Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky použití služby Zákony pro lidi. Součástí těchto Zásad jsou i naše Cookie pravidla.

Berte prosíme na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

 1. Na úvod
  1. Pro potřeby těchto Zásad budeme používat terminologii, se kterou jsme vás seznámili už v našich Podmínkách. Nejdůležitější je pro vás vědět, že my jsme
   společnost AION CS, s.r.o., IČ 60738634, se sídlem T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín,
   vedená u Krajského soudu v Brně pod vložkou C a sp. zn. 1811,
   a vy jste buď
   • návštěvníkem, pakliže navštěvujete naše webové stránky dostupné na adrese www.zakonyprolidi.cz a využíváte webovou aplikaci Zákony pro lidi, aniž byste se registrovali, či v případě, že již jste zaregistrovaní, aniž byste se přihlásili,
   • uživatelem, pakliže navštěvujete naše webové stránky dostupné na adrese www.zakonyprolidi.cz a využíváte webovou aplikaci Zákony pro lidi jakožto registrovaní a přihlášení uživatelé. Do kategorie uživatelů spadají oba typy uživatelů – bez předplatného a s předplatným PLUS.
  2. Vyvíjíme pro vás, a prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese www.zakonyprolidi.cz vám poskytujeme, službu spočívající ve zpřístupnění uživatelského rozhraní webové aplikace Zákony pro lidi, která obsahuje zejména konsolidovaná znění právních předpisů a rozhodnutí soudů, ale i další služby uvedené v našich Podmínkách, např. notifikace o legislativních změnách (dále společně jen jako „služby“ či „služba“). Ta je v základním rozsahu zcela zdarma a dostupná právě na našich webových stránkách pro všechny návštěvníky. Pro uživatele jsou dostupné rozšířené funkce a doplňky v závislosti na tom, zda se jedná o uživatele s předplatným nebo bez předplatného PLUS. Podle toho, zda jste návštěvníkem, uživatelem bez předplatného nebo uživatelem s předplatným PLUS, se odvíjí i rozsah osobních údajů a způsoby či činnosti, jakými s nimi pracujeme.
  3. Při poskytování služeb nám pomáhají zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Berete přitom na vědomí, že jim můžeme předávat vaše osobní údaje pro naplnění níže uvedených účelů a souhlasíte, že jim můžeme předávat také osobní údaje subjektů údajů dle čl. 6 těchto Zásad. Aktuální seznam zpracovatelů najdete vždy v článku Seznam zpracovatelů osobních údajů. Souhlasíte, že zpracovatelé mohou pověřit zpracováním další subzpracovatele.
  4. Tyto Zásady, stejně jako naše Cookie pravidla, můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně vás e-mailem informujeme. Nebudete-li se změnou souhlasit, a jste-li uživatelem, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb ve výpovědní době 14 dní způsobem dle čl. 8.6 Podmínek.
  5. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji vás, tedy fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Můžeme vás rovněž ubezpečit, že jsme nezapomněli ani na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (zkráceně jen „ePrivacy směrnice“).
 2. Můžeme být správci osobních údajů vůči vám – návštěvníkům
  1. Od okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.
   Nemyslete si ale, že skutečně víme, kdo jste, nebo že se vás snažíme přímo identifikovat. Jediné informace, které o vás známe, jsou ty, které sbírají Statistické cookies (více o nich v našich Cookie pravidlech), a ty, které v návaznosti používáme k zajištění chytrých funkcí naší služby. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o vás tedy zpracováváme tyto údaje:
   • IP adresy zařízení, z nichž přistupujete k našim službám,
   • unikátní identifikátor, který vám přidělují cookies Google Analytics,
   • informace o využívání naší stránky (jak používáte vyhledávač, které předpisy nejčastěji navštěvujete, apod.),
   • informace o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již náš web navštívili.
  2. Výše uvedené údaje potřebujeme primárně k zajištění funkcionality naší služby. S IP adresou a případně dalšími údaji o síťové komunikaci pracujeme za účelem předcházení a řešení incidentů, které by mohly mít za následek nefunkčnost nebo omezení poskytování našich služeb či by mohly vést k jejich zneužití (např. malware, kyberútoky, dávkové stahování dat ze služeb, přístup z anonymních webových prohlížečů apod), a to na základě našeho oprávněného zájmu.
  3. Čistě statistické údaje (zejména bod 3 čl. 2.1) po jejich obdržení anonymizujeme, agregujeme a používáme jako globální ukazatele využívání našeho webu.
   IP adresu a unikátní identifikátor si pak naše aplikace pamatuje spolu s údaji o využívání našeho webu, aby vám při opakovaných návštěvách mohla zobrazovat personalizovaná doporučení, jak efektivněji využívat naše služby či vytvořit seznam vašich oblíbených předpisů.
