Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 39/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

Částka 19/1945
Platnost od 22.08.1945
Účinnost od 25.08.1945
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39.

Dekret presidenta republiky

ze dne 31. července 1945

o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

K návrhu vlády ustanovuji toto:


Čl. I

§ 1

(1) Do konce roku 1945 přísluší konati hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudům porotním, sborovému soudu první stolice.

(2) Hlavní přelíčení budiž konáno před sborem čtyř soudců, z nichž jeden předsedá.

§ 2

(1) O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vyneseným platí ustanovení hlavy XVIII trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákonné předpisy je doplňující, jakož i ustanovení § 338, odst. 2 a 3 a § 339 trestního řádu.

(2) Neužije-li obžalovaný práva, aby si zřídil obhájce, budiž mu zřízen pod neplatností (§ 281, č. 3 trestního řádu) pro hlavní přelíčení obhájce z moci úřední.

Čl. II

Do konce roku 1945 přísluší konati hlavní přelíčení pro zločiny a přečiny, uvedené v § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti ve znění § 39 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb., o ochraně cti, sboru tří soudců bez účasti kmetů.


Čl. III

Tento dekret platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Přesunout nahoru