Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 10/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"

Částka 4/1946
Platnost od 30.01.1946
Účinnost od 01.01.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

10.

Vládní nařízení

ze dne 8. ledna 1946,

kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:


§ 1

(1) Podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" se zrušuje a nahrazuje samostatnými podniky, spravovanými podle zásad obchodního hospodaření, s názvy "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".

(2) Tím se pozměňuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 17. května 1934, č. 97 Sb., kterým se "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a "Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích" vyloučily z podniku "Státní lesy a statky" a prohlásily za samostatné podniky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provedou je ministři školství a osvěty a zemědělství v dohodě s ministrem financí.

Dnem účinnosti zákona č. 312/1948 Sb. zrušují se všechny předpisy odporující tomuto zákonu, zejména vládní nařízení ze dne 8. ledna 1946, č. 10 Sb., pokud se za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření prohlašuje podnik "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

gen. Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Přesunout nahoru