Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů

Částka 58/1946
Platnost od 22.06.1946
Účinnost od 22.06.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

142.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 6. června 1946

o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů

Podle § 7, odst. 1 vládního nařízení ze dne 24. dubna 1936, č. 109 Sb., kterým se vydávají k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, podrobné předpisy o evidenci obchodních úvěrů a doplňuje se vládní nařízení ze dne 2. července 1931, č. 114 Sb., o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnacím řízení a o uveřejňování jich v Ústředním oznamovateli, vyhlašuji:


§ 1

Pravidelné zprávy o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů, které se dosud podávaly podle stavu k 30. červnu a 31. prosinci každého roku, buďtež nadále podávány věřitelskými ústavy (§ 2 vl. nař. č. 109/1936 Sb.) jen jednou ročně podle stavu k 31. prosinci.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské.


Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru