Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 140/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

Částka 57/1945
Platnost od 26.11.1945
Účinnost od 26.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

140.

Dekret presidenta republiky

ze dne 26. října 1945

o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1

Pro vysoké studium politických a sociálních věd se zřizuje v Praze počátkem studijního roku 1945/46 Vysoká škola politická a sociální.

§ 2

(1) Vysoká škola politická a sociální má tři oddělení: politické, novinářské a sociální.

(2) Jest oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(3) Její statut vydá vláda nařízením.

(4) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.


§ 3

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru