Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 129/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie

Částka 55/1945
Platnost od 20.11.1945
Účinnost od 20.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129.

Dekret presidenta republiky

ze dne 22. října 1945

o státním orchestru Česká filharmonie

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1

Z řádných a zatímních členů spolku "Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání v Praze" se zřizuje státní orchestr s názvem Česká filharmonie jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze.

§ 2

(1) Náklady spojené se správou a provozem státního orchestru Česká filharmonie, pokud nejsou kryty vlastními jejími příjmy, hradí stát.

(2) Práva a závazky spolku "Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání", přecházejí podle dohody se spolkem bez náhrady na státní orchestr Česká filharmonie.

§ 3

(1) Dohled na státní orchestr Česká filharmonie vykonává ministr školství a osvěty.

(2) Podrobnosti o organisaci správy a provozu, o zásadách pro hospodaření a o doplňování orchestru stanoví organisačním řádem ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a vnitra.

(3) Služební a platové poměry členů a ostatních zaměstnanců státního orchestru Česká filharmonie upraví ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.


§ 4

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Přesunout nahoru