Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 128/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

Částka 54/1945
Platnost od 15.11.1945
Účinnost od 15.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

K návrhu vlády ustanovuji:


Čl. I

Územní organisace

§ 1

(1) Územní organisace finančních úřadů II. a I. stolice, jakož i finančních úřadů výkonných v zemích České a Moravskoslezské se obnovuje v tom uspořádání a stavu, v jakém byla dne 29. září 1938 podle tehdy platných předpisů.

(2) Odchylkou od ustanovení odstavce 1 platí až do další úpravy územní organisace změny uvedené v §§ 2 až 11.

§ 2

Zemská finanční ředitelství

(1) Finanční ředitelství v Opavě se zrušuje; místo něho se zřizuje v Opavě expositura zemského finančního ředitelství v Brně s názvem "Zemské finanční ředitelství v Brně - expositura v Opavě".

(2) Působnost expositury se vztahuje na obvod bývalého finančního ředitelství v Opavě, zvětšený o obvody berních správ v Moravské Ostravě, Novém Jičíně a zrušené berní správy v Místku, pokud se týče na obvody působnosti okresních finančních ředitelství v Opavě a Moravské Ostravě a katastrálních měřických úřadů v Českém Těšíně, Frýdku, Fryštátě, Moravské Ostravě, Novém Jičíně, Bílovci, Bruntále, Frývaldově, Hlučíně, Krnově, Opavě a Vítkově.

§ 3

Zemské finanční pokladny

Působnost zemské finanční pokladny v Opavě se vztahuje na obvod zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě (§ 2, odst. 2).

§ 4

Berní správy

(1) Berní správa v Městě Teplé se zrušuje; berní okres Bečov nad Teplou se připojuje k obvodu berní správy v Lokti.

(2) Berní správa v Přísečnici se zrušuje a místo ní se zřizuje berní správa ve Vejprtech s týmž obvodem působnosti.

(3) Z obvodu berní správy v Dubé se vylučuje berní okres Štětí a připojuje se k obvodu berní správy v Litoměřicích. Působnost berní správy v Dubé se zároveň přenáší na berní správu v České Lípě.

(4) Berní správy v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně se ponechávají tak, jak jest uvedeno ve vládním nařízení ze dne 31. prosince 1938, č. 391 Sb., o organisaci berních správ a berních úřadů v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně.

(5) Ponechává se berní správa v Berouně; její obvod tvoří obvod berního úřadu v Berouně.

(6) Z obvodu berní správy ve Frýdku se vylučuje obvod berního úřadu Moravská Ostrava II a připojuje se k obvodu berní správy v Moravské Ostravě.

(7) Ustanovení § 3 nařízení ministra financí ze dne 23. října 1944, č. 248 Sb., o změnách v územní organisaci některých finančních úřadů, jímž byla zrušena berní správa v Místku, zůstává i nadále použivatelným.

§ 5

Okresní finanční ředitelství

(1) Okresní finanční ředitelství v Chebu se zrušuje; místo něho se zřizuje okresní finanční ředitelství v Karlových Varech s týmž obvodem působnosti.

(2) Z obvodu okresního finančního ředitelství v Jičíně se vylučují berní úřady a důchodkové kontrolní úřady v Broumově, Polici nad Metují a Úpici a připojují se k obvodu okresního finančního ředitelství v Hradci Králové.

(3) Z obvodu okresního finančního ředitelství v Uherském Hradišti se vylučují berní úřady a důchodkové kontrolní úřady v Kojetíně a Přerově a připojují se k obvodu okresního finančního ředitelství v Olomouci. K obvodu téhož okresního finančního ředitelství se připojuje zároveň důchodkový kontrolní úřad ve Starém Městě.

(4) K obvodu okresního finančního ředitelství v Jihlavě se připojuje důchodkový kontrolní úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou.

(5) K obvodu okresního finančního ředitelství v Uherském Hradišti se připojuje důchodkový kontrolní úřad ve Zlíně.

(6) Zřizuje se okresní finanční ředitelství v Moravské Ostravě; obvod jeho působnosti tvoří berní úřady a důchodkové kontrolní úřady v Českém Těšíně, Frýdku, Jablunkově, Novém Jičíně, Příboru, Moravská Ostrava I, Moravská Ostrava II, berní úřady v Bohumíně a ve Fryštátě a důchodkové kontrolní úřady v Karvinné a Novém Bohumíně.

(7) Zřizuje se okresní finanční ředitelství v Opavě; obvod jeho působnosti tvoří berní úřady a důchodkové kontrolní úřady v Bílovci, Bruntále, Cukmantlu, Frývaldově, Horním Benešově, Javorníku, Jindřichově, Krnově, Městě Albrechticích, Odrách, Opavě, Osoblaze, Vidnavě, Vítkově, Vrbně, berní úřady v Hlučíně a Klimkovicích a důchodkové kontrolní úřady v Kravařích a Třebovicích.

§ 6

Poplatkové úřady

(1) Název "úřad pro vyměřování poplatků v Praze" se mění na "poplatkový úřad Praha-střed".

(2) Zřizuje se poplatkový úřad Praha-obvod; jeho působnost se vztahuje na obvody berních úřadů Praha-Karlín, Praha-Žižkov, Praha-Král. Vinohrady, Praha-Vršovice, Praha-Nusle, Praha-Smíchov a Praha-Bubeneč.

(3) Název "úřad pro vyměřování poplatků v Brně" se mění na "poplatkový úřad v Brně"; obvod jeho působnosti tvoří obvody berních úřadů Brno-město I, Brno-město II, Brno-město III a Brno-venkov.

(4) Úřad pro vyměřování poplatků v Opavě se zrušuje; jeho působnost přechází na okresní finanční ředitelství v Moravské Ostravě a Opavě.

§ 7

Finanční inspektoráty

Finanční inspektoráty v Cukmantlu, Novém Bohumíně a Opavě se zrušují; jich působnost přechází na okresní finanční ředitelství v Moravské Ostravě a Opavě.

§ 8

Katastrální měřické úřady

(1) Katastrální měřický úřad v Městě Teplé se zrušuje; místo něho se zřizuje katastrální měřický úřad v Mariánských Lázních s týmž obvodem působnosti.

(2) Ustanovení § 4, odst. 1 až 5, 7 až 12, 14 a 15 vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 34 Sb., z r. 1941, o územní organisaci některých finančních úřadů, zůstávají i nadále použivatelnými.

(3) Expositury katastrálních měřických úřadů v Podbořanech, Teplicích-Šanově a Rýmařově se mění na katastrální měřické úřady s týmiž obvody působnosti.

(4) Z obvodu katastrálního měřického úřadu ve Frýdku se vylučuje obvod berního úřadu Moravská Ostrava II a připojuje se k obvodu katastrálního měřického úřadu v Moravské Ostravě.

(5) Z obvodu katastrálního měřického úřadu v Moravské Ostravě se vylučují soudní okresy Frenštát pod Radhoštěm a Místek a připojují se k obvodu katastrálního měřického úřadu ve Frýdku.

§ 9

Berní úřady

(1) Zrušují se berní úřady a jich obvody se připojují:

berní úřad v k obvodu berního úřadu v
Bezdružicích Plané
Bochově Žluticích
Cvikově Německém Jablonném
Českém Dubu Turnově
Doupově Kadani
Horní Plané Českém Krumlově
Hostouni Horšovském Týně
Kašperských Horách Sušici
Městě Teplé Mariánských Lázních
Nových Hradech Kaplici
Přísečnici Vejprtech
Rokytnici v Orlických Horách Žamberku
Městě Touškově Stříbře
Vysokém nad Jizerou Jilemnici
Místku Frýdku.

(2) Působnost berního úřadu v Dubé se přenáší na berní úřad v České Lípě.

(3) Berní úřady v Praze, Brně, Říčanech a Zlíně se ponechávají tak, jak jest uvedeno ve vládním nařízení ze dne 31. prosince 1938, č. 391 Sb., o organisaci berních správ a berních úřadů v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně.

(4) Název "berní úřad v Moravské Ostravě" se mění na "berní úřad Moravská Ostrava I".

(5) Název "berní úřad ve Slezské Ostravě" se mění na "berní úřad Moravská Ostrava II". Jeho obvod zůstává vymezen tak, jak jest uvedeno v § 2, odst. 8 vládního nařízení ze dne 30. dubna 1942, č. 184 Sb., o změnách obvodů a názvů některých finančních úřadů.

(6) Působnost berních úřadů se přenáší:

s berního úřadu v na berní úřad v
JavorníkuFrývaldově
Vidnavě
Cukmantlu
Horním Benešově Bruntále
Vrbně
OsoblazeKrnově
Jindřichově
Městě Albrechticích
Vítkově Opavě
Odrách Novém Jičíně.

§ 10

Důchodkové kontrolní úřady

(1) Obvody působnosti důchodkových kontrolních úřadů se stanoví shodně s obvody působnosti místně příslušných berních úřadů.

(2) V důsledku ustanovení odstavce 1 se:

a) zrušují důchodkové kontrolní úřady v Bezdružicích, Cvikově, Hostouni, Kašperských Horách, Městě Teplé, Nových Hradech, Rokytnici v Orlických Horách, Boru, Golčově Jeníkově, Hartmanicích, Hůrce, Jablonci n. Jizerou, Křivoklátě, Líbeznici, Maršově, Městě Touškově, Mšeně, Neveklově, Nové Bystřici, Nýrsku, Ostrově, Radnicích, Sedlci, Velkých Popovicích, Volarech, Vyšším Brodě, Žacléři, Brno-město, v Jimramově, Miroslavi, Místku, Náměšti nad Oslavou, Rosicích, Studené, Šilperku, Třešti, Velké nad Veličkou, Ždánici, Želetavě a ve Fulneku;

b) zřizují důchodkové kontrolní úřady v Bělé pod Bezdězem, Blovicích, České Skalici, Chlumci nad Cidlinou, Jesenici, Lázních Kynžvartu, Lišově, Nasavrkách, Novém Městě nad Metují, Přimdě, Sobotce, Tanvaldě, Trhových Svinech, Velvarech, Praha-Bubeneč, Praha-Holešovice, Praha-Nusle, Praha-Vršovice, Brno-město I, Brno-město II, Brno-město III, v Bučovicích, Plumlově, Pohořelicích, Zdounkách, Zlíně a Městě Žďáře.

(3) Důchodkový kontrolní úřad v Hevlíně se zrušuje; místo něho se zřizuje důchodkový kontrolní úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou.

(4) Sídlo důchodkového kontrolního úřadu v Třebovicích se překládá prozatím do Svinova.

(5) Název "důchodkový kontrolní úřad v Moravské Ostravě" se mění na "důchodkový kontrolní úřad Moravská Ostrava I".

(6) Název "důchodkový kontrolní úřad ve Slezské Ostravě" se mění na "důchodkový kontrolní úřad Moravská Ostrava II".

(7) Působnost důchodkových kontrolních úřadů se přenáší:

s důchodkového kontrolního úřadu v na důchodkový kontrolní úřad v
Haňšpachu Šluknově
Nechanicích Hradci Králové
Jablunkově Českém Těšíně
Cukmantlu Frývaldově
Jindřichově Městě Albrechticích
Osoblaze
Odrách Novém Jičíně
Vidnavě Javorníku
Vrbně Bruntále.

§ 11

Úřady potravní daně na čáře

Zrušení úřadů potravní daně na čáře (včetně odboček) zůstává i nadále v použivatelnosti.

Čl. II

Věcná působnost

§ 12

(1) Pro věcnou působnost finančních úřadů, kterých se tento dekret týká, platí právní předpisy, platné dne 29. září 1938, pokud není nebo nebude stanoveno jinak zvláštní československou právní normou nebo tímto dekretem.

(2) Odchylkou od zásady vyslovené v odstavci 1 se až do další úpravy věcné působnosti stanoví:

a) vládní nařízení ze dne 24. července 1942, č. 234 Sb., o revisní službě finanční správy, zůstává i nadále použivatelným a jeho účinnost se rozšiřuje i na území odloučené po 29. září 1938 dočasně od zemí České a Moravskoslezské (v dalším pohraniční území);

b) vládní nařízení ze dne 28. května 1942, č. 186 Sb., kterým se zrušují předpisy o potravní dani na čáře, zůstává i nadále použivatelným, a jeho účinnost se rozšiřuje i na pohraniční území;

c) poplatkový úřad Praha-střed vede důchodkové trestní věci vlastní i poplatkového úřadu Praha-obvod;

d) Název "Chemicko-technická zkušebna finanční správy v Praze", jež byla zřízena vládním nařízením ze dne 12. července 1923, č. 141 Sb., se mění na "Chemicko-technický ústav finanční správy v Praze".

Čl. III

Místní příslušnost

§ 13

(1) Místní příslušnost se řídí ode dne 5. května 1945, pokud není nebo nebude jinak stanoveno zvláštní československou právní normou nebo tímto dekretem, předpisy československými, platnými ke dni 29. září 1938.

(2) Do působnosti úřadů podle článků I a II příslušných patří v rámci ustanovení odstavce 1 též všechny věci, jež nebudou úřady do té doby příslušnými vyřízeny.

(3) Pokud se vyřízení doručuje stranám, rozumí se vyřízením ve smyslu odstavce 2 i jeho doručení.

(4) Při změně v místní příslušnosti, k níž dojde v důsledku ustanovení článku I, může nadřízený finanční úřad II. stolice, a jsou-li zúčastněné finanční úřady v obvodu působnosti několika finančních úřadů II. stolice, ministerstvo financí určiti v jednotlivém případě příslušný úřad odchylně, vyžaduje-li toho přechod do nových právních poměrů.


Čl. IV

Ustanovení společná

§ 14

(1) Finanční úřady II. stolice podle článku I a II jsou zemská finanční ředitelství v Praze a v Brně, zemské finanční ředitelství v Brně-expositura v Opavě (§ 2) a zemské finanční pokladny v Praze, Brně a Opavě.

(2) Finanční úřady I. stolice podle článku I a II jsou berní správy, okresní finanční ředitelství, poplatkové úřady, katastrální měřické úřady a archivy map katastrálních.

(3) Finanční úřady výkonné podle článků I a II jsou berní úřady a důchodkové kontrolní úřady.

(4) Zvláštní československou právní normou ve smyslu ustanovení § 12, odst. 1 a § 13, odst. 1 se rozumí i předpis z doby nesvobody, jehož další použivatelnost byla vyslovena zvláštní československou právní normou.

§ 15

(1) Ministr financí může, pokud jde o finanční úřady I. stolice a berní úřady, vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení učiniti opatření odchylná od úpravy podle článku I a II s výjimkou změny jich obvodů a sídel.

