Objednat předplatné
17.08.2012

Vylepšená přístupnost Zákonů pro lidi

Kategorie

Historie

V rámci zvýšení přístupnosti www.zakonyprolidi.cz jsme realizovali následující podněty pana Michala Rady (www.michalrada.cz). Díky pane Michale!  


1. Stránka s výsledky hledání není rozdělena do úseků nadpisy

Závažnost tohoto problému: 2 - Závažný problém 

Po stránce s výsledky hledání se prakticky nedá řádně přecházet, neboť její jednotlivé části - třeba "Právní oblasti" a nebo "Typ předpisu" a další, nejsou klasickými nadpisy. Pomocí nadpisů ani nelze přeskočit k výsledkům hledání na této stránce.

Navrhované řešení:

Úseky jako jsou jednotlivé filtry a podobně opatřit klasickými nadpisy v HTML. Dále je třeba před výsledky hledání dát také nadpis třeba "Výsledky hledání", nebo něco podobného. Cílem je, aby se po stránce s výsledky dalo inteligentně přecházet přes elementy nadpisů. 

2. Chybí názvy u souvisejících předpisů v sekci souvislostí

Závažnost tohoto problému: 2 - Závažný problém 

Na stránce souvislostí s určitým právním předpisem jsou v sekcích jako "Je prováděn", "Je měněn", "Mění", apod., uveden pouze seznam odkazů na čísla jednotlivých předpisů a to bez textu názvu (nejspíše je název uveden v tooltipu, což ovšem naprosto nepostačuje). Je to naprosto nepřehledné a neposkytuje to informace o předpisech v těchto sekcích.

Navrhované řešení:

ˇKaždý předpis na samostatném řádku s uvedením názvu (včetně formy předpisu) - jako je to na stránce s výsledky hledání, apod. 

3. U výsledků hledání nejsou rozbalovátka popsána

Závažnost tohoto problému: 3 - Nutno řešit 

Tam, kde se dá předpis rozbalit (třeba na stránce s výsledky hledání) je sice grafický symbol rozbalovacího plus, ale tento symbol není nijak popsán, takže jde-li člověk po textech odkazů, nic mu odečítač nesdělí. Člověk tak vůbec neví, co to má být.

Navrhované řešení:

Opatřit alternativním popiskem, nebo jinak vhodně standardizovaně popsat rozbalovátko. 

4. Tlačítko pro vyhledávání není tlačítkem

Závažnost tohoto problému: 3 - Nutno řešit 

Na úvodní stránce ani jinde, kde se dá hledat, není "Vyhledat" tlačítkem v pravém slova smyslu, ale tváří a chová se jako odkaz vedoucí na skrypt. Pokud člověk prochází stránku přes elementy tlačítka, nedá se s tím pracovat.

Navrhované řešení:

Udělat z "Vyhledat" klasické tlačítko typu Button. 

5. Chybí uvození drobečkové navigace

Závažnost tohoto problému: 4 - Méně významný problém 

Na webu je takřka všude takzvaná "drobečková navigace", tedy kde se právě uživatel v hierarchii nachází. Kupříkladu: "Zákony pro lidi Sbírka zákonů ČR Ročník 2004 Předpis č. 499/2004 Sb.". Jednak není celá navigace textově uvozena (člověk neví, že se jedná o drobečkovou navigaci) a jednak nejsou jednotlivé elementy odděleny nějakým znakem, aby bylo jasné že se jedná o úrovně navigace.

Navrhované řešení:

Upravit drobečkovou navigaci třeba takto: "Jste zde Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2004 > Předpis č. 499/2004 Sb", nebo obdobným způsobem.