Objednat předplatné

Podmínky používání služby Zákony pro lidi

(verze 20180525, seznam změn)

1. Vítejte ve službě Zákony pro lidi!

Služba Zákony pro lidi poskytuje prostřednictvím webových stránek www.zakonyprolidi.cz předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuálních i historických zněních. S jednoduchou obsluhou, zdarma, nebo za úhradu, pokud potřebujete více než jen předpisy v aktuálních zněních.

Službu Zákony pro lidi poskytuje společnost AION CS, s.r.o., která je jejím jediným vlastníkem.

2. Plná identifikace poskytovatele služby:

Název společnosti: AION CS, s.r.o.
(v dalším textu též poskytovatel služby", případně „my“)
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Identifikační číslo: 60738634
Spisová značka: C 18117 vedená u Krajského soudu v Brně

3. Účel dokumentu Podmínky používání, jeho změny a verze

Účelem dokumentu Podmínky používání služby Zákony pro lidi (dále jen podmínky používání") je popis vztahů mezi poskytovatelem služby Zákony pro lidi a jejími uživateli (v dalším textu také „vy“ nebo „vámi“, včetně podmínek obchodních a platebních.

Společnost AION CS, s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy podmínek používání, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny v poskytování služby. Aktuální a patřičně označená verze podmínek používání bude vždy publikována na této stránce s uvedením data poslední aktualizace a seznamem změn jednotlivých verzí. Společnost AION CS, s.r.o. nebude o aktualizaci podmínek používání uživatele zvlášť informovat. Proto doporučujeme jejich občasnou kontrolu.

4. Používání služby Zákony pro lidi = souhlas s Podmínkami používání

Používáním služby Zákony pro lidi vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání jako celkem. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami jako celkem, nepoužívejte prosím službu Zákony pro lidi.

5. Služby poskytované bezplatně

5.1. Základní služby Zákony pro lidi pro nepřihlášené uživatele

Základní verze služby Zákony pro lidi je zcela zdarma pro všechny uživatele bez nutnosti přihlášení.

Seznam vlastností a funkcí je k dispozici v článku Seznam vlastností a funkcí – sloupec Všichni.

5.2. Rozšířené služby Zákony pro lidi pro přihlášené uživatele

Rozšířené služby pro přihlášené uživatele rozšiřují služby základní a jsou rovněž k dispozici zcela zdarma, přičemž je třeba se přihlásit ke službě uživatelským účtem. Vytvoření účtu je také zdarma.

Seznam vlastností a funkcí je k dispozici v článku Seznam vlastností a funkcí – sloupec Přihlášení.

6. Prémiové placené služby

6.1. Prémiová služba Zákony pro lidi PLUS

Prémiová služba Zákony pro lidi PLUS jsou nejvyšší variantou služby Zákony pro lidi, která k rozšířeným bezplatným službám přidává další možnosti a funkce.

Seznam vlastností a funkcí je k dispozici v článku Seznam vlastností a funkcí – sloupec Předplatitelé Zákonů pro lidi PLUS.

Uživatel základní nebo rozšířené verze se stane předplatitelem Zákonů pro lidi PLUS zakoupením její konkrétní varianty a uhrazení ceny na základě platného ceníku.

Zákony pro lidi PLUS na zkoušku

Každý uživatel s existujícím uživatelským účtem si může Zákony pro lidi PLUS vyzkoušet na období jednoho měsíce. Možnost vyzkoušení je pro každý uživatelský účet jednorázová, pro konkrétní uživatelský účet není tedy možné opakované vyzkoušení. O zprovoznění i o ukončení zkušebního období bude uživatel informován e-mailem.

Ceny Zákonů pro lidi PLUS

Všechny varianty služby Zákony pro lidi PLUS mají stanovenou cenu. Tyto ceny mohou být doplněny množstevními slevam,i případně dočasnými speciálními cenami. Přehled aktuálně platných cen je uveden na stránce Ceník.

Objednávka Zákonů pro lidi PLUS

Objednání Zákonů na konkrétní časové období pro lidi PLUS lze realizovat následujícími způsoby:

 1. automaticky prostřednictvím elektronické objednávky
 2. přímou komunikací s námi prostřednictvím e-mailu, formuláře zpětné vazby, písemně či telefonicky prostřednictvím některého z uvedených kontaktů
Platby

Zákony pro lidi PLUS je možné zaplatit platební kartou, službou PayPal, bankovním převodem a prostřednictvím SMS. Správné zadání údajů pro platbu je pouze na Vás.

Opakované platby

Pokud jste zakoupili Zákony pro lidi PLUS prostřednictvím platební karty, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována formou automatického stržení částky za předplatné na další období. Frekvence obnovy může být měsíční nebo roční, v závislosti na Vámi zvoleném období. V obou případech je částka strhávána v den vypršení aktuálně zaplaceného období.

Založení, zrušení nebo změny ve frekvencích opakované platby máte plně ve vlastní správě prostřednictvím nástrojů administrace. Stav nastavení opakované platby si můžete ověřit v administraci svého uživatelského účtu. Možnost tohoto ověření je zároveň pokládána za Váš souhlas s nastavením opakované platby. O jakékoliv změně budete informováni rovněž e-mailem.

Před provedením opakované platby budete vždy s předstihem 7 dnů rovněž informováni e-mailem s uvedením částky platby, data stržení platby, popisem možností ke zrušení nebo změny opakované platby.

Datum platby, datum aktivace a datum expirace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné s datem platby, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

Datum expirace služby nastane po uplynutí období, na které byla služba objednána, nedošlo-li do té doby k uhrazení objednávky na další období, případně k opakované platbě. S datem expirace přestanou být rozšířené služby Zákonů pro lidi PLUS, přičemž rozšířené bezplatné služby pro přihlášené uživatele funkční zůstanou.

Období platnosti objednávky

Období platnosti objednávky začíná datem aktivace a končí datem expirace, nedojde-li před datem expirace k obnovení další platbou.

Žádosti o vrácení peněz

Službu Zákony pro lidi PLUS je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace prostřednictvím e-mailu, formuláře zpětné vazby, písemně či telefonicky prostřednictvím některého z uvedených kontaktů. Vrácení peněz je možné pouze v případě prvního nákupu. 15denní lhůta vrácení peněz se nevztahuje na opakované platby, a to ani v případě automatického obnovení služeb. Vrácení peněz proběhne během 30 dnů stejným platebním způsobem, který byl použit pro jejich uhrazení.

6.2. Odběr dat ze služby Zákony pro lidi prostřednictvím rozhraní API

Prostřednictvím rozhraní API je možné získat nebo získávat předem definovanou část obsahu služby Zákony pro lidi formou webové služby ve formátech XML. Specifikace webové služby, metod a způsobu jejího použití je definována na www.zakonyprolidi.cz/help/api.htm.

Konkrétní podmínky odběru dat ze služby Zákony pro lidi prostřednictvím rozhraní API jsou vždy předmětem speciálního smluvního vztahu.

7. Podmínky používání služby Zákony pro lidi

7.1. Jak můžete využívat službu Zákony pro lidi

Jako uživatel služby Zákony pro lidi můžete používat všechny možnosti, které Vám poskytují webové stránky prostřednictvím webového prohlížeče.

Odkazy a citace na stránky služby Zákony pro lidi a jejich obsah můžete tvořit zcela svobodně.

Texty zveřejněných znění předpisů můžete dále zveřejnit a využít ve svých dokumentech nebo webových stránkách – vždy však s uvedením zdroje, adresy (linku) konkrétního předpisu v rámci www.zakonyprolidi.cz.

7.2. Čeho se při používání služby Zákony pro lidi musíte vyvarovat

Následující seznam představuje aktivity, které považujeme za porušení podmínek používání, případně přímo za útok s cílem zneužití/znehodnocení naší práce:

 1. Nebudete masivně nebo dávkově stahovat obsah databází služby Zákony pro lidi. Nejste-li si jisti, zda by Váš způsob použití nemohl být podkládán za masivní dávkové stahování obsahu, zeptejte se nás prostřednictvím kontaktů nebo formuláře na stránce napište nám.
 2. Nebudete distribuovat prostřednictvím stránek služby Zákony pro lidi (např. sdílením komentářů) žádné materiály, které jsou pomlouvačné, vulgární, výhružné, obscénní, sexistické, rasistické, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné či urážlivé povahy.
 3. Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek služby Zákony pro lidi, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti našim pracovníkům zajišťujícím chod služby Zákony pro lidi.
 4. Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

Nedodržení výše uvedených podmínek vykonáváním těchto aktivit Vás může vystavit možnosti právního postihu, případně zamezení/přerušení přístupu ke službě Zákony pro lidi z naší strany, a to i bez udání důvodů.

8. Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí

8.1. Soulad s platnou legislativou

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. 

Společnost AION CS, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, registrační číslo subjektu: 00065020, veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřeby služby Zákony pro lidi a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Společnost AION CS, s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb uživateli jako poskytovatel služby a správce osobních údajů uživatelů získaných v souvislosti se svou činností použít

8.1.1. Informace poskytované uživatelem:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • informace poskytované uživatelem, který se rozhodne předat hodnocení nebo názor
 • úřední identifikační údaje, mezi jinými pro účely spojené s daňovými předpisy

8.1.2. Informace shromažďované automaticky při využívání služby uživateli

 • identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip
 • identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. ‘cookies’ (více viz níže, podkapitola 8.2 - 8.6)
 • informace o prohlížeči
 • identifikátory zařízení a jejich parametry, jako jsou např. rozlišení, velikost monitoru a stav zařízení, jako např. orientace monitoru, stav síťového připojení
 • informace týkající se způsobu využívání služby, jako jsou: aktivita v rámci využívání služby, dotazy do hledání a navštívené stránky
 • historie kontaktů s naším zákaznickým servisem – datum, hodina, důvod kontaktu, zvolená forma komunikace

Informace ad 8.1.1 a 8.1.2 využíváme k

 • registraci uživatele, realizaci objednávek a plateb uživatele
 • zlepšování služby a její personalizované přizpůsobování Vašim potřebám
 • analýzám a lepší pochopení potřeb uživatelů služby
 • posílání informací o naší službě (např. za použití emailových zpráv, textových zpráv typu push a kanálů internetové komunikace)
 • posílání informací o novinkách, speciálních nabídkách a akcích nebo anketách
 • zobrazení reklamy na produkty a služby nás a našich partnerů

Informace ad 8.1.1 a 8.1.2 je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Poskytovatel služby poté nesmí dále uvedené údaje uchovávat a tedy ani nijak zpracovávat.

8.2. Cookies

Při Vaší návštěvě webových stránek služby můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal. Některé funkce stránek služby pak však nemusí fungovat tak, jak jsme zamýšleli.

8.3. Protokoly aktivit

Váš prohlížeč nám automaticky hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky, které jsou zapisovány do tzv. protokolů aktivit v databázích služby Zákony pro lidi, resp. v databázích služby Google analytics. Tyto protokoly aktivit mohou obsahovat informace jako např. Váš webový požadavek, datum/čas, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, adresu a počet/pořadí zhlédnutých stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum/čas a URL Vašeho požadavku, soubory cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

8.4. Využití cookies a informací z protokolování aktivit

Cookies a informace z protokolování aktivit využíváme k následujícím účelům:

 1. zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při probíhající nebo příští návštěvě
 2. poskytování obsahu a informací přizpůsobeného na míru Vám
 3. sledování našich marketingových kampaní
 4. sledování celkového počtu návštěvníků
 5. diagnostiku a řešení technických problémů zjištěných Vámi nebo námi

8.5. Využití Vašeho obsahu

S veškerým obsahem, který jste svěřili službě Zákony pro lidi (např. formou komentářů k ustanovením předpisů) disponujete pouze Vy, rozhodnutí k jeho případnému zveřejnění nebo naopak odstranění je také pouze Vaše, vyjma případů námi považovaných za porušení podmínek poskytování služby dle 7.2. 

8.6. Využití Vaší e-mailové adresy a informací z registrace

Vaši e-mailovou adresu a informace, které jste nám poskytli při registraci, využíváme nebo můžeme využít k následujícím účelům:

 1. zasílání Vámi objednaných notifikačních informací o změnách předpisů
 2. zasílání administrativních informací, např. týkajících se plateb
 3. zasílání informací o změnách a vylepšeních služby, případně návrhů a tipů k lepšímu využívání služby

9. Duševní vlastnictví

Obsah a funkce projektu Zákony pro lidi jsou předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

10. Omezení odpovědnosti a záruky

Všechny texty právních předpisů zveřejněné v rámci služby Zákony pro lidi nejsou právně závazné, jejich použití jakýmkoliv způsobem podléhá jen a pouze Vaší svobodné volbě následované jen a pouze Vaší odpovědností.

Společnost AION CS, s.r.o. neposkytuje záruky, že služba Zákony pro lidi bude vyhovovat Vašim požadavkům nebo účelu Vašeho použití. Se všemi parametry, vlastnostmi a funkcemi služby máte možnost se seznámit předtím, než je začnete používat za podmínek daných těmito podmínkami používání.

Verze dokumentu

Verze Popis, resp. seznam změn oproti verzi minulé
20161127 Výchozí verze dokumentu

20180525

Úprava kapitoly 8 s ohledem na požadavky GDPR