Může zejména:

a) přenésti působnost některého úřadu na jiný, téhož druhu;

b) stanoviti, že některé finanční úřady I. stolice přejímají úkoly a oprávnění berních úřadů v určitých obvodech a naopak;

c) odsunouti den, kdy některé tyto úřady zahájí činnost.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro důchodkové kontrolní úřady s tou odchylkou, že zde zůstává ustanovení § 5 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb., z r. 1920, o reorganisaci finanční stráže, nedotčeno.

Čl. V

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 16

(1) Pokud nebude jinak stanoveno, jsou pro daně vybírané srážkou příslušny finanční úřady, které jsou místně a věcně příslušné podle dosavadních předpisů z doby nesvobody. V pohraničním území se jimi rozumějí berní správy v sídlech bývalých německých finančních úřadů (t. zv. Finanzamtů); pokud v sídlech těchto bývalých německých finančních úřadů nejsou zřízeny berní správy nebo leží-li sídlo tohoto německého finančního úřadu mimo území Československé republiky, jsou počínajíc dnem 5. května 1945 místně příslušné berní správy podle ustanovení článků I a III tohoto dekretu.

(2) Daně vyměřované přímo a - pokud jde o pohraniční území, i daně vybírané srážkou se předepisují u finančních úřadů podle dosavadních předpisů z doby nesvobody místně a věcně příslušných; tyto finanční úřady je také účtují, vybírají a vymáhají. V pohraničním území se jimi rozumějí berní úřady v sídlech bývalých německých finančních úřadů (t. zv. Finanzamtů); pokud v sídlech těchto bývalých německých finančních úřadů nejsou zřízeny berní úřady nebo leží-li sídlo tohoto německého finančního úřadu mimo území Československé republiky, jsou počínajíc dnem 5. května 1945 místně příslušné berní úřady podle ustanovení článků I a III tohoto dekretu.

(3) Věci, které se týkají daně z cukru, z kyseliny octové, z minerálních olejů, z piva spolu s válečnou přirážkou, ze sladidel, ze soli, ze světelných zdrojů, válečné přirážky ze šumivého vína, daně z tabáku a z cigaretového papíru spolu s válečnou přirážkou, daně ze zapalovadel, monopolu lihového, monopolu tabákového, monopolu výbušných látek, jakož i daně z motorových vozidel, daně z dopravy motorovými vozidly a daně z karet, vybírané až na další vesměs podle předpisů z doby nesvobody, přenášejí se na místně příslušné úřady obnovené případně zřízené tímto dekretem, které mají obstarávati správu nepřímých daní a státních finančních monopolů.

(4) V pohraničním území patří do působnosti místně příslušných finančních úřadů (§ 13) také vyměření a vybírání nezapravených daní a dávek za dobu do 4. května 1945, které odpovídají poplatkům a daním obchodovým, vybíraným na ostatním území země České a Moravskoslezské.

(5) Daně vybírané srážkou podle ustanovení odstavce 1 jsou: daň důchodová vybíraná srážkou ze služebních požitků (daň ze mzdy) a z kapitálových výtěžků (daň z kapitálových výtěžků), daň rentová vybíraná srážkou, daň z tantiem, válečný příspěvek vybíraný srážkou, sociální vyrovnací dávka vybíraná srážkou, mimořádná daň postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných, zvláštní daň z úroků z úsporných vkladů a dávka z dividend.

(6) Daně vyměřované přímo podle ustanovení odstavce 2 jsou: daň důchodová, všeobecná a zvláštní výdělková, pozemková, domovní, rentová, z vyššího služného, korporační, živnostenská daň z půdy (t. zv. Grundsteuer), válečný příspěvek, sociální vyrovnací dávka, odvod zisku, daň z majetku, daň z vystěhování a daň z obratu.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí do 31. prosince 1945.

(8) Opravné prostředky ve věcech, na něž se vztahují ustanovení odstavců 1 až 4, projednávají úřady místně příslušné podle ustanovení článků I a III.

§ 17

Rozhodnutí, opatření nebo jiné úřední úkony, jež byly učiněny po 4. květnu 1945 před vyhlášením tohoto dekretu nepříslušným úřadem se sídlem v zemi České a Moravskoslezské, považují se za rozhodnutí, opatření nebo úkony úřadu příslušného, nenamítne-li poplatník do 30ti dnů po vyhlášení tohoto dekretu nepříslušnost odůvodněným písemným podáním u úřadu, který se stal příslušným podle ustanovení tohoto dekretu.

§ 18

Tento dekret se nevztahuje na celní správu a na vrchní inspektoráty, inspektoráty a oddělení finanční stráže.

§ 19

Platnosti pozbývají veškeré předpisy, které se příčí ustanovením tohoto dekretu.

§ 20

V příloze je uveden přehled územní organisace finančních úřadů, na něž se vztahuje tento dekret, s přihlédnutím k platné územní organisaci okresních soudů podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské.

§ 21

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Příloha k § 20 dekretu presidenta republiky č. 128/1945 Sb.

Přehled územní organisace finančních úřadů s přihlédnutím k územní organisaci okresních soudů

Finanční úřady II. stolice:

Zemská finanční ředitelství v Praze, Brně a zemské finanční ředitelství v Brně - expositura v Opavě.

Zemské finanční pokladny v Praze, Brně a Opavě.

Finanční úřady I. stolice (t. j. okresní finanční ředitelství, berní správy, poplatkové úřady, archivy map katastrálních a katastrální měřické úřady) a

finanční úřady výkonné (t. j. berní úřady a důchodkové kontrolní úřady).

Obvod. zfř.
Praha
Obvod. zfř.
Brno
Obvod zfř.
Brno
expositura
Opava
Celkem
Okresní finanční ředitelství124218
Berní správy1103711158
Poplatkové úřady213
Archivy map katastrálních112
Katastrální měřické úřady914012143
Berní úřady1917026287
Důchodkové kontrolní úřady1917026287
Úhrn59822377898

A. Země Česká

Finanční úřady II. stolice:

Zemské finanční ředitelství v Praze

Zemská finanční pokladna v Praze

Finanční úřady I. stolice (t. j. okresní finanční ředitelství, berní správy, poplatkové úřady, archiv map katastrálních a katastrální měřické úřady) a finanční úřady výkonné (t. j. berní úřady a důchodkové kontrolní úřady).

Archiv map katastrálních v Praze vykonává působnost pro obvod zemského finančního ředitelství v Praze.

Abecední seznam míst:
(čísla udávají položku "Přehledu")

176120Čimelice156Hostouň
184Bečov n. Teplou197Děčín136Jindřichův Hradec
116Bechyně78Dobruška68Hradec Králové
46Bělá p. Bezdězem166Dobřany45Mnichovo Hradiště
40Benátky n. Jizerou33Dobříš139Nové Hrady
110Benešov153Domažlice101Humpolec
198Benešov n. Ploučnicí9Doupov206Chabařovice
22Beroun60Český Dub177Cheb
191Bezdružice200Dubá48Chlumec n. Cidlinou
2Bílina1Duchcov3Chomutov
151Blatná73Dvůr Králové n. Labem102Chotěboř
186Horní Blatná179Falknov n. Ohří212Chrastava
164Blovice207Frýdlant84Chrudim
17Bochov97Habry135Chvalšiny
41Mladá Boleslav217Haňšpach209Jablonec n. Nisou
195Bor u České Lípy
39Brandýs n. Labem146Hartmanice213Německé Jablonné
152Březnice85Hlinsko181Jáchymov
23Český Brod129Hluboká n. Vltavou107Uhlířské Janovice
98Německý Brod *)91Holice74Jaroměř
140Vyšší Brod106Kutná Hora19Jesenice
54Železný Brod12Hora Sv. Kateřiny42Jičín
70Broumov4Hora Sv. Šebestiána63Jilemnice
128České Budějovice174Horažďovice Jílové - viz Prahu
47Nový Bydžov67Hořice5Jirkov
137Nová Bystřice25Hořovice8Kadaň
214Cvikov147Kašperské Hory199Česká Kamenice
96Čáslav62Hostinné113Kamenice n. Lipou
138Kaplice170Nepomuk165Stod
154Kdyně143Netolice173Strakonice
26Kladno111Neveklov38Nové Strašecí
158Klatovy51Nymburk167Stříbro
104Kolín159Nýrsko145Sušice
160Kolinec78Opočno131Trhové Sviny
24Kostelec n. Černými Lesy118Pacov216Šluknov
80Kostelec n. Orlicí66Nová Paka204Štětí
105Kouřim90Pardubice99Štoky
82Králíky117Pelhřimov125Tábor
161Kralovice119Písek192Tachov
109Dolní Kralovice190Planá210Tanvald
28Kralupy n. Vltavou134Horní Planá188Teplá
180Kraslice160Plánice71Teplice n. Metují
21Křivoklát163Plzeň13Teplice-Šanov
133Český Krumlov157Poběžovice168Touškov
189Lázně Kynžvart114Počátky148Třeboň
87Lanškroun18Podbořany55Trutnov
187Mariánské Lázně49Poděbrady59Turnov
108Ledeč n. Sázavou72Police n. Metují155Horšovský Týn
43Libáň93Polička132Týn n. Vltavou
211Liberec100Polná27Unhošť
35Libochovice15Postoloprty58Úpice
194Česká Lípa Praha - viz zvláštní sestavu205Ústí n. Labem
130Lišov 88Ústí n. Orlicí
201Litoměřice141Prachatice203Úštěk
89Litomyšl92Přelouč218Varnsdorf
11Horní Litvínov169Přeštice182Karlovy Vary
183Loket32Příbram6Vejprty
149Lomnice n. Lužnicí103Přibyslav29Velvary
53Lomnice n. Popelkou193Přimda150Veselí n. Lužnicí
30Louny7Přísečnice178Vildštejn
202Lovosice20Rakovník144Vimperk
162Manětín36Říčany112Vlašim
56Maršov171Rokycany121Vodňany
31Mělník64Rokytnice n. Jizerou142Volary
50Městec Králové83Rokytnice v Orl. horách175Volyně
77Nové Město n. Metují34Roudnice n. Labem123Votice
208Nové Město pod Smrkem215Rumburk126Mladá Vožice
115Milevsko79Rychnov n. Kněžnou61Vrchlabí
196Mimoň122Sedlčany65Vysoké n. Jizerou
120Mirovice124Sedlec105Zásmuky
10Most52Semily172Zbiroh
95Vysoké Mýto76Česká Skalice Zbraslav - viz Prahu
75Náchod94Skuteč57Žacléř
86Nasavrky37Slaný81Žamberk
69Nechanice127Soběslav14Žatec
185Nejdek44Sobotka16Žlutice
Pol. Okresní fin. řed. Berní správa Berní úřad
(berní okres)
Soudní okres Důchodkový kontrolní úřad Katastrální měřický úřad
1 ChomutovDuchcovDuchcov Duchcov Duchcov Duchcov
2 Bílina Bílina Bílina
3 ChomutovChomutovChomutov ChomutovChomutov
4 Hora Sv.Šebestiána
5 Jirkov Jirkov Jirkov
6 VejprtyVejprty Vejprty Vejprty
7 Přísečnice
8 KadaňKadaňKadaň KadaňKadaň
9 Doupov
10 MostMost Most Most Most
11 Horní LitvínovHorní Litvínov Horní Litvínov
12 Hora Sv. Kateřiny
13 Teplice-Šanov Teplice-Šanov Teplice- Šanov Teplice-Šanov Teplice-Šanov
14 ŽatecŽatecŽatec ŽatecŽatec
15 Postoloprty
16 ŽluticeŽluticeŽlutice ŽluticeŽlutice
17 Bochov
18 PodbořanyPodbořany Podbořany Podbořany Podbořany
19 Jesenice Jesenice Jesenice Rakovník
20 Praha1)RakovníkRakovníkRakovník Rakovník
21 Křivoklát
22 Beroun Beroun Beroun Beroun Beroun
23 Český BrodČeský Brod Český Brod Český Brod Český Brod
24 Kostelec n. Čer. Lesy Kostelec n. Čer. Lesy Kostelec n. Čer. Lesy
25 Hořovice Hořovice Hořovice Hořovice Hořovice
26 KladnoKladno Kladno Kladno Kladno
27 Unhošť Unhošť Unhošť
28 Kralupy n. VltavouKralupy n. Vltavou Kralupy n. Vltavou Kralupy n. Vltavou Kralupy n. Vltavou
29 Velvary Velvary Velvary
30 Louny Louny Louny Louny Louny
31 Mělník Mělník Mělník Mělník Mělník
32 PříbramPříbram Příbram Příbram Příbram
33 DobříšDobříš Dobříš
34 Roudnice n. LabemRoudnice n. Labem Roudnice n. Labem Roudnice n. Labem Roudnice n. Labem
35 LibochoviceLibochovice Libochovice
36 Říčany Říčany Říčany Říčany Říčany
37 SlanýSlaný Slaný Slaný Slaný
38 Nové Strašecí Nové Strašecí Nové Strašecí
39 Brandýs n. L. Brandýs n. L. Brandýs n. L. Brandýs n. L. Brandýs n. L.
40 JičínMladá BoleslavBenátky n. Jizerou Benátky n. Jizerou Benátky n. Jizerou
41 Mladá Boleslav Mladá Boleslav Mladá Boleslav Mladá Boleslav
42 JičínJičín Jičín Jičín Jičín
43 Libáň Libáň Libáň
44 Sobotka Sobotka Sobotka
45 Mnichovo HradištěMnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště
46 Bělá p. Bezdězem Bělá p. Bezdězem Bělá p. Bezdězem
47 Nový BydžovNový Bydžov Nový Bydžov Nový Bydžov Nový Bydžov
48 Chlumec n. Cidlinou Chlumec n.Cidlinou Chlumec n. Cidlinou
49 PoděbradyPoděbrady Poděbrady Poděbrady Poděbrady
50 Městec Králové Městec Králové Městec Králové
51 Nymburk Nymburk Nymburk
52 SemilySemily Semily Semily Semily
53 Lomnice n. Popelkou Lomnice n. Popelkou Lomnice n. Popelkou
54 Železný Brod Železný Brod Železný Brod
55 TrutnovTrutnovTrutnov TrutnovTrutnov
56 Maršov
57 Žacléř
58 Úpice1) Úpice Úpice1)
59 TurnovTurnovTurnov TurnovTurnov
60 Český Dub
61 VrchlabíVrchlabí Vrchlabí Vrchlabí Vrchlabí
62 Hostinné Hostinné Hostinné
63 JilemniceJilemniceJilemnice JilemniceNová Paka
64 Rokytnice n. Jizerou
65 Vysoké n. Jizerou
66 Nová PakaNová Paka Nová Paka Nová Paka
67 Hořice Hořice Hořice Hradec Král.
68 Hradec KrálovéHradec KrálovéHradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
69 Nechanice Nechanice Nechanice2)
70 BroumovBroumovBroumov BroumovBroumov
71 Teplice n. Met.
72 Police n. Met. Police n. Met. Police n. Met.
73 Dvůr Králové n. LabemDvůr Králové n. Labem Dvůr Králové n. Labem Dvůr Králové n. Labem Dvůr Králové n. Labem
74 Jaroměř Jaroměř Jaroměř
75 NáchodNáchod Náchod Náchod Náchod
76 Čes. Skalice Čes. Skalice Čes. Skalice
77 Nové Město n. MetujíNové Město n. Metují Nové Město n. Metují Nové Město n. Metují Nové Město n. Metují
78 Opočno Opočno Dobruška
79 Rychnov n. KněžnouRychnov n. Kněžnou Rychnov n. Kněžnou Rychnov n. Kněžnou Rychnov n. Kněžnou
80 Kostelec n. OrlicíKostelec n. Orlicí Kostelec n. Orlicí
81 ŽamberkŽamberkŽamberk ŽamberkŽamberk
82 Králíky
83 Rokytnice v Orl. horách
84 ChrudimChrudimChrudim Chrudim Chrudim Chrudim
85 Hlinsko Hlinsko Hlinsko
86 Nasavrky Nasavrky Nasavrky
87 LanškrounLanškroun Lanškroun Lanškroun Lanškroun
88 Ústí n. Orlicí Ústí n. Orlicí Ústí n. Orlicí
89 Litomyšl Litomyšl Litomyšl Litomyšl Litomyšl
90 PardubicePardubice Pardubice Pardubice Pardubice
91 Holice Holice Holice
92 Přelouč Přelouč Přelouč
93 Polička Polička Polička Polička Polička
94 Vysoké MýtoSkuteč Skuteč Skuteč
95 Vysoké Mýto Vysoké Mýto Vysoké Mýto Vysoké Mýto
96 ČáslavČáslavČáslavČáslav ČáslavČáslav
97 Habry
98 Německý Brod *)Německý Brod *)Německý Brod *) Německý Brod *)Německý Brod *)
99 Štoky
100 Polná Polná Polná
101 Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec
102 ChotěbořChotěboř Chotěboř Chotěboř Chotěboř
103 Přibyslav Přibyslav Přibyslav
104 KolínKolín Kolín Kolín Kolín
105 Kouřim Kouřim Zásmuky
106 Kutná HoraKutná HoraKutná HoraKutná HoraKutná Hora
107 Uhl. JanoviceUhl. JanoviceUhl. Janovice
108 Ledeč n. Sáz.Ledeč n. Sáz.Ledeč n. Sáz.Ledeč n. Sáz.Ledeč n. Sáz.
109 Dolní Kralovice Dolní Kralovice Dolní Kralovice
110 TáborBenešovBenešovBenešov BenešovBenešov
111 Neveklov
112 Vlašim Vlašim Vlašim
113 Kamenice n. LipouKamenice n. Lipou Kamenice n. Lipou Kamenice n. Lipou Kamenice n. Lipou
114 Počátky Počátky Počátky
115 MilevskoMilevsko Milevsko Milevsko Milevsko
116 Bechyně Bechyně Bechyně
117 PelhřimovPelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov
118 Pacov Pacov Pacov
119 PísekPísek Písek Písek Písek
120 Mirovice Mirovice Čimelice
121 Vodňany Vodňany Vodňany
122 SedlčanySedlčany Sedlčany Sedlčany Sedlčany
123 VoticeVotice Votice
124 Sedlec
125 TáborTábor Tábor Tábor Tábor
126 Mladá VožiceMladá VožiceMladá Vožice
127 Soběslav Soběslav Soběslav
128 České BudějoviceČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice České BudějoviceČeské Budějovice
129 Hluboká n. Vlt.
130 Lišov Lišov Lišov
131 Trhové SvinyTrhové SvinyTrhové Sviny
132 Týn n. Vlt. Týn n. Vlt. Týn n. Vlt. Týn n. Vlt.
133 Čes. KrumlovČes. KrumlovČes. KrumlovČes. KrumlovČes. Krumlov
134 Horní Planá
135 Chvalšiny
136 Jindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův Hradec
137 Nová Bystřice
138 KapliceKapliceKaplice KapliceKaplice
139 Nové Hrady
140 Vyšší Brod
141 PrachaticePrachaticePrachatice PrachaticePrachatice
142 Volary
143 Netolice Netolice Netolice
144 Vimperk Vimperk Vimperk
145 SušiceSušiceSušice SušiceSušice
146 Hartmanice
147 Kašperské Hory
148 TřeboňTřeboňTřeboň TřeboňTřeboň
149 Lomnice n. Luž.
150 Veselí n. Luž.Veselí n. Luž.Veselí n. Luž.
151 PlzeňBlatnáBlatná Blatná Blatná Blatná Blatná
152 Březnice Březnice Březnice
153 DomažliceDomažlice Domažlice Domažlice Domažlice
154 Kdyně Kdyně Kdyně
155 Horšovský TýnHoršovský TýnHoršovský Týn Horšovský TýnHoršovský Týn
156 Hostouň
157 Poběžovice
158 KlatovyKlatovyKlatovy KlatovyKlatovy
159 Nýrsko
160 Plánice Plánice Kolinec
161 KraloviceKralovice Kralovice Kralovice Kralovice
162 Manětín Manětín Manětín
163 PlzeňPlzeň Plzeň Plzeň Plzeň
164 Blovice Blovice Blovice
165 StříbroStodStod Stod
166 Dobřany
167 StříbroStříbro StříbroStříbro
168 Touškov
169 PřešticePřeštice Přeštice Přeštice Přeštice
170 Nepomuk NepomukNepomuk
171 RokycanyRokycany Rokycany Rokycany Rokycany
172 Zbiroh Zbiroh Zbiroh
173 StrakoniceStrakonice Strakonice Strakonice Strakonice
174 Horažďovice Horažďovice Horažďovice
175 Volyně Volyně Volyně
176 Karlovy VaryCheb
177 ChebCheb Cheb Cheb
178 Vildštejn Vildštejn Vildštejn
179 Falknov n. OhříFalknov n. OhříFalknov n. OhříFalknov n. OhříFalknov n. Ohří
180 KrasliceKraslice Kraslice Kraslice
181 Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Karlovy Vary
182 Karlovy VaryKarlovy VaryKarlovy VaryKarlovy VaryKarlovy Vary
183 LoketLoket Loket Loket Nejdek
184 Bečov n. Tepl.Bečov n. Tepl.Bečov n. Tepl.
185 NejdekNejdekNejdek Nejdek
186 Horní Blatná
187 Mariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně Mariánské LázněMariánské Lázně
188 Teplá
189 Lázně KynžvartLázně KynžvartLázně Kynžvart
190 PlanáPlanáPlaná PlanáPlaná
191 Bezdružice
192 Tachov Tachov Tachov Tachov
193 Přimda Přimda Přimda
194 LitoměřiceČeská LípaČeská LípaČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
195 Bor u Č. LípyBor u Č. LípyBor u Č. Lípy
196 Mimoň Mimoň Mimoň
197 DěčínDěčín Děčín Děčín Děčín
198 Benešov n. Ploučnicí Benešov n. Ploučnicí Benešov n. Ploučnicí
199 Česká Kamenice Česká Kamenice Česká Kamenice
200 Dubá4) Dubá5) Dubá Dubá Dubá
201 LitoměřiceLitoměřice Litoměřice Litoměřice Litoměřice
202 Lovosice Lovosice Lovosice
203 Úštěk Úštěk Úštěk
204 Štětí Štětí Štětí
205 Ústí n. Lab.Ústí n. Lab.Ústí n. Lab.Ústí n. Lab.Ústí n. Lab.
206 Chabařovice Chabařovice Chabařovice
207 LiberecFrýdlantFrýdlantFrýdlant FrýdlantFrýdlant
208 Nové Město pod Smrkem
209 Jablonec n. NisouJablonec n. NisouJablonec n. NisouJablonec n. NisouJablonec n. Nisou
210 Tanvald Tanvald Tanvald
211 LiberecLiberec Liberec Liberec Liberec
212 Chrastava Chrastava Chrastava
213 Německé Jablonné Německé Jablonné Německé Jablonné Německé Jablonné
214 Cvikov
215 Rumburk Rumburk Rumburk Rumburk Rumburk
216 ŠluknovŠluknov Šluknov Šluknov
217 Haňšpach Haňšpach Haňšpach6)
218 Varnsdorf Varnsdorf Varnsdorf Varnsdorf
*) Pozn. redakce: Nyní Havlíčkův Brod. Viz změnu úředního názvu tohoto města v Úředním listě II, č. 139.

1) Další obvod působnosti viz ve zvláštní sestavě "Praha".
2) Patří do obvodu působnosti ofř. v Hradci Králové.
3) Působnost přenesena na dkú. v Hradci Králové.
4) Působnost přenesena na berní správu v České Lípě.
5) Působnost přenesena na úřad v České Lípě.
6) Působnost přenesena na dkú. ve Šluknově.

Praha

Příslušné okresní finanční ředitelství pro uvedené úřady a obce jest okresní finanční ředitelství v Praze.

Příslušný katastrální měřický úřad pro uvedené úřady a obce je katastrální měřický úřad v Praze, mimo soudní (berní) okres Jílové a Zbraslav, pro něž je příslušný katastrální měřický úřad ve Zbraslavi.

Abecední seznam míst:
(čísla udávají položku "Přehledu")

93Bašť73Kobylisy23Řepy
29Běloky100Kojetice109Satalice
72Bohnice35Přední Kopanina55Sedlec XIX
94Bořanovice20Zadní Kopanina110Sedlec
126Braník15Košíře11Smíchov
48Břevnov36Kováry65Statenice
95Březiněves60Kozinec24Stodůlky
77Panenské Břežany122Krč5Malá Strana
52Bubeneč101Kyje118Strašnice
13Butovice102Letňany43Středokluky
96Čakovice61Libčice n. Vltavou51Střešovice
30Malé Číčovice75Libeň76Střížkov
31Velké Číčovice103Líbeznice66Suchdol
97Ďáblice49Dolní Liboc111Svépravice
53Dejvice50Horní Liboc44Svrkyně
32Dobrovíz37Libochovičky74Troja
17Dobříč38Lichoceves25Třebonice
78Dolínek62Lysolaje112Třeboradice
89Hloubětín116Malešice45Tuchoměřice
7Hlubočepy84Máslovice67Tursko
127Hodkovičky1Nové Město68Úholičky
71Holešovice-Bubny3Staré Město46Trněný Újezd
58Holubice123Michle69Únětice
59Horoměřice104Miškovice56Veleslavín
119Hostivař16Motol113Veliká Ves
79Hoštice39Nebušice85Větrušice
6Hradčany40Noutonice130Král. Vinohrady
115Hrdlořezy124Nusle114Vinoř
80Husinec41Okoř86Odolená Voda
81Dolní Chabry21Ořech87Vodochody
18Choteč125Pankrác57Vokovice
8Malá Chuchle105Dolní Počernice120Vršovice
98Chvaly106Horní Počernice91Vysočany
19Chýnice54Podbaba2Vyšehrad
129Jílové128Podolí121Záběhlice
14Jinonice90Prosek47Zájezd
4Josefov107Předboj28Zbraslav
92Karlín63Velké Přílepy26Zbuzany
99Kbely10Radlice88Zdiby
82Klecany108Radonice27Zličín
83Klíčany64Roztoky12Zlíchov
9Klukovice42Ruzyně70 Žalov
33Kněževes22Řeporyje117Žižkov
34Kněžívka
Berní správa Berní úřad
(berní okres)
Soudní okresMěstská čtvrť a obceDůchodkový
kontrolní
úřad
Poplatkovou
agendu vyřizuje
1 Praha II.Praha II.Vnitřní PrahaII. Nové Město Praha II.Poplatkový úřad Praha-střed
(viz dále ber. úř. Praha- Holešovice)
2 VI. Vyšehrad
3 Praha I.Praha I.I. Staré Město Praha I.
4 V. Josefov
5 Praha-západ
(viz dále ber úř.
Praha-Bubeneč)
III. Malá Strana
6 IV. Hradčany
7 Praha-SmíchovPraha- SmíchovXVI.Hlubočepy Praha- SmíchovPoplatkový úřad Praha-obvod
(viz dále ber. úř. Praha- Bubeneč,
Praha-Karlín a Praha-Král.Vinohrady)
8 Malá Chuchle
9 Klukovice
10 Radlice
11 Smíchov
12 Zlíchov
13 XVII.Butovice
14 Jinonice
15 Košíře
16 Motol
17 Dobříč
18 Choteč
19 Chýnice
20 Zadní Kopanina
21 Ořech
22 Řeporyje
23 Řepy
24 Stodůlky
25 Třebonice
26 Zbuzany
27 Zličín
28 Zbraslav Zbraslav Obce soudního okr. ZbraslavZbraslav b. ú. Zbraslav a okr. fin. řed. v Praze
29 Praha-BubenečPraha-BubenečPraha-západ
(viz vpředu ber. úř.
Praha I. a Praha- Smíchov)
BělokyPraha-BubenečPoplatkový úřad Praha- obvod
(viz vpředu ber. úř. Praha-Smíchov,
dále viz ber. úř. Praha-Karlín
a Praha-Král. Vinohrady)
30 Malé Číčovice
31 Velké Číčovice
32 Dobrovíz
33 Kněževes
34 Kněžívka
35 Přední Kopanina
36 Kováry
37 Libochovičky
38 Lichoceves
39 Nebušice
40 Noutonice
41 Okoř
42 Ruzyně
43 Středokluky
44 Svrkyně
45 Tuchoměřice
46 Trněný Újezd
47 Zájezd
48 XVIII.Břevnov
49 Dolní Liboc
50 Horní Liboc
51 Střešovice
52 Praha-sever
(viz dále ber. úř. Praha-Karlín)
XIX.Bubeneč
53 Dejvice
54 Podbaba
55 Sedlec
56 Veleslavín
57 Vokovice
58 Holubice
59 Horoměřice
60 Kozinec
61 Libčice n. Vltavou
62 Lysolaje
63 Velké Přílepy
64 Roztoky
65 Statenice
66 Suchdol
67 Tursko
68 Úholičky
69 Únětice
70 Žalov
71 Praha-HolešovicePraha-HolešovicePraha-sever
(viz dále ber.úř. Praha-Karlín)
VII.Holešovice-Bubny Praha-HolešovicePoplatkový úřad Praha-střed
(viz vpředu ber. úř. Praha I.a II.)
72 VIII.Bohnice
73 Kobylisy
74 Troja
75 Praha-východ
(viz dále ber.úř. Praha- Karlín)
Libeň
76 Střížkov
77 Praha-KarlínPraha-KarlínPraha-sever (viz vpředu
ber.úř. Praha-Bubeneč)
Panenské BřežanyPraha- Karlín Poplatkový úřad Praha-obvod
(viz vpředu ber.úř. Praha-Smíchov
a Praha-Bubeneč,
dále viz ber. úř. Praha-Král.Vinohrady)
78 Dolínek
79 Hoštice
80 Husinec
81 Dolní Chabry
82 Klecany
83 Klíčany
84 Máslovice
85 Větrušice
86 Odolená Voda
87 Vodochody
88 Zdiby
89 Praha-východ (viz vpředu
ber.úř. Praha-Holešovice)
IX.Hloubětín
90 Prosek
91 Vysočany
92 X.Karlín
93 Bašť
94 Bořanovice
95 Březiněves
96 Čakovice
97 Ďáblice
98 Chvaly
99 Kbely
100 Kojetice
101 Kyje
102 Letňany
103 Líbeznice
104 Miškovice
105 Dolní Počernice
106 Horní Počernice
107 Předboj
108 Radonice
109 Satalice
110 Sedlec
111 Svépravice
112 Třeboradice
113 Veliká Ves
114 Vinoř
115 Praha-ŽižkovPraha-ŽižkovXI.HrdlořezyPraha-Žižkov
116 Malešice
117 Žižkov
118 Praha-jih
(viz dále ber. úř. Praha-Král. Vinohrady)
XIII.Strašnice
119 Praha-VršovicePraha-VršoviceHostivař Praha- Vršovice
120 Vršovice
121 Záběhlice
122 Praha-NusleXIV.KrčPraha- Nusle
123Michle
124 Nusle
125 Pankrác
126 XV.Braník
127 Hodkovičky
128 Podolí
129 Jílové Jílové Obce soudního okresu JílovéJílové ber. úř. Jílové a okr. fin. řed.
130 Praha- Král. Vinohrady Praha- Král. Vinohrady Praha-jih
(viz vpředu ber. úř. Žižkov)
XII.Král. Vinohrady Praha- Král. Vinohrady Poplatkový úřad Praha- obvod
(viz vpředu ber. úř. Praha - Smíchov,
Praha - Bubeneč
a Praha - Karlín)

