Objednat předplatné

Doručování marketingové komunikace - souhlas se zpracováním osobních údajů

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje v podobě e-mailové adresy, jména, příjmení a telefonu za účelem zasílání naší aktuální nabídky produktů a služeb, rádi bychom Vás požádali, abyste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů – e-mailové adresy, jména, příjmení a telefonu. Udělení souhlasu není povinné.

Zaškrtnutím uvedeného políčka souhlasím, aby společnost AION CS, s.r.o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín, PSČ 760 01, IČ 60738634, jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala moje osobní údaje, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Souhlas se zpracováním jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu poskytuji za účelem zasílání nabídek správce, a to po dobu 4 let od doby posledního přístupu na Zakonyprolidi.cz nebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek nebo do doby, než souhlas odvolám. Zpracování osobních údajů výše uvedených bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších souvisejících právních předpisů.
Příjemcem osobních údajů je: AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 60738634. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Právním titulem pro zpracování je udělení mého souhlasu.

Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na výmaz a omezené zpracování, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů, práva nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování, práva na přenos osobních údajů, a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Kdykoliv se můžu se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom/a práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.
Svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat zasláním žádosti na e-mail info@zakonyprolidi.cz nebo odesláním na adresu uvedenou výše.