Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 21/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

Částka 10/1945
Platnost od 10.07.1945
Účinnost od 10.07.1945
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21.

Přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 27. února 1945.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 22. února 1945,

č. 3 Úř. věst. čsl.,

o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:


Článek 1

Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku československého, se prodlužuje až do doby, kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky, vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3 druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.*).


Článek 2

Tento ústavní dekret nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Edvard Beneš v. r.

Msgr. dr. Jan Šrámek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Redakční poznámka:
Ustanovení čl. 3, druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého zní:"President republiky dříve než užije svého práva ve smyslu § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940, čís. 2 Úředního věstníku československého o prozatímním výkonu moci zákonodárné, vyžádá si poradní zprávu od Státní rady, neučinila-li tak již vláda sama."

Přesunout nahoru