Objednat předplatné
12.01.2012

Všechna budoucí znění zákonů zpřístupněna

Kategorie

Historie

Zákony pro lidi Vám nově přinášejí možnost seznámit se se všemi změnami předpisů Sbírky zákonů, které nás teprve čekají.

Mnoho zákonů je totiž znovelizováno již dopředu. Přesněji řečeno existují k nim novely, které ještě nenabyly účinnosti.

Příklad: zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, který již existuje ve zněních k 1.4.2012, 1.1.2013, 1.1.2015, 1.7.2015 a všechny z nich jsou Vám již k dispozici.