových stupnic, po případě kategorií podle §§ 41 a 42 vládního nařízení se přeřaďují:

a) do platové stupnice Ia, po případě kategorie: všichni zaměstnanci z dosavadní I. platové stupnice, pokud se podle čl. 19 nepřevádějí do III. nebo IV. služební třídy (u zaměstnanců převáděných do III. nebo IV. služební třídy se určí služné v platové stupnici Ia jen jako pomůcka pro převod podle čl. 19, odst. 2 a 3), dále dozorci posunu se služebním titulem "vrchní dozorce posunu", dozorci železniční stráže se služebním titulem "železniční strážmistr", návěstní zámečníci zároveň do služební kategorie návěstních dozorců, řidiči motorových dresin, řidiči silničních motorových vozů, tiskaři zároveň do kategorie typografů,

b) do platové stupnice Ib: všichni zaměstnanci dosavadní platové stupnice IIa, pokud se podle ustanovení písm. a) nepřevádějí do platové stupnice Ia, dále dozorci výhybek, hradláři, posunovači při služebním výkonu průvodců strojů se služebním titulem "dozorce posunu", provozní dozorci, skladníci, strojní topiči, telegrafní dozorci, úpravčí trati a vrchní strážníci trati,

c) do platové stupnice II, po případě kategorie: čerpaři, poddílenští, posunovači, průvodčí vlaků v automobilové dopravě zároveň do kategorie průvodčích automobilů, průvodčí vlaků, staniční vrátní, strážníci trati, topiči stabilních kotlů, úřední pomocníci, výhybkáři, zapisovači vozů a železniční strážníci,

d) do platové stupnice III se služebním titulem "pomocník" pomocníci dílenští, staniční, tiskařští, topírenští, traťoví a zásobárenští.

(2) Podúředníci a zřízenci se převedou do nových platových stupnic podle započitatelné (započtené) služební doby v dosavadní platové stupnici podle zásad § 96 vládního nařízení, při čemž jest jejich dosavadní služební pořadí rozhodné pro určení služebního pořadí mezi nimi i v nové platové stupnici.

(3) Do platové stupnice Ia se převedou podúředníci řemeslnických kategorií, mající v den počátku účinnosti tohoto nařízení alespoň 7 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIa, provozní dozorci a skladníci alespoň 9 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIb, strojní topiči alespoň 13 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIb a zapisovači vozů alespoň 14 roků započitatelné (započtené) služební doby v III. platové stupnici. Pomocníci se převedou do II. platové stupnice, mají-li v den počátku účinnosti tohoto nařízení alespoň 10 roků započitatelné (započtené) služební doby ve IV. platové stupnici. Zaměstnanci převádění podle tohoto odstavce obdrží v nové platové stupnici služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

Díl V

Závěrečná ustanovení

Čl.22

Ministr dopravy se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil úplné znění vládního nařízení č. 15/1927 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů je měnících a doplňujících.

Čl. 23

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr dopravy.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru