Objednat předplatné

Seznam vlastností a funkcí Zákonů pro lidi.cz

             

Kdo může využít?

  Všichni   Přihlášení   Předplatitelé
Zákonů pro lidi

PLUS
Přehledy a rejstříky předpisů Sbírky zákonů
           
Chronologický rejstřík (přístup k předpisům Sbírky podle ročníků)            
Věcný rejstřík (předpisy Sbírky podle témat neboli právních oblastí)            
Nově vyhlášené předpisy (co aktuálně vyšlo ve Sbírce zákonů, vč. rss-feed )            
Nově účinné předpisy (nové předpisy nabývají právě účinnosti, vč. rss-feed)            
Nová konsolidovaná znění (které předpisy byly aktuálně změněny, vč. rss-feed)            
Zrušené předpisy (které předpisy jsou čerstvě zrušené/neplatné, vč. rss-feed)            
Nejpoužívanější předpisy (seznam předpisů podle to, jak je používáte)            
Způsoby hledání předpisů a jejich částí
           
Podle čísel (např. 202/2006, 262/06, 262/6 ...)            
Podle názvů a zavedených zkratek (např. Trestní zákon, TZ, Trz ...)            
Přímý přístup k ustanovením předpisů (např. 89/2012 § 1000 odst 1, NOZ § 10)            
Podle slov a frází (tedy fulltext např. ochrana osob)            
Zpřesnění vyhledaných výsledků podle témat (fazetový filtr)            
Zpřesnění vyhledaných výsledků podle typů (fazetový filtr)            
Zpřesnění vyhledaných výsledků podle roků (fazetový filtr)            
Hledání uvnitř předpisu
           
Rychlý přístup k ustanovením nebo částem předpisu            
Podle slov a frází (tedy fulltext např. ochrana osob)            
Znění předpisů, která má uživatel k dispozici
           
Aktuální znění předpisů (verze účinná v současnosti)            
Vyhlášená znění předpisů (verze původně vydaná ve Sbírce zákonů)            
Předchozí znění předpisů (verze bezprostředně před aktuálním)            
Budoucí znění předpisů (existují-li)             
PLUSVšechna minulá znění (úplná historie všech předpisů)            
Zobrazení vlastního předpisu a informací k němu
           
Přehledně zobrazený text předpisu (barevné členění, rozbalovací obsah)            
Souvislosti předpisu (záložka informující čím byl předpis novelizován, co novelizuje ...)            
Historie předpisu (záložka s informacemi o vývoji předpisu od jeho vyhlášení)            
Doplňkové funkce zobrazeného předpisu
           
Citační asistent (snadná tvorba odkazů na ustanovení aktuálního znění)            
Citační asistent (snadná tvorba odkazů na ustanovení JAKÉHOKOLIV znění)            
Porovnání zobrazeného znění se zněním minulým nebo vyhlášeným            
PLUSPorovnání zobrazeného znění s jakýmkoliv jiným zněním            
Dopředné odkazy (odkazy na související ustanovení)            
PLUSZpětné odkazy (odkazy z jiných předpisů na zobrazené ustanovení)               
PLUSNovelizace předpisu (přesná informace čím bylo ustanovení změněno)            
PLUSPřesná časová informace o historii konkrétního ustanovení (datumový sloupec)            
Tisky a exporty
           
Tisk z prohlížeče            
PLUSExport PDF (včetně porovnání s jinou verzí)            
PLUSExport DOCX (včetně vlastních komentářů)            
Personalizace
           
Oblíbené předpisy (možnost vytvořit si vlastní seznam předpisů)            
Poznámky k ustanovením (když potřebujete něco okomentovat)            
E-mailové notifikace
           
Nově vyhlášené předpisy do Vašeho e-mailu (týdně nebo měsíčně)            
Nově účinné předpisy do Vašeho e-mailu (týdně nebo měsíčně)            
Nová konsolidovaná znění do Vašeho e-mailu (týdně nebo měsíčně)            
Nově zrušené předpisy do Vašeho e-mailu (týdně nebo měsíčně)            
PLUSNová konsolidovaná znění Vašich oblíbených předpisů do Vašeho e-mailu            
PLUSInformace o zrušení Vašich oblíbených předpisů             
PLUSMožnost být informován e-mailem o novinkách KAŽDÝ DEN            
Mobilní aplikace
           
Android, aktuální znění            
PLUSAndroid, všechna znění, oblíbené předpisy, komentáře            
iOS - iPhone / iPad (pouze pro zařízení s iOS verze 10 a nižší), základ - aktuální znění            
Windows mobile, aktuální znění            
Windows mobile, stažení zákonů do telefonu   Nákup v aplikaci (Windows store)
API

Předpisy ze Zákonů pro lidi pro speciální použití ve formátu XML

  Zeptejte se, zda je to pro Vás - info@zakonyprolidi.cz