Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 93/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

Částka 44/1945
Platnost od 23.10.1945
Účinnost od 23.10.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

93.

Dekret

presidenta republiky

ze dne 29. září 1945

o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1

(1) Aby byla zajištěna správa a nerušená činnost veřejnoprávního sociálního pojištění v mimořádných poměrech vyvolaných válkou, jest ministr ochrany práce a sociální péče oprávněn až do vydání nových předpisů o organisaci pojištění činiti po slyšení Ústřední rady odborů nutná organisační opatření v ústavech a zařízeních sloužících sociálnímu pojištění (zaopatření) zaměstnanců.

(2) Zejména jest oprávněn:

a) stanoviti, kdy působnost dosavadních správních orgánů zanikla, odvolávati je a ustanovovati ke správě zmocněnce (jejich zástupce), případně vedle nich jmenovati užší správní sbory z řad pojištěnců;

b) učiniti organisační a správní opatření o převzetí a správě sociálního pojištění v pohraničním území.

(3) Zmocněnce (jeho zástupce) pro Ústřední sociální pojišťovnu a Všeobecný pensijní ústav jmenuje president republiky na návrh ministra ochrany práce a sociální péče.

(4) Zmocněncům (zástupcům) přísluší působnost všech správních orgánů nositelů (ústavů, zařízení), pro které byli jmenováni, nestanoví-li ministerstvo ochrany práce a sociální péče v určitém případě jinak. Bude-li jmenován pro nositele (ústav, zařízení) správní sbor, vykonává působnost svěřenou podle platných předpisů zastupitelským sborům, kdežto zmocněnec má práva, povinnosti a působnost ostatních orgánů.

(5) Zmocněnci (zástupci) a členové správních sborů jsou kdykoliv odvolatelni.

§ 2

Mezi opatření, k nimž jest ministr ochrany práce a sociální péče podle tohoto dekretu oprávněn, náleží i dodatečné schválení opatření učiněných před účinností tohoto dekretu, zejména i opatření učiněných Ústřední radou odborů a zmocněnci.


§ 3

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro země Českou a Moravskoslezskou; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Přesunout nahoru