Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/1945 Sb.Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol

Částka 34/1945
Platnost od 03.10.1945
Účinnost od 01.07.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75.

Vládní nařízení

ze dne 7. září 1945

o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 66, odst. 3, § 67, odst. 1, § 70, § 83, odst. 1 a § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


Čl. I

Změna a doplnění vládního nařízení č. 168/1934 Sb

Vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 168 Sb., o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 6, odst. 1, č. 1, písm. j) zní:

j) na učňovských školách "ředitel učňovské školy".

Za toto ustanovení se vkládá ustanovení tohoto znění:

k) na ostatních odborných školách "ředitel odborné školy".

2. Příloha k vládnímu nařízení se doplňuje takto:

 V oboru státní  správy  zřizují se  kategorie  pro služební  obor  stanoví se zvláštní podmínky pro  
1. ustanovení 
a) čekatelem 
b) definitivním profesorem (učitelem) 
2. povýšení
Titulový přídomek podle § 6, odst. 2 Do kategorie se převádějí podle § 1, odst. 2
 ministerstva školství a osvěty  státních učitelů učňovských škol  1 b)  vzdělání vyšší než podává obecná škola a v příslušném oboru aspoň  
a) tříletá prakse nebo vyučovací činnost 
b) čtyřletá prakse 
c) šestiletá prakse podle toho, jde-li o uchazeče vykazujícího 
ad a) I. nebo II. 
ad b) III. 
ad c) IV. 
stupeň předběžného vzdělání podle § 74, odst. 2 platového zákona.
 učňovských škol  

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 1. července 1945; provede je ministr školství a osvěty.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za ministra Masaryka

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Přesunout nahoru