B. Země Moravskoslezská

Země Moravskoslezská se dělí na obvod zemského finančního ředitelství v Brně (sub I) a na obvod zemského finančního ředitelství v Brně- expositury v Opavě (sub II).

I.

Finanční úřady II. stolice:

Zemské finanční ředitelství v Brně

Zemská finanční pokladna v Brně

Finanční úřady I. stolice (t. j. okresní finanční ředitelství, berní správy, poplatkové úřady, archiv map katastrálních a katastrální měřické úřady) a
finanční úřady výkonné (t. j. berní úřady a důchodkové kontrolní úřady).

Archiv map katastrálních v Brně vykonává působnost pro obvod zemského finančního ředitelství v Brně i pro obvod zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě.

Abecední seznam míst:
(čísla udávají položku "Přehledu")

39Moravský Beroun21Jihlava71Rožnov p. Radhoštěm
31Velká Bíteš5Klobouky46Rýmařov
2Blansko69Valašské Klobouky14Slavkov u Brna
68Bojkovice45Kojetín19Slavonice
1Boskovice38Konice57Strážnice
Brno - viz zvláštní sestavu60Kroměříž 11Svitavy
16Moravský Krumlov53Šilperk
56Břeclav3Kunštát47Šternberk
67Uherský Brod62Kyjov49Šumperk
69Brumov40Město Libavá20Telč
15Bučovice36Lipník n. Bečvou12Tišnov
23Moravské Budějovice37Litovel28Třebíč
26Bystřice n. Pernštejnem25Nové Město na Moravě9Moravská Třebová
59Bystřice p. Hostýnem50Staré Město22Třešť
18Dačice70Valašské Meziříčí48Uničov
39Dvorce30Velké Meziříčí51Vízmberk
55Hodonín8Mikulov74Vizovice
58Holešov54Mohelnice33Vranov
64Uherské Hradiště29Náměšť n. Oslavou72Vsetín
35Hranice65Napajedla13Vyškov
17Hrotovice41Olomouc52Zábřeh
34Hrušovany n. Jevišovkou66Uherský Ostroh61Zdounky
4Hustopeče43Plumlov73Zlín
Ivančice - viz Brno 7Pohořelice32Znojmo
34Jaroslavice44Přerov63 Ždánice
24Jemnice42Prostějov27Město Žďár
10Jevíčko2Rájec6 Židlochovice
Pol. Okresní fin. řed.Berní správa Berní úřad
(berní okres)
Soudní okresDůchodkový kontrolní úřadKatastrální měřický úřad
1 Brno1)Boskovice Boskovice Boskovice Boskovice Boskovice
2 Blansko Blansko Rájec
3 Kunštát Kunštát Kunštát
4 Hustopeče Hustopeče Hustopeče Hustopeče Hustopeče
5 Klobouky Klobouky Klobouky
6 Židlochovice Židlochovice Židlochovice Židlochovice
7 Mikulov Pohořelice Pohořelice Pohořelice
8 Mikulov Mikulov Mikulov Mikulov
9 Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor.Třebová
10 Jevíčko Jevíčko Jevíčko
11 Svitavy Svitavy Svitavy
12 Tišnov Tišnov Tišnov Tišnov Tišnov
13 Vyškov Vyškov Vyškov Vyškov Vyškov
14 Slavkov u Brna Slavkov u Brna Slavkov u BrnaSlavkov u Brna
15 Bučovice Bučovice Bučovice
16 Mor. Krumlov Mor. Krumlov Mor. Krumlov Mor. Krumlov Mor. Krumlov
17 Jihlava Hrotovice Hrotovice Hrotovice
18 DačiceDačice Dačice DačiceDačice
19 Slavonice
20 Telč Telč Telč Telč
21 JihlavaJihlava Jihlava JihlavaJihlava
22 Třešť
23 Mor. Budějovice Mor. Budějovice Mor. Budějovice Mor. Budějovice Mor.Budějovice
24 Jemnice Jemnice Jemnice
25 Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě
26 Bystřice n. Pernštejnem Bystřice n. Pernštejnem Bystřice n. Pernštejnem
27 Město Žďár Město Žďár Město Žďár
28 TřebíčTřebíč Třebíč TřebíčTřebíč
29 Náměšť n. Osl.
30 Velké Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí
31 Velká Bíteš Velká Bíteš Velká Bíteš
32 ZnojmoZnojmo Znojmo ZnojmoZnojmo
33 Vranov
34 Jaroslavice Jaroslavice Hrušovany n. Jevišovkou
35 OlomoucHranice Hranice Hranice Hranice Hranice
36 Lipník n. Bečvou Lipník n.Bečvou Lipník n. Bečvou
37 Litovel Litovel Litovel Litovel Litovel
38 Konice Konice Konice
39 Mor. Beroun Dvorce Dvorce Dvorce Olomouc
40 Město Libavá Město Libavá Město Libavá
41 Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc
42 Prostějov Prostějov Prostějov Prostějov Prostějov
43 Plumlov Plumlov Plumlov
44 Přerov Přerov Přerov Přerov Přerov
45 Kojetín Kojetín Kojetín
46 Rýmařov Rýmařov Rýmařov Rýmařov Rýmařov
47 Šternberk Šternberk Šternberk Šternberk Šternberk
48 Uničov Uničov Uničov
49 Šumperk Šumperk Šumperk Šumperk Šumperk
50 Staré Město Staré Město Staré Město
51 Vízmberk
52 ZábřehZábřeh Zábřeh ZábřehZábřeh
53 Šilperk
54 Mohelnice Mohelnice Mohelnice
55 Uherské HradištěHodonín Hodonín Hodonín Hodonín Hodonín
56 Břeclav Břeclav Břeclav Břeclav
57 Strážnice Strážnice Strážnice Strážnice
58 Holešov Holešov Holešov Holešov Holešov
59 Bystřice p. Hostýnem Bystřice p. Hostýnem Bystřice p. Hostýnem
60 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž
61 Zdounky Zdounky Zdounky
62 KyjovKyjov Kyjov KyjovKyjov
63 Ždánice
64 Uherské Hradiště Uherské Hradiště Uherské Hradiště Uherské Hradiště Uherské Hradiště
65 Napajedla Napajedla Napajedla
66 Uh. Ostroh Uh. Ostroh Uh. Ostroh Uh. Ostroh
67 Uh. BrodUh. Brod Uh. Brod Uh. BrodUh. Brod
68 Bojkovice
69 Valašské Klobouky Valašské Klobouky Brumov Valašské Klobouky
70 Val. MeziříčíVal. Meziříčí Val. Meziříčí Val. MeziříčíVal. Meziříčí
71 Rožnov p. Radhoštěm
72 Vsetín Vsetín Vsetín Vsetín Vsetín
73 Zlín Zlín Zlín Zlín Zlín
74 Vizovice Vizovice Vizovice
1) Další obvod působnosti viz ve zvláštní sestavě "Brno".

