Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Seznam vlastností a funkcí Zákonů pro lidi

1. Základ pro všechny návštěvníky

Všichni návštěvníci mají k dispozici základní verzi Zákonů pro lidi. Je kompletně bezplatná a tak pro její využití stačí navštívit stránky www.zakonyprolidi.cz.

Základní verze Zákonů pro lidi poskytuje:

  • předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv České republiky s možnostmi vyhledat, zobrazit a vytisknout jakýkoliv předpis v aktuálním znění, citovat jakékoliv jeho ustanovení a zjistit, co se v předpisu změnilo a jaké změny lze v budoucnu očekávat.
  • směrnice, nařízení, rozhodnutí a základní smlouvy Evropské unie, také v aktuálních konsolidovaných zněních (jsou-li tato k dispozici)
  • soudní rozhodnutí Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu se základními možnostmi hledání

2. Více "muziky" příhlášeným uživatelům

Podstatně více možností dostávají uživatelé, kteří se k Zákonům pro lidi přihlásí. Všechny benefity pak mohou využívat uživatelé s předplatným prémiové služby PLUS - viz. přehledová tabulka:

         
 

Přihlášení uživatelé

2.1. Sbírka zákonů (1945-202x)

  Bez předplatného   S předplatným
PLUS
Obsah        
Aktuální a vyhlášená znění předpisů        
Všechna konsolidovaná znění všech předpisů        
Chytré zobrazení vývoje předpisu v čase        
Funkce        
Základní hledání (pouze v normativních částech účinných znění)        
Pokročilé hledání (ve všech nebo jen určitých částech všech nebo jen určitých znění)        
Odkazová síť uvnitř předpisů i mezi předpisy        
Chytré odkazy (náhled cíle odkazu v bublině bez nutnosti klikat)        
Pokročilé zobrazení poznámek pod čarou (včetně cíle odkazu)        
Nástroje        
Základní citační asistent (možnost citace ustanovení aktuálních znění)        
Úplný citační asistent (možnost citací bez omezení)        
Novelizační asistent (čím a kdy bylo ustanovení změněno resp. co mění)        
Referenční asistent (která ustanovení jiných předpisů na dané ustanovení odkazují)        
Soukromý poznámkový asistent (jeden balíček poznámek pro soukromé použití)        
Úplný poznámkový asistent (týmová práce a sdílení poznámek bez omezení)        
Základní porovnávací asistent (co je nového v aktuálním znění)        
Úplný porovnávací asistent (porovnání různých znění navzájem)        
Datumový asistent (zobrazení účinností jednotlivých ustanovení)        
Exporty        
Export do formátu PDF (včetně poznámek a porovnání znění)        
Export do formátu Wordu (s poznámkami formou wordových komentářů)        
Personalizace        
Balíček vlastních oblíbených předpisů        
Vlastní popisek předpisu (zobrazuje se ne všech potřebných místech)        
Týdenní e-mailové informace o nových předpisech a o změnách v existujících        
Speciální e-mailová notifikace nových prováděcích předpisů oblíbeného předpisu *        
E-mailové notifikace změn v oblíbených předpisech        
Možnost denních e-mailových informací o změnách        
Moje historie (seznam mnou zobrazených předpisů na titulce)        
Mobilní appka        
Aplikace pro Android základ        
Aplikace pro Android komplet (všechna znění, poznámky, asistenti)        
* Připravujeme v létě 2020        
         

2.2. Monitor legislativních procesů

  Bez předplatného   S předplatným
PLUS
Obsah a funkce        
Anotovaný seznam legislativních změn předpisů        
Vyhledávání v seznamu změn s podrobnými doplňkovými filtry        
Přehledné zobrazení detailů legislativního procesu konkrétní změny*        
Dokumenty legislativního procesu konkrétní změny ve formátu PDF na jedno kliknutí*        
Personalizace        
Vlastní popisek ke konkrétní změně*        
Historie zobrazených legislativních změn*        
Balíček "oblíbených" změn*        
E-mailová notifikace nové události v legislativním procesu**        
* Do ukončení zkusebního provozu dostupné i bez předplatného
** Po ukončení zkušebního provozu v létě 2020
       
         

2.3. Mezinárodní smlouvy

  Bez předplatného   S předplatným
PLUS
Obsah a funkce        
Aktuální a vyhlášená znění mezinárodních smluv        
Všechna konsolidovaná znění        
Hledání s podrobnými filtry        
Nástroje        
Základní citační asistent (možnost citace ustanovení aktuálních znění)        
Pokročilý citační asistent (možnost citací bez omezení)        
Novelizační asistent (čím a kdy bylo ustanovení změněno resp. co mění)        
Soukromý poznámkový asistent (jeden balíček poznámek pro soukromé použití)        
Úplný poznámkový asistent (týmová práce a sdílení poznámek bez omezení)        
Základní porovnávací asistent (co je nového v aktuálním znění)        
Úplný porovnávací asistent (porovnání různých znění navzájem)        
Datumový asistent (zobrazení účinností jednotlivých ustanovení)        
Exporty        
Export do formátu PDF (včetně poznámek a porovnání znění)        
Export do formátu Wordu (s poznámkami formou wordových komentářů)        
Personalizace        
Balíček vlastních oblíbených předpisů        
Vlastní popisek předpisu (zobrazuje se ne všech potřebných místech)        
E-mailové informace o nových a změněných předpisech vč. oblíbených        
Moje historie (seznam mnou zobrazených předpisů na titulce)        
         

2.4. Právo Evropské unie

  Bez předplatného   S předplatným
PLUS
První verze (podzim 2020)        
Aktuální a vyhlášená znění vybraných předpisů formou dokumentů        
Všechna dostupná konsolidovaná znění        
Hledání s podrobnými filtry        
Druhá verze (připravujeme)        
Citační asistent (možnost citace ustanovení aktuálních znění)        
Pokročilý citační asistent (možnost citací bez omezení)        
Soukromý poznámkový asistent (jeden balíček poznámek pro soukromé použití)        
Úplný poznámkový asistent (týmová práce a sdílení poznámek bez omezení)        
Export do formátu PDF (včetně poznámek a porovnání znění)        
Export do formátu Wordu (s poznámkami formou wordových komentářů)        
Balíček vlastních oblíbených předpisů        
Vlastní popisek předpisu (zobrazuje se ne všech potřebných místech)        
E-mailové informace o nových a změněných předpisech        
Moje historie (seznam mnou zobrazených předpisů na titulce)        
         

2.5. Rozhodnutí soudů

  Bez předplatného   S předplatným
PLUS
První verze (jaro 2020)        
Všechna rozhodnutí soudů se základním vyhledáváním        
Pokročilé hledání rozhodnutí s podrobnými filtry        
Dostupnost rozhodnutí soudů z ustanovení zákonů a dalších předpisů        
Chytré odkazy z dokumentů rozhodnutí na předpisy        
Podobná a související rozhodnutí        
Balíček vlastních oblíbených rozhodnutí        
Moje historie (seznam mnou zobrazených předpisů na titulce)        
Připravujeme        
Citační asistent (možnost citace jednotlivých odstavců rozhodnutí)        
Poznámkový asistent (poznámky k odstavcům, sdílení poznámek, týmová práce)        
Export do formátu PDF        
Export do formátu Wordu (s poznámkami formou wordových komentářů)        
E-mailové informace o nových rozhodnutích        
Objednat Zákony pro lidi PLUS