Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: zápis vlastnických práv k nemovitostem

Kategorie

Historie

Zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 349/2011 Sb.

Nejvýznamnější změnou, kterou novela přináší, je zvýšení správního poplatku za návrh na vklad z původních 500,- Kč na 1.000,- Kč.

Nově katastrální úřad zavádí formuláře, jejichž vzory stanoví prováděcí vyhláška. Tyto vzory jsou k dispozici jak v elektronické, tak v tištěné podobě. V roce 2012 je možné duplicitní používání formulářů a vlastních návrhů na vklad, od 1.1.2013 budou účastníci řízení povinni podávat návrh na vklad výhradně na předepsaných formulářích.

Nově se zkracuje lhůta k podání žaloby proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu z 60 dní na 30 dní.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)