  4. V takovém případě je však zpracováváme pouze tehdy, pokud nám udělíte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do vašeho zařízení, resp. ke zpracování údajů s tím spojených. Pokud nám souhlas neudělíte, bude aplikace „hloupější“, ale využívat ji stále můžete bez dalších omezení. V rámci jedné návštěvy aplikace s vašimi údaji takto nakládáme za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb a udělení licence dle čl. 1.2 Podmínek.
  5. Dále zpracováváme vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí Facebook či Twitter; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:
   • adresa elektronické pošty (e-mail),
   • telefonní číslo,
   • jméno a příjmení,
   • IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář,
   • síťové identifikátory přidělené námi nebo službami Facebook/Twitter,
   • vaše uživatelská jména na sítích Facebook/Twitter,
   • další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu).
  6. Tyto osobní údaje pak zpracováváme na základě:
   • vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby tak, aby vám mohla být zobrazována personalizovaná doporučení,
   • komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu nebo při odhlášení z uživatelského účtu), což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  7. Informace o tom, jak využíváte naši službu, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu trvání smlouvy, tj. po dobu jedné návštěvy aplikace, příp. dobu životnosti konkrétních cookies, kterou máme podrobně popsánu v našich Cookie pravidlech, a na kterou máme nastaven i příslušný souhlas, nejdéle však po dobu 2 let nebo do doby odvolání souhlasu v souladu s čl. 5 těchto Zásad.
  8. Veškerou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací.
  9. Údaje o síťové komunikaci podle čl. 2.2 uchováváme po dobu 6 měsíců.
 3. Jsme správci osobních údajů vůči vám – uživatelům
  1. Registrací vašeho uživatelského účtu a přihlášením do služby začínáme zpracovávat vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek bez přihlášení může také docházet ke shromažďování osobních údajů. (podobně jako je tomu u návštěvníků dle předchozího článku).
  2. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
  3. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o vás tedy v souladu s výše uvedeným zpracováváme tyto osobní údaje:
   • jméno, příjmení a tituly,
   • odbornost,
   • adresa elektronické pošty (e-mail),
   • uživatelské jméno,
   • adresa bydliště,
   • telefonní číslo,
   • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do služby či případně z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář; a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas, apod.),
   • údaje o vašich preferencích v rámci využívání služby (udělované souhlasy, poptané notifikační e-maily, apod.),
   • informace o využívání naší stránky (jak používáte vyhledávač, které předpisy nejčastěji navštěvujete, apod.) a informace o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již náš web navštívili,
   • síťové identifikátory přidělené námi nebo službami Facebook/Google+/Twitter, vaše uživatelská jména na těchto sítích a případně přidružené e-maily,
   • další fakturační údaje (číslo bankovního účtu, IČ a DIČ),
   • další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu),
   • další údaje vložené do aplikace, kterou mohou vést k vaší identifikaci (např. komentáře, poznámky),
   • údaje o platbách za předplatné v případě uživatelů s předplatným PLUS.
  4. Tyto osobní údaje pak zpracováváme za účelem:
   • plnění smlouvy o poskytování služeb a udělení licence podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 1.2 Podmínek, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním webové aplikace, přihlášení do aplikace prostřednictvím služeb třetích stran, zasílání vámi vybraných notifikačních e-mailů, ukládání a analýza informací o používání naší aplikace a poskytování personalizovaných doporučení pro usnadnění vaší práce s aplikací na základě těchto údajů, vyhotovení a zasílání daňových dokladů, administrace plateb za předplatné, informování o plánovaných změnách Podmínek či Zásad, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o změnách ve službě nebo v jejím užívání;
   • ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami či zneužitím ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě softwaru a hardwaru, což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   • předcházení škod způsobených ztrátou, znehodnocením nebo poškozením dat uložených do aplikace pravidelným zálohováním aplikace, a to v rámci plnění smlouvy a oprávněného zájmu na řádném poskytování služeb;
   • abychom vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je u nás nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme v rámci služeb, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR.
  5. Veškerou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací, a to opět v rámci plnění smlouvy a našeho i vašeho oprávněného zájmu. Zálohy aplikace se ukládají po dobu 1 měsíce od provedení zálohy, k níž dochází v intervalech třikrát za den, jednou za týden a jednou za měsíc.
  6. Další osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a udělení licence, tj. po dobu trvání uživatelského účtu. E-mailovou adresu uchováváme jednak po dobu nezbytnou pro zasílání notifikací o legislativních novinkách, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. Vybrané osobní údaje můžeme uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi námi a vámi souvisejícího s Podmínkami nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. Dále můžeme dokumenty, ve kterých budou obsaženy vaše osobní údaje, uchovávat pro účely archivace, zejména pak daňové doklady obsahující vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje zlikvidujeme, leda bychom byli oprávněni tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.
 4. Zpracovávání údajů na základě souhlasu
  1. Jak jste se již dozvěděli výše v čl. 2.4 Zásad, můžeme o vás zpracovávat údaje také v případě, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, ale jak už víte z výše uvedeného, můžeme vám díky souhlasu usnadnit práci a nám může souhlas naopak pomoci zlepšit naše služby. Také vám za něj můžeme nabídnout nějaký bonus.
