Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 155/1945 Sb.Zákon o zvýšení státních starobních podpor

Částka 65/1945
Platnost od 31.12.1945
Účinnost od 01.12.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155.

Zákon

ze dne 13. prosince 1945

o zvýšení státních starobních podpor

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

§ 3

(1) Starobní podpora činí 6 000 Kčs ročně pro osobu.

(2) Poskytne-li se podpora dvěma žadatelům, žijícím ve společné domácnosti, snižuje se na ročních 3 500 Kčs pro každého z nich; pokud však jeden ze žadatelů je tak bezmocný, že stále potřebuje pomoci, ošetření a obsluhy jiné osoby, obdrží 6 000 Kčs; jsou-li oba bezmocni, obdrží každý z nich po 6 000 Kčs.

(3) Jakékoliv zaopatření, jehož se žadateli dostává ať na penězích či na dávkách naturálních, pokud spočívá na právním titulu, - s výjimkou veřejného chudinského zaopatření - se započítá na starobní podporu.

2. § 4, odst. 1 zní:

(1) Ke státní starobní podpoře poskytne obec bydliště podporovaného příplatek k částce 1 200 Kčs po případě 700 Kčs takto odstupňovaný:

1. obec, mající více než 50 000 obyvatelů - příplatek 20 %,

2. obec, mající více než 2 000 obyvatelů, ale ne přes 50 000 obyvatelů - příplatek 15 %,

3. obec, mající nejvýše 2 000 obyvatelů - příplatek 10 %.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr . Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Přesunout nahoru