Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 83/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

Částka 38/1945
Platnost od 10.10.1945
Účinnost od 10.10.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83.

Dekret presidenta republiky

ze dne 30. září 1945

o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají službu v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládati za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.

§ 2.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisačních vyhlášek národních výborů nebo jiných velitelství v zemích České a Moravskoslezské byly povolány do činné služby a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za příslušníky branné moci dnem presentace (nastoupením činné služby) a jejich služba po dobu války se pokládá za službu válečnou ve smyslu ustanovení § 28, odst. 1, písm. b) branného zákona.

§ 3.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisační vyhlášky ministra národní obrany byly na Slovensku povolány k činné službě a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za odvedené podle ustanovení § 28, odst. 1, písm. c) a d) branného zákona, a to dnem presentace (nastoupením činné služby).


§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

gen. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru