Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/1946 Sb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

Částka 47/1946
Platnost od 21.05.1946
Účinnost od 01.01.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

103.

Zákon

ze dne 12. dubna 1946,

o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Soudcům, soudcovským čekatelům a konceptním úředníkům justiční správy, kteří mají podle § 4 zákona o organisaci soudů ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. z., způsobilost k úřadu soudcovskému a jsou ustanoveni u některého soudu anebo justičního úřadu v činné službě, přísluší zvláštní přídavek měsíčně 700 Kčs, splatný se služným.

(2) Zaměstnancům účetní, vyšší pomocné soudní a kancelářské (i pomocné) služby v činné službě přísluší takový přídavek ve výši měsíčně 500 Kčs, zaměstnancům služby zřízenecké v činné službě měsíčně 400 Kčs.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti v zemích České a Moravskoslezské dnem 1. ledna 1946; provede jej vláda. Na Slovensko se rozšiřuje platnost zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru