Objednat předplatné

Blog

31.12.2012Právní poradna

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství (právní mocí rozsudku o rozvodu manželství) dochází také k zániku společného jmění manželů. Od této chvíle nabývá majetek každý z rozvedených manželů výlučně do svého vlastnictví a rovněž nese každý sám odpovědnost v případě nově nastalých dluhů. Je však třeba vypořádat vlastnická práva k majetku, který manželé získali společně za svého manželství a dále také k závazkům, které jim společně vznikly. Toho lze v zásadě docílit třemi možnými způsoby, které je možné i kombinovat.

31.12.2012Právní poradna

Pravidla při nákupu zboží přes internet

V případě, že se rozhodnete využít nákupu přes internet, měli byste se seznámit s určitými specifiky těchto nákupů, oproti nákupům v běžných kamenných prodejnách, a to především tehdy, jestliže vystupujete jako spotřebitel, tedy nenakupujete v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

31.12.2012Právní poradna

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? V článku Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům jsme se zabývali tím, jak se dluhům vyhnout nebo je mít alespoň v dostatečné míře pod kontrolou. Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.

31.12.2012Právní poradna

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.

31.12.2012Právní poradna

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.

24.11.2012Nové funkce

Nový obsah na zakonechprolidi.cz: Právní poradna

Přidali jsme novou sekci blogu - Právní poradna. Na adrese zakonyprolidi.cz/blog/pravni-poradna/. Příspěvky jsou z per odborníků Advokátní kanceláře Kausta, Zientková a partneři, kterí jsou rovněž odbornými garanty webu www.pravnilinka.cz...

22.11.2012Právní poradna

Jak předcházet exekuci

Plňte své finanční a jiné závazky řádně a včas a pečlivě si hlídejte jejich splatnost. O všech svých platbách si veďte přesné záznamy a schovávejte si doklady o zaplacení. Vždy uvádějte své aktuální trvalé bydliště pro doručování pošty a při změně bydliště tuto skutečnost oznamte svým věřitelům, soudům a státním orgánům. Jestliže své závazky řádně a včas neplníte a nesplácíte, nevyhýbejte se věřiteli, ale naopak se s ním snažte být v kontaktu a dohodnout nový reálný splátkový kalendář. Choďte k soudům a svěřte svou obranu u soudu advokátům.

22.11.2012Právní poradna

Jak postupovat před uzavřením manželství

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu a dostatečně poznejte navzájem své charakterové vlastnosti. Informujte se o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích a závazcích. Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu a dohodněte se jak budete hospodařit s financemi. Vzájemně prodiskutujte, jaké budou priority vašeho budoucího manželství.

22.11.2012Právní poradna

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré nezanedbat právní stránku rozvodu manželství a pokusit se přistoupit k věci pokud možno racionálně.

22.11.2012Právní poradna

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí.

08.11.2012Komentáře

Partnerství s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity

Studenti, učitelé, zaměstnanci Právnické fakulty Masarykovy univerzity navštívili zakonyprolidi.cz ...

08.11.2012Komentáře

Patříme na nášstát.cz

Je nám ctí a radostí, že zákonyprolidi.cz byly zařazeny do seznamu vybraných partnerů našehostátu.cz ...

nas-stat-velky-baner.gif

20.09.2012Komentáře

Zákony pro lidi na konferenci České právo a informační techologie

Dnes měly Zákony pro lidi premiéru na konferenci České právo a informační technologie. Vlastně to byla premiéra před veřejností, tj. přímá prezentace a ukázka před živými lidmi, návštěvníky konference a spoustou studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity…

17.08.2012Nové funkce

Vylepšená přístupnost Zákonů pro lidi

Na základě podnětů od pana Michala Rady (www.michalrada.cz) jsme udělali řadu úprav pro zlepšení přístupnosti zákonů pro lidi.

Jsme nyní o kus dále k "blind friendliness" Zákonů pro lidi. 

Díky, pane Michale!

17.08.2012Nové funkce

PDF předpisů nyní ještě o něco snadněji ...

K získání PDF verze předpisu v aktuálním, či jiném konsolidovaném znění stačí dopsat nyní jen příponu .pdf a zakonyprolidi.cz pro Vás PDF verzi předpisu obratem vygenerují.

30.07.2012Nové funkce

Syntaxe tvorby odkazů na předpisy

Od skalního příznivce Zákonů pro lidi pana Michala Rady (www.michalrada.cz) jsme obdrželi návrh na rozšíření nápovědy o článek popisující syntaxi tvorby odkazů.

Článek je zpracován perfektně a tak jej obratem a s radostí zařazujeme na příslušné místo do nápovědy: http://www.zakonyprolidi.cz/help/syntaxe-odkazu.htm.

Díky, pane Michale!

20.07.2012Nové funkce

Další prázdninové vylepšení: export do PDF

PDF formát je více ekologický než fyzický tisk tiskárnou na papír. V hlavičce každého předpisu nyní najdete i možnost exportu do PDF ... 

17.07.2012Nové funkce

Citace konkrétních předpisů i jejich ustanovení "z hlavy"

Víte, že zápisy citací právních předpisů a jejich jednotlivých ustanovení jsou na www.zakonyprolidi.cz tak jednoduchá, že se si je můžete i snadno zapamatovat?

17.07.2012Nové funkce

Prázdninové vylepšení: tisk zákonů

Na přání několika dlouhodobých klientů www.zakonyprolidi.cz jsme vylepšili možnost tisku předpisů. V hlavičce každého předpisu ... 

28.05.2012Nové funkce

Hledání z lišty prohlížeče

Hledáte na www.zakonyprolidi.cz častěji?

Pak možná přivítáte novou možnost hledat rovnou z adresního řádku Vašeho prohlížeče.