Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 1/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

Částka 1/1945
Platnost od 04.04.1945
Účinnost od 02.04.1945
Zrušeno k 01.01.1971 (133/1970 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

ÚSTAVNÍ DEKRET

presidenta republiky

ze dne 2. dubna 1945

o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.


§ 1

Předseda vlády a pět jeho náměstků tvoří předsednictvo vlády. Náměstky předsedy vlády jmenuje a propouští president republiky.

§ 2

V čele státní správy jsou tato ministerstva:
ministerstvo zahraničních věcí,
ministerstvo národní obrany,
ministerstvo zahraničního obchodu,
ministerstvo vnitra,
ministerstvo financí,
ministerstvo školství a osvěty,
ministerstvo spravedlnosti,
ministerstvo informací,
ministerstvo průmyslu,
ministerstvo zemědělství,
ministerstvo vnitřního obchodu,
ministerstvo dopravy,
ministerstvo techniky,
ministerstvo pošt,
ministerstvo sociální péče,
ministerstvo zdravotnictví,
ministerstvo výživy,
ministerstvo pro sjednocení zákonů.

§ 3

V ministerstvech zahraničních věcí, národní obrany a zahraničního obchodu jsou státní tajemníci, kteří jsou členy vlády. Je-li ministr Čech, bude státní tajemník Slovák a naopak. Místo státního tajemníka může zůstati neobsazeno.

§ 4

Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vlády.

§ 5

Působnost jednotlivých ministerstev upraví se zákonem. Podrobnosti stanoví vládní nařízení.


§ 6

Tento dekret nabývá účinnosti dnem podpisu. Provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Eduard Beneš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Bečko v. r.

Majer v. r.

Lichner v. r.

Němec v. r.

Dr. Stránský v. r.

Přesunout nahoru