Brno

Příslušné okresní finanční ředitelství pro uvedené úřady a obce je okresní finanční ředitelství v Brně

Příslušný katastrální měřický úřad pro uvedené úřady a obce je katastrální měřický úřad v Brně

Abecední seznam míst:
(čísla udávají položku "Přehledu")

1Brno-město I 25Ivančice20Medlánky
2Brno-město II 6Brněnské Ivanovice10Obřany
15Brno-město III 7Juliánov21Královo Pole
24Brno-venkov16Jundrov11Přízřenice
15Bohunice17Kohoutovice22Řečkovice
2Černovice8Komárov12Slatina
3Dolní Heršpice18Komín13Tuřany
4Horní Heršpice19Lískovec23Žabovřesky
5Husovice9Maloměřice14Židenice
Pol. Berní správa Berní úřad
(berní okres)
Soudní okresMěstské části a obceDůchodkový kontrolní úřad Poplatkovou agendu vyřizuje
1 Brno-město I Brno-město I Brno-město Brno-město Brno- město Ipoplatkový úřad v Brně
2 Brno-město IIBrno-město IIBrno-okolí Černovice Brno-město II
3 Dol. Heršpice
4 Hor. Heršpice
5 Husovice
6 Brněnské
Ivanovice
7 Juliánov
8 Komárov
9 Maloměřice
10 Obřany
11 Přízřenice
12 Slatina
13 Tuřany
14 Židenice
15 Brno-město IIIBrno-město IIIBrno okolí Bohunice Brno-město III
16 Jundrov
17 Kohoutice
18 Komín
19 Lískovec
20 Medlánky
21 Královo Pole
22 Řečkovice
23 Žabovřesky
24 Brno-venkov Brno-venkov zbývající obce soudního okresu Brno-okolí Brno-venkov
25 Ivančice Ivančice obce soudního okresu Ivančice Ivančice b. ú. Ivančice a okr. fin.řed. v Brně

II.

Finanční úřady II. stolice:

Zemské finanční ředitelství v Brně - expositura v Opavě.

Zemská finanční pokladna v Opavě.

Finanční úřady I. stolice (t. j. okresní finanční ředitelství, berní správy a katastrální měřické úřady) a
finanční úřady výkonné (t. j. berní úřady a důchodkové kontrolní úřady).

Archiv map katastrálních v Brně vykonává působnost i pro obvod zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě (viz sub I).

Abecední seznam míst:
(čísla udávají položku "Přehledu")

24Město Albrechtice22Hlučín26Osoblaha
16Horní Benešov2Jablunkov8Moravská Ostrava-západ
(dříve Moravská Ostrava)
13Bílovec20Javorník
7Bohumín10Nový Jičín9Moravská Ostrava-východ
(dříve Slezská Ostrava)
7Nový Bohumín25Jindřichov
15Bruntál6Karvinná12Příbor
19Cukmantl14Klimkovice1Český Těšín
4Frenštát p. Radhoštěm22Kravaře14Třebovice
3Frýdek23Krnov21Vidnava
6Fryštát5Místek29Vítkov
18Frývaldov28Odry17Vrbno
11Fulnek27Opava
Pol. Okresní
fin. řed.
Berní správa Berní úřad
(berní okres)
Soudní okres Důchodkový
kontrolní úřad
Katastrální
měřický úřad
1 Mor. OstravaČes. Těšín Čes. Těšín Čes. Těšín Čes. Těšín Čes. Těšín
2 Jablunkov Jablunkov Jablunkov1)
3 FrýdekFrýdek Frýdek FrýdekFrýdek
4 Frenštát p. Radhoštěm
5 Místek
6 Fryštát Fryštát Fryštát Karvinná Fryštát
7 Bohumín Bohumín Nový Bohumín
8 Mor.Ostrava Mor. Ostrava I. Mor. Ostrava- západ Mor. Ostrava I. Mor. Ostrava
9 Mor.Ostrava II. Mor. Ostrava-východ Mor. Ostrava II.
10 Nový JičínNový Jičín Nový Jičín Nový JičínNový Jičín
11 Fulnek
12 Příbor Příbor Příbor
13 OpavaBílovec Bílovec Bílovec Bílovec Bílovec
14 Klimkovice Klimkovice Třebovice6)
15 Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál
16 Hor. Benešov1) Hor. Benešov Hor. Benešov
17 Vrbno1) Vrbno Vrbno7)
18 Frývaldov Frývaldov Frývaldov Frývaldov Frývaldov
19 Cukmantl2) Cukmantl Cukmantl8)
20 Javorník2) Javorník Javorník
21 Vidnava2) Vidnava Vidnava9)
22 Hlučín Hlučín Hlučín Kravaře Hlučín
23 Krnov Krnov Krnov Krnov Krnov
24 Město Albrechtice 3) Albrechtice Město Albrechtice
25 Jindřichov3) Jindřichov Jindřichov10)
26 Osoblaha3) Osoblaha Osoblaha10)
27 Opava Opava Opava Opava Opava
28 Odry4) Odry Odry11) Vítkov
29 Vítkov5) Vítkov Vítkov
1) Působnost přenesena na dkú. v Čes. Těšíně

1
) Působnost přenesena na ber. úř. v Bruntále.
2) Působnost přenesena na ber. úř. ve Frývaldově.
3) Působnost přenesena na ber. úř. v Krnově.
4) Působnost přenesena na ber. úř. v Novém Jičíně.
5) Působnost přenesena na ber. úř. v Opavě.
6) Sídlo přeloženo prozatím do Svinova.
7) Působnost přenesena na dkú. v Bruntále.
8) Působnost přenesena na dkú. ve Frývaldově.
9) Působnost přenesena na dkú. v Javorníku.
10) Působnost přenesena na dkú. v Městě Albrechticích.
11) Působnost přenesena na dkú. v Novém Jičíně.

Poznámky pod čarou

*) Pozn. redakce: Nyní Havlíčkův Brod. Viz změnu úřadního názvu tohoto města v Úředním listě II, č. 189.

Přesunout nahoru