Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 137/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční

Částka 57/1945
Platnost od 26.11.1945
Účinnost od 26.12.1945
Zrušeno k 01.08.1950 (87/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé v době revoluční

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1

Zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, úřady nebo orgány republiky i mimo případy zákonem dovolené nebo prodloužení jich zatímního zajištění (vazby) přes dobu přípustnou podle zákona se prohlašuje za zákonné. Osoby tyto nemají z důvodu tohoto svého zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění přes dobu přípustnou podle zákona nárok na náhradu škody.

§ 2

Zajištěním (zatímním zajištěním) ve smyslu tohoto dekretu a jiných zákonných ustanovení nelze rozuměti soustředění cizích státních příslušníků, provedené příslušným úřadem na určitých místech k účelům jich pozdějšího odsunu. Takovéto soustředění lze prováděti bez jakéhokoliv omezení.

§ 3

Tento dekret platí jen o případech zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění (vazby) přes dobu přípustnou podle zákona, ke kterým došlo před nabytím účinnosti tohoto dekretu.

§ 4

Po dobu platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, prodlužuje se lhůta, stanovená v § 3 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny), na osm dnů.


§ 5

Tento dekret nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři spravedlnosti a vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Stránský v. r.

Přesunout nahoru