Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 3/1945 Sb.Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

Částka 2/1945
Platnost od 30.04.1945
Účinnost od 30.04.1945
Zrušeno k 01.08.1950 (86/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3.

Dekret

Presidenta republiky

ze dne 23. dubna 1945,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1

Ustanovení § 194 vojenského trestního zákona doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:

"(2) Kromě toho v době války propadne zběh trestu smrti zastřelením, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se zběhnutí za nutné pohroziti tímto trestem i bez vyhlášení stanného práva a uprchl-li zběh přes tuto jemu známou pohrůžku od jakéhokoliv vojenského útvaru v úmyslu, aby se tím vyhnul službě v poli. To platí i tehdy, kdyby jinak zběh nemohl býti odsouzen k trestu smrti, poněvadž se sám dobrovolně dostavil anebo přihlásil (§ 195 a)."

Ustanovení § 294 vojenského trestního zákona se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:

"(2) V době války trestá se však zločin tento trestem smrti zastřelením, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se sebepoškození za nutné i bez vyhlášení stanného práva pohroziti tímto trestem a dopustil-li se pachatel tohoto zločinu přes tuto jemu známou pohrůžku."

Ustanovení § 295 vojenského trestního zákona se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:

"(2) V době války trestá se zločin tento žalářem od pěti do deseti let, trestem smrti zastřelením však, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se sebepoškození za nutné i bez vyhlášení stanného práva pohroziti tímto trestem a dopustil-li se pachatel tohoto zločinu přes tuto jemu známou pohrůžku."

§ 2

Trest na svobodě, stanovený § 50 branného zákona Československé republiky ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., za neuposlechnutí povolávacího rozkazu k činné službě za mobilisace, zvyšuje se na tuhé vězení do pěti let.


§ 3

Účinnost tohoto dekretu nastává dnem jeho vyhlášení.

§ 4

Provedením tohoto dekretu pověřuje se ministr národní obrany.


Dr. Eduard Beneš v. r.

Zd. Fierlinger v. r.

Gen. L. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru