Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1945 Sb.Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926

Částka 20/1945
Platnost od 25.08.1945
Účinnost od 25.08.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 20. srpna 1945

o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926

Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:


Dnem účinnosti této vyhlášky obnovuje se na území zemí České a Moravskoslezské platnost těchto papírových platidel československé měny:

a) stokorunových bankovek s datem 10. ledna 1931, vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 17. června 1932, č. 90 Sb., které podle § 1, odst. 1 opatření Stálého výboru ze dne 19. září 1938, č. 179 Sb., mají povahu státovek (drobných peněz);

b) padesátikorunových bankovek s datem 1. října 1929, vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 21. února 1931, č. 34 Sb., které podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., jsou drobnými penězi papírovými;

c) dvacetikorunových bankovek s datem 1. října 1926, vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 9. března 1927, č. 19 Sb., které podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., jsou drobnými penězi papírovými.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru