Objednat předplatné
13.12.2011

Balíček změn pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi

Kategorie

Historie

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti novela 366/2011 Sb.

Nejdůležitější změny se týkají zákonů 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, 108/2006 Sb. o sociálních službách, 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

Změn je opravdu, zasahují zejména do oblastí pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a státní sociální podpory, namátkou:

  • zvýšení komfortu klienta, všechny záležitosti bude moci vyřídit na jednom místě, řízení by mělo být zjednodušeno
  • sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým má být namísto obcí s rošířenou působností Úřad práce České republiky
    (obcí s rozšířenou působností je 227, úřadů práce je 409 úřadů)
  • změny ve způsobech posuzování stupně zavislosti na pomoci jiných osob
  • zvýšení příspěvku středně těžce závislým osobám do 18 let na 6.000 Kč
  • zjednosušení posudkových řízení (placených státem) pro přiznání sociálních dávek

Všechny výše uvedené předpisy samozřejmě dostupné na www.zakonyprolidi.cz v konsolidovaných zněních účinných od 1.1.2012.