Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1945 Sb.Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské

Částka 4/1945
Platnost od 23.05.1945
Účinnost od 09.05.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

Vládní nařízení

ze dne 19. května 1945

o platidlech v zemích České a Moravskoslezské

Vláda republiky Československé nařizuje podle dekretu presidenta republiky ze dne 12. listopadu 1944, č. 16 Úředního věstníku československého, o správě měny a vydávání platidel na osvobozeném území:


§ 1

(1) Na celém území zemí České a Moravskoslezské jsou platidly:

1. poukázky, znějící na koruny, vydávané Československou republikou,

2. platidla, znějící na koruny, dosud používaná na území, zvaném v době okupace "Protektorát Čechy a Morava".

(2) Platidla, uvedená pod č. 1 a 2, se vzájemně směňují v poměru 1 : 1. Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou určil, jakým způsobem se platidla shora označená uvedou do oběhu na území, jež bylo po 29. září 1938 přivtěleno k Německé říši, a dále jejich směnný poměr k platidlům, znějící na marky.

§ 2

Platidla, znějící na koruny slovenské, nejsou platidly v zemích České a Moravskoslezské. Platidla, uvedená v § 1, odst. 1, pod č. 2, nejsou platidly na Slovensku.

§ 3

(1) Platidla znějící na říšské marky a rentenmarky, vydaná německými úřady a ústavy, přestávají býti platidly na území republiky, zvaném v době okupace "Protektorát Čechy a Morava". Tato platidla mohou býti vyměňována za platidla, uvedená v § 1, jen se svolením ministra financí.

(2) Osoby české a slovenské národnosti mohou složiti platidla, uvedená v prvním odstavci tohoto paragrafu, na poštovních úřadech na potvrzení, složení samo nezakládá však žádného právního nároku.

§ 4

Ministr financí se zmocňuje, aby vyhlásil, kterým dnem a v jakém obvodě zemí České a Moravskoslezské přestávají platiti platidla, znějící na říšské marky a marky, vydané spojeneckými úřady vojenskými, a dále platidla, znějící na říšské marky nebo rentenmarky, vydaná německými úřady a ústavy a obíhající v zemích České a Moravskoslezské na území jiném, než které jest uvedeno v § 3. Ministr financí vyhlásí způsob, jakým se stáhnou platidla, jejichž platnost bude takto zrušena.


§ 5

Nařízení má pro tu kterou část země České a Moravskoslezské účinnost od okamžiku, když byla osvobozena od nepřítele. Provedou je ministr financí a ministr pošt.


Zd. Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Šrámek v. r.

David v. r.

Ján Ursíny v. r.

Široký v. r.

Václ. Nosek v. r.

Dr. H. Ripka v. r.

Dr. V. Šrobár v r.

Pietor v. r.

J. Ďuriš v. r.

Dr. Šoltész v. r.

A. Procházka v. r.

Svoboda v. r.

Nejedlý v. r.

V. Kopecký v. r.

gen. Hasal v. r.

Frant. Hála v. r.

J. Stránský v. r.

V. Majer v. r.

B. Laušman v. r.

Dr. V. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

J. Lichner v. r.

Přesunout nahoru