Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 131/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníků 17. listopadu

Částka 55/1945
Platnost od 20.11.1945
Účinnost od 17.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1

Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 801, 802, 936, 937, 940, 1552, 1556, 1574 a 1621 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. a ve vložkách č. 415, 420, 565, 621, 636, 641 a 666 pozemkové knihy pro katastrální území Praha V.

§ 2

Československý stát věnuje nemovitosti uvedené v § 1, jakož i nemovitosti zapsané ve vložce č. 1622 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. spolku "Svaz vysokoškolského studentstva v Praze" za účelem vybudování Akademického domu podle zákona ze dne 9. října 1919, č. 547 Sb., o vybudování a udržování "Akademického domu v Praze".

§ 3

(1) Akademický dům v Praze budiž vybudován jakožto "Památník 17. listopadu" k uctění památky českých studentů, kteří byli dne 17. listopadu 1939 popraveni nebo odvlečeni do německých koncentračních táborů.

(2) Vybudování Akademického domu v Praze bude říditi kuratorium, jehož složení stanoví vláda nařízením.

§ 4

Vklad práva vlastnického k nemovitostem uvedeným v § 2 pro Svaz vysokoškolského studentstva se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.

§ 5

Československý stát poskytne dosavadním vlastníkům nemovitostí a osobám, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, náhradu ve výši obecné ceny, pokud vlastnictví k těmto nemovitostem anebo příslušná práva nenabyl podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

§ 6

V případě likvidace spolku "Svaz vysokoškolského studentstva v Praze" rozhodne vláda o vlastnictví k Akademickému domu v Praze nařízením.


§ 7

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1945; provedou jej ministři školství a osvěty, spravedlnosti, financí, dopravy a ochrany práce a sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Přesunout nahoru