Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Zákoník práce

Kategorie

Historie

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 365/2011 Sb.

Jednou z nejrozsáhlejších změn, které od ledna tohoto roku postihly jednotlivá právní odvětví, je bezpochyby oblast pracovního práva. Cílem novely č. 365/2011 Sb. bylo vytvořit prostor pro větší pružnost v pracovněprávních vztazích.

Největšími novinkami jsou tzv. odstupňované odstupné, to znamená odstupné dle doby trvání pracovního poměru, a zavedení nového výpovědního důvodu na straně zaměstnavatele, kterým je hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zaměstnancem.

Ustanovení o zkušební době poskytují nově možnost jejího sjednání u vedoucích zaměstnanců na období maximálně 6 měsíců. V případě pracovního poměru na dobu určitou nesmí délka zkušební doby přesáhnout jednu polovinu celkové sjednané doby.

Maximální délka pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje z 2 let na 3 roky, přičemž takový pracovní poměr lze sjednat nejvýše  dvakrát.

U dohody o provedení práce se zvyšuje časový rozsah z původních 150 hodin na 300 hodin práce ročně vykonávaných tímto způsobem, zároveň při výdělku nad 10.000,- Kč se zavádí povinnost placení sociálního a zdravotního pojištění.

Je také možné sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas, přičemž podmínkou je současné ujednání o rozsahu práce přesčas.

Dále je zavedena možnost přidělení zaměstnance jinými zaměstnavateli a povinnost zaměstnavatele informovat všechny zástupce zaměstnance.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)