  2. S výjimkou shora uvedeného souhlasu budeme v rámci mezí případných dalších souhlasů zpracovávat zejména e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení a případně doručovací adresu.
  3. Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, který naleznete např. při registraci, v případné webové anketě či dotazníků nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
  4. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, např. za účelem uvedeným v čl. 2.4, pro zobrazování případných marketingových sdělení nás či našich partnerů a jejich zasíláním na váš e-mail. Nebo k tomu, aby vás naši partneři mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet vám své služby a výrobky, tj. zasílat vám obchodní sdělení, informovat vás o věrnostních akcích nebo událostech, případně aby vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění našich služeb nebo služeb třetích osob.
  5. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu 5 let, není-li u vybraného souhlasu uvedeno jinak. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.
 5. Odvolání souhlasu
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 2.4 Zásad a souhlas dle předchozího článku můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu nebo zasláním požadavku na adresu info@zakonyprolidi.cz.
  2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od nás nebo našich partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
  3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o novinkách či změnách souvisejících s naší službou.
  4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro námi pověřené zpracovatele ve smyslu čl. 1.3 Zásad.
 6. Můžeme být také zpracovatelem osobních údajů (zpracovatelská smlouva)
  1. Současně s registrací uživatelského účtu s námi vždy uzavíráte také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.
  2. Vy, uživatelé, totiž do webové aplikace, zejména prostřednictvím komentářů či poznámek, ale např. i v rámci komunikace se zákaznickou podporou, můžete vložit (či nám sdělit) osobní údaje o třetích osobách (např. jméno a příjmení, či e-mail).
  3. Vůči takovým osobám jste pak v postavení správce osobních údajů sami. My zajišťujeme v rámci webové aplikace pouze rozhraní pro přidávání a zveřejňování komentářů, a dále v rámci komunikace kontaktujeme osoby pouze v souvislosti s vaším požadavkem dle vašich pokynů. S osobními údaji nakládáme pouze v souladu s tímto určením a neprovádíme žádné další činnosti zpracování, které by se z těchto účelů vymykaly.
  4. Pro zpracovatelské činnosti dle této smlouvy zároveň souhlasíte se zapojením subzpracovatelů ve smyslu odst. 1.3 Zásad.
  5. Zároveň se zavazujeme zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z našeho pověření vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to např. především uzavřením dohody o mlčenlivosti.
  6. Zavazujeme se samozřejmě i zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR, tj. přijmout taková technická, personální a jiná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani k jinému zneužití osobních údajů. Dále se zavazujeme tato opatření udržovat i po skončení poskytování služeb minimálně po dobu, po kterou budeme mít údaje k dispozici.
  7. Vy naopak berete na vědomí, že máte plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnášíte do aplikace či které nám sdělujete. Požadavky správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny vámi. V případě, že provedete výmaz údajů, jsou tyto z naší strany vymazány.
  8. Vzájemně jsme si zároveň povinni poskytnout součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
  9. Skončením účinnosti této zpracovatelské smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde k likvidaci všech takto vložených údajů. Za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace po zániku vašeho uživatelského účtu neodpovídáme ani my, ani námi pověření zpracovatelé.
  10. Součástí této zpracovatelské smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.
 7. Další ustanovení o ochraně osobních údajů
  1. Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů v rámci našich služeb z pozice správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů.
  2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
  3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto Zásad.
  4. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatelů, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování služeb. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení aplikace nebo k poskytování služeb či technologií i po časově neomezenou dobu.
  5. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
  6. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme vám ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  7. Všechny údaje z aplikace jsou ukládány na území Evropské unie nebo ve třetích zemích při splnění podmínek pro předávání údajů do třetích zemí ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.
  8. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  9. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
  10. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, vám poskytneme součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sami však neneseme odpovědnost za pochybení pověřených zpracovatelů.
  11. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení dále ukládány i jiné než shora uvedené cookies v souladu s našimi Cookie pravidly.
  12. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste vložili údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás prosím vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud o to požádáme, zavazujete se nám poskytnout vždy aktuální a pravdivé údaje.
  13. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nikdy nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 8. Pomoc při nakládání s osobními údaji
  1. Vždy můžete:
   • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu některým ze způsobů uvedených v čl. 1.8 Podmínek,
   • nás požádat o dočasné omezení zpracování v případě, že budete své údaje potřebovat pro obhajobu svých nároků, nebo jste již uplatnil námitku některým ze způsobů uvedených v čl. 1.8 Podmínek,
   • požádat některým ze způsobů uvedených v čl. 1.8 Podmínek, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme,
   • požadovat některým ze způsobů uvedených v čl. 1.8 Podmínek o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu v případě, že zpracování probíhá na základě plnění smlouvy či souhlasu.
  2. V případě, kdy nebudete s námi poskytnutou pomocí při nakládání s osobními údaji spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě zpracovávání osobních údajů nebo v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Zásady jsou platné a účinné od 1. 6. 2020