Objednat předplatné

Příklad ZPL notifikace

 zpllogo

 

Nové vyhlášené předpisy

Platnost od

Číslo

Název předpisu

06.04.2016 97/2016 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
06.04.2016 98/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách úhrady
06.04.2016 99/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České ...
06.04.2016 100/2016 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 l...
06.04.2016 101/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění po...
06.04.2016 102/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
06.04.2016 103/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jedno...
06.04.2016 104/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ...
06.04.2016 105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb....
06.04.2016 106/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 ...
06.04.2016 107/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdě...
06.04.2016 108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce ...
06.04.2016 109/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč
06.04.2016 110/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
06.04.2016 111/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 

Nové účinné předpisy

Účinnost od

Číslo

Název předpisu

06.04.2016 104/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ...
06.04.2016 105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb....
06.04.2016 107/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdě...
06.04.2016 108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce ...
 

Nová konsolidovaná znění

Účinnost od

Číslo

Název předpisu

06.04.2016 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů ve znění 105/2016 Sb.
06.04.2016 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění 104/2016 Sb.
06.04.2016 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění 107/2016 Sb.
06.04.2016 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů ve znění 105/2016 Sb.
 

Zrušené předpisy

Zrušeno od

Číslo

Název předpisu

06.04.2016 330/2014 Sb. Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

 

 

Pokud už nadále nechcete odebírat upozornění, změňte si své odběry.

Zákony pro lidi (info@zakonyprolidi.cz)