Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 87/1945 Sb.Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vl. nař. č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového

Částka 39/1945
Platnost od 15.10.1945
Účinnost od 05.05.1945
Zrušeno k 15.11.1949 (235/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

87.

Vládní nařízení

ze dne 8. října 1945

o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 4 a čl. 13, odst. 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku:


§ 1

(1) Použivatelnost vládního nařízení č. 121/1939 Sb. ve znění vládního nařízení č. 189/1940 Sb. se rozšiřuje na celé území zemí České a Moravskoslezské.

(2) Použivatelnost předpisů, vydaných podle vládního nařízení uvedeného v odstavci 1, se rozšiřuje, pokud se tak již nestalo dříve, dnem 1. listopadu 1945 na celé území zemí České a Moravskoslezské.

§ 2

Nejvyšší úřad cenový úřaduje dočasně v rozsahu, jak vyplývá z vládního nařízení č. 121/1939 Sb. a z předpisů je měnících nebo doplňujících.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5. května 1945; provedou je všichni členové vlády.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru