Objednat předplatné
12.04.2012

Významná novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Kategorie

Historie

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. podstatným způsobem změněn novelou č. 119/2012 Sb. a zákony pro lidi mají ani ne 24 hodin od vyhlášení zpracováno konsolidované znění !

Nové konsolidované znění je účinné od 1. 6. 2012. Upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly.

Zákon nově

 • definuje, kdo je dopravce
 • zavádí pojmy velké vozidle a malé vozidlo
 • upravuje podmínky pro
  • provozování silniční dopravy
  • odbornou způsobilost
  • odpovědného zástupce
  • rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
  • vybírání kaucí
  • zabránění v jízdě